Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рис. 6.1. Напрямки розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Рис. 6.1. Напрямки розвитку та підвищення конкурентоспроможності підприємств транспортного машинобудування


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

 

Упродовж січня—листопада 2004 р. приріст експорту товарів машинобудівної галузі у фізичному обчисленні становив 29,1%. Водночас вартісна складова зросла на 70,9%.

Найвищу динаміку зростання виробництва у 2005 p., на дум-ку експертів, збережуть машинобудування, целюлозно-паперова промисловість, виробництво деревини та виробів з деревини, легка промисловість, виробництво будматеріалів та металургія. Так, за січень-листопад 2004 р. обсяги промислового виробниц-тва зросли на 13,4% порівняно з відповідним періодом 2003 р. При цьому нарощування темпів промислового виробництва від-булося у машинобудуванні, ремонті та монтажі машин і устат-кування (на 30,7%), у виробництві деревини та виготовленні ви-робів з неї (на 26,3%), у виробництві неметалевих мінеральних виробів - будматеріали, скло (на 20,8%), у целюлозно-паперовій промисловості (на 19,0%), у хімічній та нафтохіміч-ний промисловості (на 14,0%), у хімічній та нафтохімічній про-мисловості (на 14,0%), у металургії та обробленні металу (на 13,0%). У 2005 р. нарощування обсягів продукції промисловості порівняно з 2004 р. за видами економічної діяльності очікується у галузях: машинобудування (перш за все транспортне машино-будування), ремонт та монтаж машин і устаткування (значною мірою на підприємствах, що обслугов—ють потреби транспорту та транспортне машинобудування) на 25%; целюлозно-паперовій промисловості — на 22%; виробництві деревини та виробів з деревини — на 20%; легкій промисловості — на 15%; виробництві неметалевих мінеральних виробів (будматеріали, скловироби) — на 10%, а також на 8% у металургії та оброблені металу, хімічній та нафтохімічній промисловості. Зростання ви-робництва відбудеться за рахунок впровадження новітніх тех-нологій та розширення виробничих потужностей діючих вироб-ників. Збут повинен стимулюватися високим попитом на продукцію цих галузей.

У галузі транспортного машинобудування слід відзначити очікуваний значний розвиток електровозобудування. Також зна-чним сегментом транспортного машинобудування є автомобіле-будування. У галузі автомобілебудування рушійною силою стане зростання вітчизняного виробництва, поновлення дії інвестицій-ної програми виробництва вантажних автомобілів і автобусів BAT «Луцький автомобільний завод» (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 17 вересня 2003 р. №1473), а також захо-дів захисту внутрішнього ринку, визначених Законом України «Про розвиток автомобільної промисловості України». В авіа

ційній галузі розширення виробництва здійснюватиметься за ра-хунок виготовлення літаків АН-140 на ДП «Харківське авіаційне виробниче підприємство» та виконання державного замовлення на закінчення випробування і підготовку серійного виробництва літака Ан-70 на АНТК імені О. К. Антонова та Київському дер-жавному авіаційному заводі «Авіант»; відновлення можливостей гвинтокрилобудування.

У суднобудівній галузі здійснюватиметься залучення до вико-нання та реалізації вітчизняними підприємствами суднобудівної галузі «Національної програми будівництва суден рибопромис-лового флоту України на 2002—2010 роки», а також прискорення Мінтрансом розробки і затвердження «Програми розвитку мор-ського і річкового транспорту України до 2010 року».

Одним з прикладів використання інвестиційного механізму підвищення конкурентоспроможності підприємства є підготовка та реалізація інвестиційного проекту транспортного машинобу-дування.