Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.4. Транзит і його теоретична основа : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

6.4. Транзит і його теоретична основа


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Згідно з Митним Кодексом України транзит — це митний ре-жим, відповідно до якого товари і транспортні засоби переміщу-ються під митним контролем між двома митними органами або в межах зони діяльності одного митного органу без будь-якого ви-користання таких товарів і транспортних засобів на митній тери-торії України.

В Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» дається таке визначення: транзит — це переміщення товарів, вироблених за межами України, через територію України без будь-якого викорис-тання цих товарів на зазначеній території.

Відповідно до Закону України «Про державний контроль за

 

однкї до іншої іноземної держави територією України між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України, за винятком випадків, коли пра-во власності чи право володіння та користування товаром у разі такого перевезення на території України в установлено-му порядку переходить від однієї до іншої особи.

Ще є досить цікаве трактування транзиту, згідно з Постано-вою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про порядок державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення»: транзит — це переміщення товарів через територію України без будь-якого використання на її території.

Згідно з Наказом Державної служби експортного контролю України «Про затвердження Інструкції про порядок оформлення та використання дозволів (висновків) на право здійснення виве-зення, ввезення та транзиту товарів, що відповідно до законодав-ства підлягають або не підлягають експортному контролю» тран-зит товару — це переміщення товару, власником якого є інозем-ний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності, через територію України під митним контролем між двома або в межах одного митного пункту без будь-якого використання цього товару на за-значеній території.

Багатостороння угода (СНД) «Рішення про засади митних за-конодавств країн — учасниць СНД», встановила таке визначен-ня: транзит товарів — це митний режим, при якому товари пере-міщуються під митним контролем між двома митними органами держави, в тому числі через територію іноземної держави, без зняття митних зборів, податків, а також без застосування до то-варів заходів економічної політики.

Як бачимо, існує чимало визначень транзиту і можна зробити висновок, що всі вони подібні. Відмінність їх полягає лише у то-му, що кожне джерелі трактує транзит в залежності від своєї спе-цифікації.

Законодавство про транзит вантажів складається з закону України «Про транзит вантажів», Митного кодексу України, міжнародних договорів Україні та інших нормативно-правових актів про транзит вантажів.

Згідно з Законом України «Про транзит вантажів» транзит ва-нтажів — це перевезення транспортними засобами транзиту тра-нзитних вантажів під митним контролем через територію Украї-ни між двома пунктами або в межах одного пункту пропуску через державний кордон України.