Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести до другого розділу : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Тести до другого розділу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Фінансовий посередник, який акумулюе кошти індивідуальних інеесторіе і здійснює інеестиційну діяльність, як праеило, через цінні папери — це:

а)         інституційний інвестор;

б)         інвестор;

в)         брокер;

г)         дилер.

2.         Виключно е сфері спільного інеестуеання працюють:

а)         інститути спільного інвестування;

б)         банки;

в)         страхові компанії;

г)         кредитні спілки.

нерних тоеаристе, еідіграють:

а)         незалежні реєстратори;

б)         банки;

в)         ДКЦПФР;

г)         аудиторські компанії.

4. Юридична особа, засноеанау формі акціонерного тоеари-стеа, що здійснює еиняткоеу діяльність у галузі спільного ін-еестуеання, це:

а)         інвестиційний фонд;

б)         інвестиційна компанія;

в)         банк;

г)         страхова компанія.

еестуеання шляхом емісіїцінних паперіе та їх розміщення, це:

а)         інвестиційна компанія;

б)         інвестиційний фонд;

в)         пенсійний фонд;

г)         кредитна спілка.

 

6.         Для здійснення спільного інвестування, залучення коттів

юридичних та фізичних осіб інститути спільного інвестуеання випускають з метою еільного розміщення:

а)         інвестиційні сертифікати;

б)         облігації;

в)         акції;

г)         ощадні сертифікати.

7.         Інститутами спільного інвестування викуп емітованих

цінних паперіе здійснюється за першою вимогою інеестора,

якщо еони:

а)         відкриті;

б)         закриті;

в)         інтервальні;

г)         корпоративні.

8.         ІСІ, який здійснюе випуск інвестиційних сертифікатів

без зобов'язань щодо їхнього еикупу, — це фонд:

а)         закритий;

б)         відкритий;

в)         інтервальний;

г)         корпоративний.

9.         ІСІ, які вшуповують свої цінні папери на вимогу інвестора виключно е обумоелений термін, але не рідте одного разу

нарік — цеІСІ:

а) інтервальний; б)закритий;

в)         відкритий;

г)         корпоративний.

10.       Якщо 90 % еартості есіх актиеіе ІСІ складають грошові кошти, державні цінні папери, цінні папери інших емітентів, які пройшли лістинг на фондовій біржі або в торговоінформаційній системі, це є ознакою, що такий ІСІ є:

а)         диверсифікованим;

б)         інтервальним;

в)         відкритим;

г)         корпоративним.

//. Якщо частка цінних паперів кожного емітента (виклю-чно держаених) е актиеах ІСІ не перевишує 10 % еід загального обсягу емісії, загальна еартість цінних паперіе, які складають

 

актиеи ІСІ е кількості, що перевишує 5 % загального обсягу емісії, не перевишує 40 % еартості чистих актиеіе ІСІ, це є ознакою, що такий ІСІ є:

а)         диверсифікованим;

б)         інтервальним;

в)         відкритим;

г)         корпоративним.

12.       Кількісний склад акціонеріе (не менше 100) є ознакою

того, що ІСІ є:

а)         корпоративним;

б)         інтервальним;

в)         відкритим;

г)         диверсифікованим.

13.       Якщо актиеи ІСІ перебуеають у спільній еласності не

менш ніжІОО інвесторів, такий фонд е:

а)         пайовим;

б)         інтервальним;

в)         відкритим;

г)         диверсифікованим.

14.       У страхоеих компаніях частка нерухомості у процентах до обсягіе технічнихрезереіе складаєне більше:

а)         10 %;

б)         50 %:

в)         40 %;

г)         30 %.

15.       У страхоеих компаніях частка депозитіе у процентах

до обсягіе технічнихрезереіе складає не більше:

а)         30 %;

б)         50 %:

в)         40 %;

г)         10 %.

16.       Устрахоеих компаніях частка прае еимог до перестрахоеикіе у процентах до обсягіе технічних резереіе складає не

більше:

а)         50 %:

б)         30 %:

в)         40 %;

г)         10 %.

 

17. У страхових компаніях частка цінних паперів, які за-безпечують прибутоку процентах до обсягіе технічних резер-еіе, складає не більше:

а)         40 %;

б)         30 %:

в)         50 %;

г)         10 %.

«^^^—капіталах акфнерних т°а)     15 %;

б)         30 %:

в)         50 %;

г)         10 %.

„ 1.ї^г=^:~ "-*-"акфа) 10 %;

б)         30 %:

в)         50 %;

г)         15 %.

2f. Фон«), лешок> якого є здійснення пенсійних еиплат учас-никам пенсійної схеми, є:

а)         пенсійним фондом;

б)         взаємним фондом;

в)         компанією зі страхування життя;

г)         донорським фондом.

21.       Засноеником пенсійного фонду може бути:

а)         приватна компанія, що засновує фонд для своїх працівників, органи місцевої влади, що засновують фонд для своїх службовців, фізична особа, яка фінансує свій власний пенсійний фонд;

б)         органи державного управління;

в)         державний пенсійний фонд;

г)         політичні партії.

22.       Якщо спонсор пенсійної схеми робить тільки внески в

інтересах учасників схеми і сума внеску складае визначену

частк: прибутку спонсора або зарплати службоеця, то це

а)         з встановленими внесками;

б)         з встановленими виплатами;

в)         змішана схема;

г)         схема з гарантованими мінімальними виплатами.

 

23.       Якщо спонсор бере на себе зобое’язання періодично виплачувати службовцю (чи йогородиніу випадку смерті до виходу н; пенсію), що пітое на пенсію, естаноелену суму, то це

а)         з встановленими виплатами;

б)         з встановленими внесками;

в)         змішана схема;

г)         схема з гарантованими мінімальними виплатами.

24.       Пенсійна схема, що одержала гарантії еід страхоеої

компанії, назиеається;

а)         застрахованою;

б)         з встановленими внесками;

в)         змішана схема;

г)         схема з гарантованими мінімальними виплатами.

а)         донорським фондом;

б)         взаємним фондом;

в)         компанією зі страхування життя;

г)         пенсійним фондом.