Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 6.3 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 6.3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

КОРОТКИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТI ПОТРІБНІ ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ

 

Найменування робіт Потрібні обсяги фінансування, тис. грн

Маркетингові, екологічні і соціальні дослідження, рек-лама і створення мережі збуту           300,00

Створення потужностей і підготовка виробництва партії електровозів, розробка, оптимізація конструк-цій, технологій виготовлення електровозів      73744,00

Сертифікація й акредитація 500,00

Технічне навчання персоналу         1200,00

Впровадження АСУВ і САПР         2500,00

Разом  78244,00

Області застосування інвестиційного продукту. Магістраль-ні електровози розроблюються для умов експлуатації на заліз-ницях України і країн СНД із їхніми специфічними параметра-ми контактної мережі і колією 1520 р. Створення конкуренто-спроможних електровозів дозволить збільшити продуктивність локомотивного парку, скоротити витрати на їхнє утримання і ремонт. Електровози призначені для роботи з вантажними і па-сажирськими потягами на електрифікованих залізницях колії 1520 р.

Термін виконання проекту: початок — II півріччя 2002 p., за-кінчення — 2010 р.

Строк окупності проекту — 4,7 роки.

 

Реалізація проекту для споживача дасть екологічний ефект: у побудові електровоза будуть використані матеріали, що не шко-дять навколишньому середовищу. У результаті освоєння вітчиз-няних електровозів поширюється обсяг перевезень на електрово-зі, що є екологічно чистим.

Потенційним споживачам (залізницям) виробництво таких електровозів дозволить:

1.         Більш повно реалізувати конкурентні переваги України як транзитної держави.

2.         Знизити собівартість перевезень.

3.         Зменшити витрати електроенергії на тягу потягів.

4.         Збільшити міжремонтні пробіги.

5.         Знизити вартість технічного обслуговування і ремонтів.

6.         Шдвищити обсяг перевезень вантажів і пасажирів.

7.3 погляду економіки держави у результаті реалізації проекту: скоротиться залежність від імпорту в сфері вантажопасажирського транспорту.

розширяться експортні можливості України, у тому числі в

країни СНД.

Крім того, це буде сприяти впровадженню запланованої державної програми «Розвиток рейкового рухомого складу соціального призначення для залізничного транспорту і міського господарства».

Масштаб проекту: загальнодержавний. Про це свідчать: І.Постанова Кабінету Міністрів України від 2 червня 1998 р.

№ 769 і від 23 квітня 1999 р. № 661 «Про заходи державної підтримки залізничного транспорту».

2.         Постанова Кабінету Міністрів України від 22 квітня 1997 р. № 379 «Про заходи щодо поліпшення транспортного обслугову-вання населення і виготовлення транспортних засобів для переве-зення пасажирів».

3.         Постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 1994 р. №115 «Про Державну програму електрифікації залізниць на 1994 — 2004 роки».

4.         Постанова Кабінету Міністрів України від 26 червня 1993 р. № 480 «Про розробку і виробництво в 1993 — 2000 роках магіст-ральних вантажних і пасажирських електровозів» та інші доку-менти.

Спрямованість проекту: освоєння виробництва вітчизняних магістральних електровозів, заміщення імпортної продукції, ство-рення нових робочих місць, поліпшення умов роботи, розширен-ня експортних можливостей.

 

Ступінь новизни проекту відповідає світовому рівневі, не має аналогів в Україні, перевищує рівень аналогів у СНД.

У додатку А наведені технічні показники електровоза ДС-3 порівняно з кращим закордонним аналогом BR-145 (Швейцарія, «AD tranz»).

Опис продукції. Маркетинговий аналіз засвідчує, що потен-ційними споживачами продукції є залізниці країн СНД. Специфі-ка цього ринку складається в ширині колії, що дорівнює 1520 pp., параметрах контактної мережі й ін.

Продукція захищена патентами України і Російської Федерації.

Замовником дослідницької партії електровозів, що буде вироб-лятися протягом здійснення проекту, є «УКРЗАЛІЗНИЦЯ». Основні споживачі: Одеська, Львівська, Донецька, Південна і Південно-Західна залізниці. Вантажні перевезення будуть здійснюватися на Донецьких, Львівських і Одеській залізницях. На Південно-Захід-них, Одеських і Південній залізницях, на яких зосереджений основ-ний пасажиропотік, будуть здійснюватися пасажирські перевезення.

Конкурентами на даному ринку (Україна і країни СНД) є Но-вочеркаський електровозобудівний завод (НЕВЗ), Росія. Відоми-ми виробниками електровозів у Європі є «ADtranz» (Швейцарія), «ALSTOM» (Франція) і «Шкода», Чеська республіка.

«ADtranz» і «ALSTOM» не виробляють і не мають досвіду створення екіпажних частин електровозів для колії 1520 pp. і ва-жких умов експлуатації на залізницях України і країн СНД, що у разом з високою вартістю електровозів робить їх неконкуренто-спроможними.

В Україні й інших країнах СНД вантажо-пасажирські переве-зення далекого сполучення здійснюються електровозами, що по-ставлялися Чеською республікою в період СРСР. Потяги міжоб-ласного сполучення перевозяться вантажними електровозами виробництва HBO «НЕВЗ».

Фірми «Шкода» і ДП «НВК «Електровозобудування» мають до-свід роботи в магістральному електровозобудуванні і вироблені ни-ми електровози виконують 76 % усіх перевезень по Україні.

Слабість основних конкурентів у втраті налагоджених відно-син, високій ціні на продукцію і відносній віддаленості від ринків збуту.

Іх планується перевершити за рахунок зниження витрат виро-бництва і кращих технічних характеристик.

У табл. 6.4 представлена інформація щодо ситуації на ринку електровозів змінного струму в Україні і запланований обсяг за-купівлі їх на ДП «НВК « Електровозобудування».