Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 6.5 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 6.5


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

РЕКЛАМНІ ЗАХОДИ

 

Види реклами           Частка, %

Реклама в ЗМІ           10

Друкована реклама   17

Реклама в Internet      8

Пряма реклама          60

Інші види реклами    5

Магістральні електровози дозволять залізницям України за-безпечити виконання зростаючих обсягів вантажних і паса-жирських перевезень, провести заміну морально і фізично за-старілого парку локомотивів і відмовитися від закупівлі електро-возів за кордоном, що пов’язана з великими валютними витра-тами як на стадії придбання, так і на стадії експлуатації локо-мотивного парку.

Сервіс і гарантії.

Виробник гарантує 2 роки безвідмовної роботи електровоза з дня введення в експлуатацію, але не пізніше 6 місяців із дня при-йняття електровоза замовником.

Надалі передбачається створення сервісних центрів з обслуго-вування продукції, що знаходиться в експлуатації, це дозволить знизити експлуатаційні і ремонтні витрати.

Організація виробництва і перспективний план капітальних вкладень.

Метою проекту є запуск виробничого комплексу потужностей для випуску магістрального оснащення, яке буде виготовлено і придбано для виконання робіт, що зазначені вище, дозволить зменшити металоємність, енергоємність при виготовленні дета-лей і підвищити якість при проведенні електровозів змінного струму типу ДСЗ у кількості 20 одиниць на рік.

Устаткування і технології складально-зварювальних робіт ме-талоконструкцій.

 

При виготовленні металоконструкцій візків, кузова плануєть-ся застосування автоматизованих і механізованих систем зварю-вання на спеціальних технологічних стендах, оснащених спеціа-льними опорними елементами, швидкодіючими пневмопритиска-чами. Зварювання металоконструкцій робиться в кантователях, тому майже 100 % зварених швів виконуються в горизонтально-му положенні. Якість зварених швів перевіряється за допомогою ультразвуку, рентгенівської гамма-дефектоскопії, гідро- і пнев-мовипробувань на міцність і щільність.

Виготовлення допоміжних електромашин постійного струму, електричних апаратів, напівпровідникових перетворювачів, елек-тронних систем і блоків передбачається ввести по замкнутому технологічному циклу, що містить виготовлення литих і зварених металоконструкцій, моткових виробів, збирання вузлів, фарбу-вання й випробування готових вузлів і виробів.

Виготовлення і придбання технологічного й випробуваного оснащення й устаткування, створення випробувального полігона дозволить забезпечити експлуатаційну надійність магістральних електровозів, підвищити їхню якість і естетичний вид.

Для забезпечення технологічних процесів виготовлення магіс-тральних електровозів енергоносіями буде проведена модерніза-ція енергетичного господарства заводу.

Опис наявних і необхідних для виробництва продукції устат-кування і приміщень.

1.         Створення сучасного технологічного комплексу підготовки металопрокату до зварювальних робіт.

2.         Створення сучасного технологічного комплексу виготов-лення зварних металоконструкцій електровоза.

3.         Створення сучасного технологічного комплексу по зборці електровозів.

4.         Організація сучасного технологічного комплексу по виго-товленню візків електровозів.

5.         Організація сучасного технологічного комплексу по виго-товленню буксових вузлів електровозів.

6.         Організація сучасного технологічного комплексу ливарного і ковальського виробництва.

7.         Модернізація енергетичного господарства.

8.         Створення автоматизованих систем проектування і керу-вання виробництвом.

У процесі виконання інноваційного проекту номенклатура уста-ткування і спеціального технологічного оснащення може змінюва-тися в зв'язку з розвитком галузі по виробництву устаткування.

 

Для проведення вищезгаданих робіт необхідно здійснити про-ектні роботи, будівельно-монтажні роботи, розробку технологій, придбання устаткування, модернізацію існуючих технологічних процесів, інше.