Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 13.11 : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

Таблиця 13.11


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

РОЗРАХУНОК ПЛАНУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

 

Виробники    Споживачі     Запаси на підприємстві

 

            M1      М2      м3       М4     

 

ш         31        27        26        30

40        40

П2       34        24

20        25

10        33

30        60

П3       27

10        28        26        27

10        20

П4       26

30        27        28        29        30

П5       30        25        27        28

10        10

Потреби споживачів            40        20        10        90        160

Далі заповнюємо іншу клітинку з найменшою вартістю (П2, М3). Знов, бачимо, що потреби споживача М3 задоволені повніс-тю, тому в інших клітинках стовпчика 3 ставимо рисочки. Анало-гічно заповнюємо інші клітинки.

Розрахуємо загальну суму витрат на перевезення за зазначе-ною вище формулою. Обсяг перевезень у клітинах з рисочками дорівнює 0.

/ = 31 • 0 + 27 • 0 + 26 • 0 + 30 • 40 + 34 • 0 + 24 • 20 + + 25 -10 + 33-30 + 27 -10 + 28-0 + 26 -0 + 27 -10 + + 26 • 30 + 27 • 0 + 28 • 0 + 29 • 0 + 30 • 0 + + 25-0 + 27-0 + 28-10 = 4520 тис. грн

2 Перевіримо план на оптимальність.

Ознакою того, що поточний план перевезень є оптимальним, є умова:

a.+В -С <0,     (13.10)

 

яка виконується для всіх клітинок таблиці 6.4. Невідомі тут вели-чини а. та Р. (названі потенціалами) визначаються з умов (6.3) (для заповнених клітинок (i, j) таблиці 13.11).

 

а. +(3 =С.

 

(13.11)

 

Оскільки заповнених клітинок в таблиці (т+п-1) штук, а неві-домих (т+п) штук, то для їх визначення є система з (т+п–1) рів-нянь відносно (т+п) невідомих. Щоб знайти розв’язання (хоча б яке-небудь) такої системи, досить припустити одне з невідомих (довільне), що дорівнює деякому довільно вибраному числу. Тоді інші визначаються таким чином.

Рівняння для 8 заповнених клітинок:

ґщ +(34 =30

а2 + (32 = 24

а2 + (33 = 25

а2 +(34 =33

а3 + (31 = 27

а3 + (34 = 27

а4 +(31 =26

а5 +(34 =28 V

Припустимо, наприклад, невідоме оц , що дорівнює 0.

Через нього можна визначити (34.

Послідовно маємо:

а1 = 0

з 1-го рівняння (34 - 0 = 30

з 4-го рівняння а2 =33-30 = 3 | ) з 2-го рівняння р2 =24-3 = 21

з 3-го рівняння р3 = 25 - 3 = 22

3 6-ГО рІВНЯННЯ а3 = 27 - 30 = -3 | ) 3 5-ГО рІВНЯННЯ (31 =27 - (-3) = 30

з 8-го рівняння а5 = 28 - 30 = -2     J I

з 7-го рівняння а4 = 26 - 30 = -4

 

Але краще визначати а. та В безпосередньо в таблиці, використовуючи для їх зберігання клітки, де раніше записувалися за-паси і потреби. Заздалегідь перепишемо умови в двох еквівален-тних формах запису: a. = С. - В ,

В = С. - a..

їх можна сформулювати у вигляді єдиного правила: невідо-мий потенціал визначається відніманням відомого з ціни пе-ревезення в заповненій клітинці.

Застосуємо це правило для визначення a. та В в нашому

прикладі.

Розрахунок плану перевезень подано в табл. 13.12.