Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
5.2. Правові основи іноземного інвестування в Україні : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

5.2. Правові основи іноземного інвестування в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

В Україні власне законодавство про інвестиційну діяльність і про іноземні інвестиції з'явилося після прийняття 24 серпня

1991    р. Акта проголошення незалежності України.

Закон України від 18.09.91 р. «Про інвестиційну діяльність» став першим нормативним актом, у якому в узагальненому ви-гляді викладені правові, економічні і соціальні умови інвестицій-ної діяльності на території України.

Закон України «Про іноземні інвестиції» від 13 березня

1992    р. — перший нормативний акт, що регламентував процес

саме іноземного інвестування в Україні. Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 р. № 55-93 його дія була припинена.

Це обумовлено тим, що вищезгаданий Закон мав ряд істотних

недоліків. Зокрема, у ньому не були передбачені мінімальний

 

розмір і вид іноземних інвестицій, для яких установлювалися по-даткові пільги. За період дії цього Закону за деякими підрахун-ками до 42 % всіх іноземних інвесторів вклали в економіку України менше ніж 1000 доларів США, а траплялися і такі спіль-ні підприємства, у яких іноземні інвестиції дорівнювали 7 дола-рам США.

19 березня 1996 р. Верховна Рада України прийняла новий За-кон України «Про режим іноземного інвестування», що скасову-вав дію вищевказаного Декрету. У цілому цей Закон містить без-ліч положень, що були запозичені з Декрету. Однак поряд з цим у ньому є багато якісно нових елементів. Найбільш важливою істо-тною рисою нового Закону, що відрізняє його від попереднього законодавства про іноземні інвестиції, є те, що для іноземних ін-весторів на території України встановлюється національний ре-жим інвестиційної й іншої господарської діяльності, за винятком випадків, передбачених законодавством. Законом передбачено, що для окремих інвестиційних проектів із залученням іноземних інвестицій, що реалізуються відповідно до державної програми розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і те-риторій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної й іншої господарської діяльності. Чітко встановлено момент при-своєння підприємству статуса підприємства з іноземними інвес-тиціями.

У розділі II Закону України «Про режим іноземного інвесту-вання» установлюються державні гарантії захисту іноземних ін-вестицій.

Законодавством України передбачені такі державні гаран-тії захисту іноземних інвестицій:

1.         Гарантії від примусового вилучення іноземних інвестицій (за винятком випадків виконання рятувальних робіт у разі сти-хійного лиха, аварій, епідемій і надзвичайних ситуацій), а також незаконних дій державних органів та їх посадових осіб.

2.         Гарантії компенсації і відшкодування збитку іноземним ін-весторам (включаючи втрачену вигоду і моральний збиток, запо-діяний їм унаслідок дій чи бездіяльності, неналежного виконання державними органами України своїх обов'язків).

3.         Гарантії у випадку припинення інвестиційної діяльності (тобто право на повернення не пізніше ніж через 6 місяців від дня припинення діяльності, інвестицій у натуральній формі чи у ва-люті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвес-тицій у грошовій чи товарній формі відповідно до їх реальної ва-ртості на момент припинення інвестиційної діяльності).

 

4. Гарантії безперешкодного і негайного переведення за кор-дон прибутку, доходів й інших коштів, отриманих унаслідок здійснення іноземного інвестування.