Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

 

Передмова      8

Розділ І. Історія політичних вчень як наука            10

1.         Предмет історії політичних вчень    10

2.         Метод вивчення проблем історії політичних вчень          11

3.         Основні завдання курсу історії політичних вчень             12

Розділ ІІ. Політичні вчення Стародавнього Сходу            15

1.         Характеристика суспільно-політичного устрою країн Стародавнього Сходу  15

2.         Політичні вчення Єгипту, Вавилону, Індії та Китаю        16

Розділ ІІІ. Політичні вчення Стародавньої Греції              28

1.         Особливості суспільно-політичного устрою Греції          28

2.         Політична думка періоду утворення полісів та їх розвитку .... 29

3.         Формування аристократичних та демократичних ідей в період розквіту стародавніх грецьких держав              34

4.         Політичне вчення Аристотеля         43

5.         Політична думка періоду еллінізму              46

Розділ ІV. Політичні вчення в Стародавньому Римі         50

1.         Політична ідеологія в період республіки     50

2.         Політичні вчення в Римі в часи принципату         53

3.         Політичні вчення в період розпаду і загибелі Римської імперії ... 57

Розділ V. Політична думка в Київській Русі в ХІ–ХІV століттях              60

1.         Характерні риси суспільно-політичного устрою Київської Русі ... 60

2.         Політичні ідеї Київської Русі в «Слові про закон і благодать» Іларіона та літописах     61

3.         Політична програма Володимира Мономаха        62

4.         Політичні ідеї в «Слові про полку Ігоревім» та «Молінні Данила Заточника»  65

 

5. Відображення боротьби руського народу проти монгольського

гніту в політичній літературі ХІІІ–ХІV століть       66

Розділ VІ. Політичні вчення Середньовічної Західної Європи

в середні віки             68

1.         Суспільно-політичний лад країн Західної Європи в період виникнення і розвитку феодалізму         68

2.         Християнський неоплатонізм Августина  69

3.         Фома Аквінський та його політичне вчення         70

4.         Особливості ідеології станово-представницької монархії            73

Розділ VІІ. Політичні вчення епохи Відродження і Реформації    76

1.         Сутність ідеології Відродження і Реформації          76

2.         Політичні погляди Нікколо Макіавеллі       77

3.         Політичні ідеї діячів Реформації та «тираноборців»           79

4.         Політичні ідеї Жана Бодена              86

5.         Соціалістичні погляди Томаса Мора і Томазо Кампанелли         88

Розділ VІІІ. Політичні вчення в Росії в ХV — першій половині

ХVІІ століть    95

1.         Характеристика суспільно-політичного ладу Росії            95

2.         Теорії верховенства царської влади в політичній літературі ХV–ХVІ ст. .         96

3.         Політичні ідеї прихильників централізованої російської держави           99

Розділ ІХ. Політична думка в Україні

кінця ХVІ — початку ХVІІ століть              104

1.         Передумови суспільно-політичної боротьби         104

2.         Політичні ідеї в «Апокрисисі» Христофора Філалета        105

3.         Політичні погляди Івана Вишенського       108

4.         Богдан Хмельницький як політик і державотворець        114

5.         Конституція Пилипа Орлика. Державно-політичний устрій України  118

Розділ Х. Політичні вчення в країнах Західної Європи

в ХVІІ–ХVІІІ століттях          122

1.         Передумови ранніх буржуазних революцій в країнах Західної Європи              122

2.         Нідерландська революція ХVІІ ст. та політичні погляди Гуго Гроція і Баруха (Бенедикта) Спінози              123

3.         Політична ідеологія в Англії в період революції ХVІІ століття ...127

 

Розділ ХІ. Політичні вчення ідеологів абсолютизму

в Німеччині ХVІІ–ХVІІІ століть       134

1.         Економічна та політична відсталість Німеччини. Пристосування буржуазії до абсолютизму             134

2.         Політичні погляди Самуеля Пуфендорфа  135

3.         Сутність політичних ідей Християна Томазія        136

4.         Особливості політичних поглядів Ротфіда Вільгельма Лейбніца .... 138

5.         Політичні погляди Християна Вольфа        139

Розділ ХІІ. Політичні вчення в період зміцнення російської монархії     141

1.         Реформи Петра І і зміцнення абсолютизму в Росії            141

2.         Політичні погляди Ф. Прокоповича та В. М. Татіщева     143

3.         І. Т. Посошков — ідеолог торговців, його політична програма ... 147

Розділ ХІІІ. Політичні вчення у Франції в період просвітництва            150

1.         Характеристика державного устрою Франції напередодні революції    150

2.         Політичні вчення Вольтера              151

3.         Політичні ідеї Шарля Луї Монтеск’є            153

4.         Політичні концепції Жан-Жака Руссо         158

5.         Політичні погляди Поля Анрі Гольбаха      162

6.         Про політику і державу. Клод Андріан Гельвецій             164

7.         Утопічний соціалізм Мельє, Морелі, Маблі, Бабефа         166

8.         Особливості політичних поглядів діячів французької буржуазної революції     174

Розділ ХІV. Політична думка у Сполучених Штатах Америки

в період боротьби за незалежність              178

1.         Війна колоній за незалежність і утворення США              178

2.         Олександр Гамільтон і його політичні погляди     179

3.         Політичне вчення Томаса Джефферсона    181

4.         Джеймс Медисон і його політичні погляди           185

5.         Сутність політичних ідей Томаса Пейна    189

Розділ ХV. Політичні вчення в Росії в період розкладу

феодально-кріпосницького ладу і зародження капіталізму           194

1.         Причини розкладу феодально-кріпосницького ладу         194

2.         Політична доктрина «Наказу» Катерини ІІ            195

3.         Політична реакція дворянства. М. М. Щербатов  196

4.         Просвітництво ХVІІІ ст. С. Ю. Десницький, М. І. Новіков, Я. П. Козельський           198

 

5.         Політична сутність повстання під проводом О. І. Пугачова ....203

6.         Революційно-демократична думка в Росії в кінці ХVІІІ ст. О. М. Радіщев        205

Розділ ХVІ. Політичні вчення в Німеччині

в кінці ХVІІІ — початку ХІХ століть           208

1.         Характеристика суспільно-політичного устрою Німеччини ....208

2.         Політичне вчення Іммануїла Канта            209

3.         Політична теорія Іоганна-Готліба Фіхте     213

4.         Вчення Гегеля про державу і право            217

Розділ ХVІІ. Політична думка в Росії в першій половині ХІХ століття ....224

1.         Суспільно-політичний устрій Росії             224

2.         Політичні погляди М. М. Сперанського     225

3.         Політичні концепції М. М. Карамзіна         229

4.         Політичні ідеї декабристів     233

5.         Політичні погляди П. Я. Чаадаєва, Т. М. Грановського і слов’янофілів             241

Розділ ХVІІІ. Політична ідеологія в Західній Європі

першої половини ХІХ століття        248

1.         Західноєвропейський лібералізм та його сутність             248

2.         Політична програма лібералізму Бенжаміна Анрі Констана        249

3.         Політичний лібералізм Ієремії Бентана і Джона Стюарта Мілля             252

4.         Політичні погляди німецьких лібералів Вільгельма фон Гумбольдта і Лоренца Штейна         257

Розділ ХІХ. Політичні погляди ідеологів утопічного соціалізму

в Західній Європі першої половини ХІХ століття             261

1.         Ідеї утопічного соціалізму     261

2.         Сен-Сімон — основоположник французького утопічного соціалізму початку ХІХ ст. .          262

3.         Шарль Фур’є та його соціальна програма              268

4.         Соціально-утопічні ідеали Роберта Оуена             272

5.         Політичні погляди Єтьєна Кабе      275

Розділ ХХ. Суспільно-політичні погляди російських

радикалів ХІХ століття          280

1.         Характеристика соціально-політичного становища в Росії ...280

2.         Політичні ідеї О. І. Герцена              282

3.         Політичні погляди В. Г. Бєлінського           287

 

4.         Особливості політичного вчення М. Г. Чернишевського            291

5.         Політичні погляди М. О. Добролюбова     297

Розділ ХХІ. Передова суспільно-політична думка народів

Росії в ХІХ столітті     302

1.         Революційно-демократичні ідеї мислителів України        302

2.         Революційний демократ Білорусії К. С. Калиновський  325

3.         Суспільно-політична думка в Грузії, Вірменії та Азербайджані . 328

4.         Політичні погляди мислителів Казахстану            336

Розділ ХХІІ. Політичні теорії в західних і південних

слов’янських країнах у ХІХ столітті            339

1.         Характерні риси прогресивної політичної думки              339

2.         Передова політична думка в Болгарії          340

3.         Прогресивні політичні ідеї в Сербії             343

4.         Розвиток політичної думки в Польщі          345

5.         Політична думка в Чехії і Словаччині         350

Розділ ХХІІІ. Політичне вчення марксизму           353

1.         Основоположники нового вчення             353

2.         Карл Маркс і його політичні ідеали            355

3.         Ф. Енгельс — соратник К. Маркса в створенні марксизму ... 360

Розділ ХХІV. Політична ідеологія ленінізму           367

1.         Передумови формування ленінізму             367

2.         Політичне вчення В. І. Леніна         368

3.         Політичні ідеї М. І. Бухаріна             373

4.         Політичні погляди Й. В. Сталіна     378

Розділ ХХV. Політичні концепції маоїзму  384

1.         Політичне вчення Мао Цзедуна      385

2.         Політичні концепції Ден Сяопина  388

Розділ ХХVІ. Сучасні політичні ідеології    392

1.         Загальна характеристика      392

2.         Політичні основи неолібералізму    393

3.         Політичні концепції ідеології неоконсерватизму  398

4.         Політичні ідеї неофашизму    402

5.         Політична ідеологія соціал-демократії         406

Заключення    413

Література       416

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ