Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

 

Всесвітня історія політичних вчень — одна з важливих скла-дових частин духовної культури людства. В ній знайшли відобра-ження погляди мислителів трьох з половиною тисячоліть. За цей час умови життя людей і форми їх політичної організації в біль-шості випадків змінилися кардинально. На цьому шляху мислителі зводили своєрідні містки. Багато труднощів, зусиль волі, напру-ження розуму витрачено на пошуки відповідей, як зробити кращим життя людства. Мислителів усіх часів хвилювали, на наш погляд, головним чином такі проблеми:

1.         Що таке держава, її походження, кому вона служить і чиї інте-реси захищає?

2.         Яка форма держави краще і чому слід віддавати перевагу тій чи іншій формі: демократії, аристократії чи абсолютній монар-хії і т. п.?

3.         Які ефективні функції держави, обов’язки і права громадян?

4.         Що таке політика і мораль, демократія, політична свідомість, культура, етапи їх розвитку?

5.         В чому полягає справедливість? Чи справедлива рівність і нерів-ність в суспільстві, як уникнути тих чи інших конфліктів тощо?

6.         Місце державних діячів в тому чи іншому суспільстві, їх права і обов’язки.

7.         Процес формування партійних і громадських організацій та особливості їх діяльності і т. п.

 

Цілком зрозуміло, що кожний народ проходить свій шлях до кращого буття. Тому, спираючись на загальнолюдські надбання по-літичної теорії і практики, можна знайти оптимальне розв’язання політичних проблем національного відродження тих чи інших кра-їн, зберегти інтелектуальні і матеріальні сили народу. Це в повній мірі стосується й України. Як вчив стародавній грецький письмен-ник і історик Плутарх, слід дивитись в історію, як в дзеркало. Муд-рець розумів — у цьому дзеркалі можна побачити не тільки героїв минулого, але й самих себе. У кожного покоління свої пристрасті й уподобання, свої уявлення про добро і зло. Чи не тому такою зрад-ливою буває посмертна доля навіть визнаних у віках героїв? На наш погляд, історія політичних вчень — це духовний заповіт одного по-коління, старшого молодшому, що починає жити, наказ, щоб все життя людство послідовно розвивалось, захоплювало своїми досяг-неннями розум, серця, ставало автографією, що називається всесвіт-ньою історією. Проте історія політичних вчень це не тільки одне ми-нуле, вона складає документ, по якому люди входять в сучасне, в во-лодіння цілої суми істин та знань, здобутих стражданнями, полити-ми часом кривавим потом; історія політичних вчень — програма майбутнього суспільного життя. То ж давайте поважати цю науку.

Вивчення історії політичних вчень мислителів минулого дає можливість пізнати себе, простежити, як формувалися політичні цін-ності тих чи інших народів, як еволюціонізувало їх мислення. Навчаль-ний посібник «Історія політичних вчень» задуманий авторами як виклад узагальнюючих проблем історії і політичних ідей, концепцій, виходячи з досвіду викладання їх у вищих навчальних закладах СНД, в тому числі й в Україні, з урахуванням надбань світової полі-тичної думки. Об’єктивність викладу матеріалу — суттєва риса зміс-ту навчального посібника, який прислужиться не лише студентам, викладачам, а й кожному громадянинові, небайдужому до подій у світі, в Україні та до себе як суб’єкта політичної практики, буде сприяти процесу поступального розвитку філософсько-політичної думки, постійного спілкування і зростаючих зв’язків між народами.

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ