Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 13.7 : Інфраструктура товарного ринку : Бібліотека для студентів

Таблиця 13.7


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 

магниевый скраб beletage

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУБ’ЄКТІВ РИНКОВОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

 

Послуги          Назви та електроні адреси сайтів

 

            1          2          3          4          ....        ....        п

Пошук місцезнаходження магазину                                                                                 

Пізнавальні матеріали                                                                                

Язикова підтримка                                                                         

Інформація для чоловіків, жінок                                                                           

Інформація для різних вікових категорій                                                                         

Інформація для різних типів споживачів                                                                         

Зворотній зв'язок зі споживачами                                                                        

«Розумні» агенти                                                                            

Розваги                                                                                

 

Задача 13.12

Обґрунтування вибору посередників для просування товару на ринку. Обрати три різнорідні товарні групи і проаналізувати не-доліки і переваги залучення для їх продажу різних типів посеред-ників.

Задача 13.13

На ринку відчувається спад попиту на один із товарів підпри-ємства. Керівництво вирішує з'ясувати причини цього, доопра-цювати чи змінити товар і довести зміни до споживача.

На прикладі конкретного товару описати можливі джерела ін-формації для з'ясування необхідних змін товару, для винайдення оптимальних напрямків доопрацювання чи зміни товару і відпо-відних технологій, а також доведення до споживача інформації про виконані покращення чи переваги нового товару.

Задача 13.14

Обрати посередника і проаналізувати його діяльність за схе-мою: кількість працюючих та система управління, обслуговувані товарні групи, умови угод із основними суб’єктами господарю-вання, з якими працює посередник, розміри та тривалість угод, виконувані посередником функції, рентабельність продажу окре-мих товарних груп.

Задача 13.15

Обрати товарну групу і проаналізувати діяльність магазинів з їх продажу в регіоні за схемою: назва, форма організації, ступінь спеціалізації, місце розміщення, орієнтовна кількість відвідува-чів, обсяги продажу, недоліки та переваги.

Задача 13.16

Виконати збір повної інформації для отримання кредиту для забезпечення підприємницької діяльності чи для отримання спо-живчого кредитування в банках регіону за схемою: назва банку, адреса досліджуваного офісу, відсоток за користування коштами, схема погашення боргу, частина самостійної оплати, залогове за-безпечення кредиту, вартість оформлення документів на отри-мання кредиту, строки оформлення, можливість дострокового

 

погашення боргу, порядок нарахування відсотків на кошти, що підлягають поверненню у вихідні дні, можливість зміни банком відсотків та інших угод внаслідок змін у ринковому середовищі.

У випадку, якщо можливим є залучення коштів з інших дже-рел, як-то лізинг, інвестиції тощо, винайти оптимальний напря-мок залучення коштів.

Задача 13.17

Побудувати схему інфраструктури товарного ринку підприєм-ства за одною товарною групою, попередньо подавши стислий опис напрямків діяльності та товарного асортименту підприємст-ва. На схемі стрілками позначити пересування матеріальних, ін-формаційних, фінансових, трудових та ін. потоків. Подати опис кожного із зазначених потоків за схемою: назви складових еле-мента інфраструктури товарного ринку, числовий опис і стисла характеристика потоків між виробником і складовою елемента інфраструктури товарного ринку.

Для кількох найважливіших для виробника елементів інфра-структури товарного ринку описати характеристики, які слід ура-ховувати при оптимізації їх вибору для співробітництва.

ПРИКЛАД РОЗВ 'ЯЗАННЯ ЗАДА 41

Закрите акціонерне товариство «Фабрика морозива — Еліт» є загальнонаціональною компанією з випуску морозива і контро-лює приблизно 8% загального обсягу виробництва в Україні (11 тис. тон/рік — готової продукції). Шдприємство розташоване в м. Нова Прага (Кіровоградської області). ЗАТ «Еліт» виготовляє широку гаму виробів з морозива, а саме: морозиво у вафельному стаканчику, ріжку, морозиво на паличці («пломбір»), морозиво типу «сандвіч», «сімейне морозиво», «брикет». Розглянемо всі складові інфраструктури товарного ринку, з якими контактує підприємство.