Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4. Політичні погляди мислителів Казахстану : Історія політичних вчень : Бібліотека для студентів

4. Політичні погляди мислителів Казахстану


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 

магниевый скраб beletage

ХІХ ст. було переможним в історії Казахстану. Над великою країною, що відрізнялася економічною відсталістю і феодальною роздрібленістю, цілком нависла загроза повного поневолення. Вся система суспільних відносин відзначалася особливо застійним хара-ктером. Купка феодалів жорстоко експлуатувала народні низи. Ка-захський народ в особі найбільш розумних і далекозорих своїх дія-чів розумів, що приєднання Казахстану до Росії, хоч і позбавляє ка-захські жузи (об’єднання кількох орд) політичної самостійності, все ж є благом проти системи експлуатації, заснованої на хижацькому пограбуванні, котру встановили Коканд і Хіва.

 

Розділ ХХІ ПЕРЕДОВА СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА ДУМКА НАРОДІВ РОСІЇ В ХІХ СТОЛІТТІ

 

Ряд передових представників казахського народу встає на шлях зближення з російським народом і черпає запас нових по-своєму змісту ідей в творах російських письменників і особливо революцій-них демократів. У другій половині ХІХ ст. Казахстан висуває таких видатних просвітителів, як Чокан Веліханов, Ібрай Алтинсарін і Абат Кунанбаєв, котрі присвятили своє життя і творчість освіті казахського народу. Так, Чокан Валіханов (1835–1865) був вченим істориком, публіцистом–демократом. Походив він із султанського роду, хана Абая, вчився в Омському кадетському корпусі, будучи офіцером, близько зійшовся з демократичною інтелігенцією міста Омська. Ч. Веліханов був знайомий із засланим петрашевцем С. Ф. Ду-ровим та ін., що справили на нього формування його демократично-го світогляду. Веліханов був особисто добре знайомий з великими вченими Д. І. Менделєєвим, Семеновим-Тян-Шанським та іншими. Його переконання були близькі до революційної демократії, він до-сконало вивчав твори В. Г. Белінського і М. Г. Чернишевського, пе-ребуваючи в Петербурзі в 1860–1861 роках.

Веліханов вважав іслам великою народною бідою і багато сил присвятив викриттю реакційного мусульманського духовенства. Він вважав, що шляхом освіти можливо оздоровити суспільний лад Казахстану, а народ із допомогою науки і освіти зможе подолати соці-альний гніт. Відомим просвітителем казахського народу був Ібрай Алтинсарін (1841–1889) — автор «Киргизької хрестоматії», «Записок про волосні школи» і «Що ми бачимо у цивілізованих народів?». Алтинсарін був одним із засновників казахського алфавіту, казахської письменності і літературної мови. Перший став насаджати в Казах-стані викладання в школах казахською мовою. «Школи — це головні пружини освіти киргизів, — писав Алтинсарін, — на них і в особли-вості на них надія: в них же і майбутність киргизького народу».

Великим просвітителем Казахстану був Абай Кунанбаєв (1845– 1907). Він походив із стародавньо-султанського роду. Навчався спо-чатку у мулли, а потім в Семипалатинську в місцевому медрессі.

 

Безродний Є. Ф., Уткін О. І. ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ВЧЕНЬ

 

Тут він вивчав твори класичних авторів Сходу Фірдоуси, Нізамі, Алішера Навої, вивчає арабську мову і російську. Добре знав твори Пушкіна, Лермонтова, Крилова, Белінського. В Семипалатинську познайомився з російськими політичними засланими. І як наслідок, Кунанбаєв став видатним просвітителем казахського народу і викри-вачем всієї феодально-бійської верхівки. Він послідовно виступає на захист інтересів простого народу. Він боровся проти релігійного мракобісся, засилля родової знаті і феодалів, їх знущання над наро-дом, проти феодалньих міжуособиць, неуцтва, злиденності народ-них мас і політики пограбування народу як своїми казахськими фео-далами, так і царськими чиновниками.

Віра в силу розуму і освіти давала Абаю надію на те, що його народ зможе зірвати з себе ланцюги вікового рабства.

 

Розділ ХХІІ ПОЛІТИЧНІ ТЕОРІЇ В ЗАХІДНИХ І ПІВДЕННИХ СЛОВ’ЯНСЬКИХ КРАЇНАХ У ХІХ СТ.