Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Рекомендації щодо перспектив ВЕЗ та ТРП в поліпшення умов їх діяльності: : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Рекомендації щодо перспектив ВЕЗ та ТРП в поліпшення умов їх діяльності:


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

■          Продовжити процес удосконалення і розвитку нормативної бази спеціального режиму інвестиційної діяльності в Україні. Розвиток пільгового режиму має відбуватися не у напрямку збі-льшення пільг або повного їх скасування, а у напрямку їх дифе-ренціації від виду діяльності та суми інвестицій, а також встано-влення найбільш прийнятних для суб’єктів ВЕЗ термінів сплати податків. Доцільно було б забезпечити чітко інвестиційну спря-мованість системи податкових пільг та їх цільове використання.

■          Для вирішення проблеми залучення інвестицій на спеціаль-ні території доцільно було б удосконалити нормативно-правову

 

базу щодо державного стимулювання розвитку інфраструктури. Шляхи можуть бути такими: включення в пріоритетні види еко-номічної діяльності діяльність з розвитку інфраструктури тих спеціальних зон, де це не передбачено; введення на спеціальних територіях пільгового оподаткування при будуванні об'єктів ін-фраструктури; введення уніфікованих спрощених правил надання інвесторам земельних ділянок, об’єктів інфраструктури, що роз-ташовані на відповідній території створення на місцевому рівні фондів розвитку інфраструктури тощо.

■          Проблеми, пов'язані з фінансуванням та інфраструктурним забезпеченням ВЕЗ, частково можуть вирішуватися шляхом на-дання окремих незабудованих територій у довготермінову оренду іноземним фірмам на пільгових умовах, з правовим гарантуван-ням стабільності визначених договором умов у разі додержання напрямків підприємницької діяльності. Розвиток ВЕЗ можна фі-нансувати своєрідним механізмом: створити компанії за рахунок банківського кредиту, які б розбудовували на невеликій ділянці необхідну інфраструктуру, а потім здавали земельні ділянки та споруди в оренду інвесторам.

■          3 метою сприяння розвитку міжгосподарських зв'язків при затвердженні інвестиційних проектів як один з критеріїв доціль-ності можна враховувати і плановані господарські зв'язки під-приємства, в яке буде здійснюватися інвестування, надаючи пе-ревагу проектам, у реалізації яких будуть задіяні саме вітчизняні постачальники.

■          3 метою збільшення обсягів залучених інвестицій можна за-стосувати такий захід, як зниження вартості проектів, які реалі-зуються на спеціальних територіях.

■          Проблему низької інноваційної складової інвестиційних проектів можна вирішити шляхом перетворення деяких зон в технопарки.

■          3 метою вирішення проблеми зайнятості та створення робо-чих місць для працевлаштування робітників, зокрема, шахтарів, доцільно було б при укладанні з інвесторами договорів на реалі-зацію інвестиційних проектів передбачати обов'язкову норму щодо зобов'язань інвесторів про працевлаштування працівників, що вивільняються із закриттям гірничодобувних підприємств.

■          Для підвищення професійного рівня провадження економіч-ної політики щодо функціонування вільних економічних зон про-понується підготовка обмеженої кількості вітчизняних спеціаліс-тів, консультантів, викладачів, які в майбутньому матимуть змогу вирішувати проблему депресивних регіонів на професійному рівні.