Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 5.3 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 5.3


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

СТРУКТУРА ВВЕДЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ШАХТАРІВ У РЕГЮНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ВЕЗ I ТПР (одиниць)

 

Назва показника       2000 рік          2001 рік          2002 рік          2003 рік          Всього

Всього створено і збережено ро-бочих місць для працевлашту-вання шахтарів у зазначених ре-гіонах      2006            6913    2428    1487    12834

Донецька область     560      853      2111    1207    4731

Волинська область   83        90        127      108      408

Луганська область    1363    5970    190      172      7695

 

Опікування працевлаштуванням шахтарів характерне для ТПР Луганської області, де майже 59 % сукупної кількості новоство-рених робочих місць призначено для цієї категорії працівників. Але істотних структурних зрушень та професійної переорієнтації шахтарів не спостерігалося, оскільки більше як половина вказа-них робочих місць припадало на добувну промисловість. У Во-линській області майже п'ята частина створених робочих місць має цільове призначення для працевлаштування шахтарів, при-чому їх формували виключно галузі обробної промисловості. Не-зважаючи на достатньо високу соціальну вагу проблеми праце-влаштування шахтарів Донецької області, орієнтація ВЕЗ і ТПР на цей пріоритет є доволі низькою: 5,5 % по новостворених ро-бочих місцях та 12,5 % по збережених від загальної кількості по регіональній системі ВЕЗ і ТПР. Це не збігалося із загальними завданнями, проголошеними у нормативних актах по створенню ВЕЗ і ТПР у Донецькій області та базовому проекті щодо запро-вадження спеціального режиму інвестиційної діяльності.

Таким чином, практична діяльність ВЕЗ і ТПР дає змогу гово-рити про тенденції до збільшення зайнятості, позитивний вплив на розв'язання комплексу соціальних проблем, пов'язаних зі створенням і збереженням робочих місць, підвищенням заробіт-ної плати, але разом з тим недостатньо активно відбувається створення робочих місць для шахтарів, особливо в галузях, аль-тернативних традиційній добувній промисловості.

Аналіз фінансово-бюджетного розвитку ВЕЗ і ТПР свідчить, що високими темпами (180 %) зростала сума пільг, наданих згід-но зі спеціальним режимом ВЕЗ і ТПР. Ця динаміка була майже адекватною залученню інвестицій (170 %) та перевищувала тем-пи фактичних податкових надходжень (130 %). Причому на тлі сталого зростання всього комплексу фінансово-бюджетних пла-тежів протягом 2000—2004 pp. до 2004 р. відбувалося зменшення показника бюджетної ефективності (табл. 5.4).