Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2. Політичні концепції Ден Сяопина : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

2. Політичні концепції Ден Сяопина


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

Ден Сяопин (1904–1997) (справжнє прізвище Сісянь) народився в родині службовців у селі Цзядин, провінції Сичуань. Китайський політичний і державний діяч, 16-річним юнаком з групою китайсь-ких учнів поїхав до Франції з наміром вчитись і працювати. Там прожив п’ять років, прилучився до революційного руху. В 1922 р. вступив до Комуністичної спілки молоді, а в 1924 р. став членом Компартії Китаю. На початку 1926 р. приїхав до Радянського Союзу, де вчився в Комуністичному університеті трудящих сходу, універси-теті імені Сун Ят-сена. Навесні 1927 року повернувся на батьківщи-ну. Революційну роботу розпочав в Сіаньському військово-політич-ному училищі імені Сун Ят-сена. Понад 20 років провів на військо-вій службі. В 1948–1949 рр. керував Хуайхайською операцією — однією з трьох найбільших у ході народно-революційної війни, ово-лодів Нанкіном, де раніше перебував уряд Гоміндана. Ден Сяопин обирався до ЦК КПК, Політбюро, в 1956 р. — Генеральний секре-тар ЦК КПК, в 1977 р. — заступник голови ЦК КПК, в 1982 р. — голова Всекитайського Комітету Народної політичної ради Китаю. За 80 років революційної діяльності він двічі піддавався переслі-дуванню під час «культурної революції». Його разом із Лю Шаоці

 

Розділ ХХV ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ МАОЇЗМУ

 

вважали «найбільшими особами, які йшли по капіталістичному шля-ху». Коли помітно став відходити від справ Мао Цзедун і хворів Чжоу Енлай, Ден Сяопину було доручено вести повсякденну роботу в партії і державі.

Ден Сяопин спрямував свої зусилля на наведення порядку в країні, охопленій хаосом. Він намагався ослабити негативні на-слідки «культурної революції», що завели КНР в глухий кут, закликав в усьому дотримуватись ділового підходу, виходячи з реальностей. Ден Сяопин не став на шлях заперечення заслуг Мао Цзедуна перед Китайською революцією, а заявив, що спрямує свої зусилля на здійснення модернізації. Для реалізації цих проблем висловив бажання, щоб не було війни, щоб був тривалий мир. ІІІ пленум ЦК КПК одинадцятого скликання за рекомендацією революціонерів старшого покоління розробив нову економічну політику і новий політичний курс КПК і Китайської держави. І з того часу китайський народ став на шлях будівництва соціалізму з китайською специфікою. Ден Сяопин мріяв перетворити Китай в могутню і багату державу. Щоб досягти цього він вважав необ-хідними:

•          створити сучасну індустріальну базу суспільства;

•          перетворити аграрну соціальну структуру;

•          підвищити матеріальний рівень населення;

•          зміцнити національну незалежність, підняти престиж і забезпе-чити Китаю свободу маневрів у міжнародних справах;

•          зробити сильну національну оборону і забезпечити територіаль-ну цілісність країни.

Як відзначив ХV з’їзд КПК, Ден Сяопин, будучи продовжува-чем ідей Мао Цзедуна, повів китайський народ на здійснення соціа-лістичної модернізації і відкритості. В сучасних умовах Китаю ніяка інша теорія, а тільки теорія Ден Сяопина, що поєднує марксизм з практикою сьогодення Китаю і специфікою епохи, здатна вирішити питання про перспективи долі соціалізму.

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

Теорія Ден Сяопина — це марксизм сучасного Китаю, новий етап розвитку марксизму в Китаї. Утвердження його стало можли-вим завдяки таким факторам:

1.         Реалістичний підхід до справи — це не тільки квінтесенція марк-сизму-ленінізму, ідей Мао Цзедуна, але й квінтесенція теорії Ден Сяопина.

2.         Розкріпачення свідомості в питаннях розуміння теорії практики соціалізму. Відсутність повної ясності в цьому питанні стала причиною зігзагів і помилок в будівництві соціалізму в період до реформування і відкритості, а також причиною виникнення певних труднощів на шляху поступового розвитку суспільства в цілому. Виправлення всього помилкового і відновлення всьо-го правильного, всебічна реформа, відмова від гасла «братись за класову боротьбу як вирішальний ланцюг і перехід до еконо-мічного будівництва в якості центрального завдання, перехід від замкненості і напівізоляції до реформ і відкритості, від пла-нової економіки до соціалізму ринкової економіки стали проце-сом поетапного вирішення кардинальних суспільно-політичних та економічних проблем. Цей процес буде продовжуватись і в майбутньому.

3.         Теорія Ден Сяопина, дотримуючись марксистського погляду на світ, на основі аналізу зробила нові наукові висновки, що стосу-ються особливостей нашої епохи і глобального міжнародного становища, піднесення й занепаду інших соціалістичних країн, про плюси і мінуси в практиці розвитку країн, що прагнуть про-гресу. В світі відбуваються швидкі і великі зміни, а зростаючий з кожним днем науково-технічний прогрес особливо викликає глибокі зміни. Тому саме теорія Ден Сяопина визначила лінію КПК в світлі вимог часу. Говорячи про будівництво соціалізму, Ден Сяопин особливо підкреслював: «Справа, котрою ми за-ймаємося в наш час, є новою справою. Маркс про неї не гово-рив, наші попередники не робили, а інші соціалістичні країни

 

Розділ ХХV ПОЛІТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ МАОЇЗМУ

 

теж не займались, готового досвіду для вивчення немає. Нам за-лишається тільки вчитись в процесі роботи, вести пошук в про-цесі практики».

І слід відзначити, що за останні 20 років у житті китайського народу зроблено значний крок уперед. За цей час обсяг виробництва промислового і сільського господарства зріс в 4 рази, або з 710 млрд юа-нів в 1980 р. до 2800 млрд юанів в 2000 році. Китай вийшов на друге місце в світі після США. Завдяки Ден Сяопину, КПК в значній мірі подолала маоїзм, чим піднесла авторитет КНР у світі своєю ефек-тивною внутрішньою і зовнішньою політикою.

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ