Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
6.1 Історичні передумови розвитку інфраструктури світу : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

6.1 Історичні передумови розвитку інфраструктури світу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Розглядаючи вплив розвитку транспортної інфраструктури на рівень економічного розвитку суспільства, варто підкресли-ти, що першим глобальним зрушенням у цьому напрямку стали Великі географічні відкриття, основною метою яких були не стільки науково-пізнавальні устремління європейців, скільки їхні економічні потреби, бажання знайти найкоротші і безпечні шляхи в Індію, а також геополітичні задачі захоплення нових земель і створення там колоній. У ході цих відкриттів відбулося переміщення торгових шляхів на Атлантичний, Тихий і Індійсь-кий океани.

У 1595 р. Голландія послала першу морську експедицію в Ін-дію. Для ведення торгівлі в Азії в 1590-х pp. виникло кілька ком-паній, що у 1602 р. об'єдналися в Ост-Індійську компанію. Крім розширення експансії в Азії Голландія здійснювала колоніальні захоплення і на Американському континенті, для чого в 1621 р. була створена Вест-Індійська компанія, що не стільки займалася торгівлею, скільки грабувала іспанські кораблі в Атлантиці.

Великий вплив на економічний розвиток Англії в XVI ст. зро-били Великі географічні відкриття. Англія виявилася в центрі світових торгових шляхів, що перемістилися на Атлантичний океан. Це поклало кінець її відносної залежності від економічно-го життя Європи.

У 1554 p., після повернення англійського мореплавця Ричар-да Ченслера з Москви, була заснована Московська компанія, що одержала монопольні права на торгівлю з Російською держа-вою. Ця торгівля в XVI—XVII ст. здійснювалася через Арханге-льськ, куди щорічно прибувало до 14 англійських кораблів. У ті ж роки були створені й інші міжнародні торгові компанії: Аф

риканська (1562), що освоїла ринок рабів; Гвінейська (1588), що також займалася работоргівлею; Східна (1579), що торгувала в Прибалтиці й у скандинавських країнах; Левантійська (1581), що одержувала величезні прибутки від торгівлі на Близьком— Сході; знаменита англійська Ост-Індійська компанія (1600) основний суперник аналогічної голландської компанії, що діяла в країнах Азії.

У 1652—1654 pp. Англія була в утягнена в «торгову війну» з Голландією за панування над морськими шляхами. Важливу роль у ній зіграв знаменитий Навігаційний акт Олівера Кром-веля (1651), за яким всі морські торгові перевезення товарів з Азії, Африки й Америки могли здійснюватися тільки на анг-лійських кораблях чи на суднах тієї країни, відкіля вивозилася продукція.

Збільшення видобутку вугілля стримувалося недостатнім роз-витком транспортної системи, основу якої складали ґрунтові до-роги. Але перевезення важких вантажів гужовим транспортом було дуже дорогим: доставка однієї тонни вугілля з Манчестера в Ліверпуль обходилися в 40 шилінгів.

У 1790-х pp. Англію охопила лихоманка будівництва каналів, насамперед між вуглевидобувними районами і центрами чорної металургії. У результаті до кінця XVIII ст. Англія було буквально вкрита мережею водних шляхів, багато міст у центрі країни оде-ржали вихід до моря.

Наприкінці XVIII ст. був запропонований спосіб твердого по-криття поверхні доріг, що дозволило гужовому транспорту без-перешкодно пересуватися в будь-яку пору року. Проте канали за-лишалися головним видом транспорту для перевезення важких і громіздких товарів аж до появи залізничної мережі, тобто до се-редини XIX ст.

Бурхливий економічний ріст на рубежі XVIII—XIX ст. при-вів до різкого збільшення обсягів вантажоперевезень, з якими вже не міг справитися транспорт. Єдино розумним і ефективним виходом стало впровадження парової машини на транспорті і насамперед на залізниці. Ще в XVII ст. були винайдені рейкові дороги («трам», звідси — трамвай) з кінною тягою. У XIX ст. дерев’яні рейки були замінені металевими. На початку XIX ст рейкові шляхи були доповнені паровозом — самохідною паро-силовою установкою на основі стаціонарної парової машини. Винайшов його талановитий механік Джордж Стефенсон (Сті-венсон), що почав будувати такі машини з 1814 р. Він створив перші практично придатні моделі паровоза, у тому числі «Раке

ту» (1829), що розвивала небачену для того часу швидкість-22 км/ч. У 1825 р. з ініціативи Стефенсона була відкрита перша залізниця суспільного користування між Дарлінгтоном і Сток-тоном. У 1830 р. між Манчестером і Ліверпулем була побудова-на перша у світі залізниця довжиною понад 50 км, що мала гос-подарське значення.

Промисловий підйом в Англії супроводжувався швидким роз-витком транспорту, особливо залізничного. Уся територія країни була покрита густою мережею залізниць. Можна сказати, що бу-дівництво залізниць і розвиток парового водного транспорту ста-ли найзначнішими факторами, що викликали докорінний пере-лом в економіці і створили матеріальну базу ринкової економіки. За 1840—1870 pp. довжина залізниць збільшилася з 1,4 тис. км до 25 тис. км, чи в 18 разів. Особлива увага в Англії приділялося су-днобудуванню і судноплавству. Тут уперше серед розвинутих країн світу стали вироблятися не дерев'яні вітрильники, а суціль-нометалеві пароплави. Загальний тоннаж торгового флоту 1800— 1870 pp. збільшився з 2 млн т до 5,7 млн т, що складало майже 60 % від світового рівня. Це дозволило Англії стати «світовим перевізником» і заробляти в такий спосіб великі засоби. Англія до того ж стала першою країною, що зайнялася будівництвом за-лізниць у багатьох країнах світу, особливо в слаборозвинутих і залежних, де для цього не було достатніх капіталів.