Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Навчальне видання : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

Навчальне видання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

Безродний Євген Федорович

доктор історичних наук, професор

Уткін Олександр Іванович

доктор історичних наук, професор

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

Керівник видавничих проектів О. С. Прокопчук

Верстка С. О. Кіцно

Коректура О. С. Крутенко

Технічне редагування С. М. Прокопчук

Формат 60х84/16. Підписано до друку 22.06.2006.

Друк офсетний. Папір офсетний. Гарнітура Таймс.

Наклад 600 прим.

ТОВ «Видавничий дім «Професіонал»

Тел./факс (8-044) 451-45-66 (багатоканальний)

e-mail: vdbook@profi-book.kiev.ua,

ruslan@profi-book.kiev.ua

www.profi-book.kiev.ua

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи

до Державного реєстру видавців, виготівників і

розповсюджувачів видавничої продукції

серія ДК № 1533