Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
АКТИВ : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

АКТИВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

I. Необоротні активи            607 788

II. Оборотні активи  854 236

III. Витрати майбутніх періодів       243

Усього активи           1 426 267

ПАСИВ

I. Власний капітал    744 082

II. Забезпечення наступних витрат і платежів      8 712

III. Інші довгострокові зобов’язання          55 831

IV. Поточні зобов’язання     649 283

V. Доходи майбутніх періодів         4 359

Усього пасиви          1 462 267

3AHHzt:o^z:sz::zrmy

3.1. Стислий опис інноваційного проекту.

Актуальність проблем поховання радіоактивних відходів (РАВ) і будівництва різного роду захисних споруд (у т. ч. побу-тових і промислових будівель) у зонах з підвищеним радіоактив-ним фоном для України очевидна.

Підходи, що передбачають використання для цих цілей зви-чайних бетонів високих марок забезпечують необхідну міцність споруд. Однак для досягнення необхідного ефективного захисту бетонні стінки споруд найчастіше доводиться виконувати значної товщини, що, у свою чергу, веде до збільшення витрати бетону і до різкого підвищення їх вартості. Залучення ж для цих цілей

 

традиційних захисних бетонів, що включають зв’язуюче (цемент, вапняне тісто) і заповнювач (барит, магнезит, лімоніт та ін.), ду-же проблематично насамперед через їхню високу вартість, а та-кож через низькі фізико-механічні властивості.

Тому розробка порівняно дешевої будівельної цегли з підви-щеними радіаційно-захисними властивостями, що має одночасно і високу міцністю, нині досить актуально.

3.2.      Інноваційна суть проектної продукції.

Розроблені спеціальні модифікуючі добавки до різного роду

композитних і тканих матеріалів. Зазначені відкриття обумовлюють можливість одержання підвищених аномальних властивостей осла-блення радіаційних випромінювань у порівнянні з існуючими нау-ковими положеннями, встановленими законом Бугера.

3.3.      Правове забезпечення проекту.

Висновок про встановлення дати подання заявки на винахід

(корисну модель).

Назва винаходу. Спосіб виготовлення виробів для захисту від радіаційних випромінювань.

Номер заявки:

Дата подання заявки:

3.4.      Масштаб проекту. Національний.

3.5.      Напрямок проекту:

 

—        випуск нової конкурентоспроможної продукції;

—        заміщення імпортної продукції;

—        вихід на зовнішні ринки.

3.6.      Міра новизни проекту.

На даний час у світі аналогів по основних характеристиках не

існує.

3.7.      Науково-технічний заділ по проекту.

3 використанням розроблених модифікаторів були виготовлені зразки радіаційно-захисних будівельних матеріалів. Результати досліджень підтвердили високу ефективність радіаційного захис-ту, що є запорукою успішного виконання проекту. Попередні ви-пробування розроблених зразків показали їх відповідність сані-тарно-гігієнічним нормам і вимогам.

3.8.      Опис виробництва.

Загальна виробнича площа, необхідна для виробництва керамічної цегли, дорівнює 20 000 м2. Це виробництво буде роз-ташовано на базі цегельного заводу. Інфраструктура об’ ’кта має необхідне енергетичне забезпечення, вентиляцію, підїзні шляхи.

 

4. Оцінка ринків збуту

4.1.      Порівняльні характеристики продукції.

Отримані зразки будівельних радіаційно-захисних матеріалів (цегли, блоків, штукатурки та ін.). В залежності від типу матриці та її товщини захист дорівнює шару свинцю 0,15—9 мм та забез-печує стовідсотковий захист від а-, (3-випромінень. Розроблена цегла забезпечує також 100-відсотковий захист від у-випромінення енергією до 200 кеВ, а при більш високих енергіях, в залежності від складу та кількості радіаційно-захисних модифі-каторів, забезпечують послаблення в 5—10 разів.

На даний час в Україні немає аналогів по основних характери-стикам будівельних матеріалів. Використання будівельних мате-ріалів, запропонованих по цьому проекту, дозволяє отримати вироби захисного характеру з поліпшеними в 1,5—2 рази захис-ними властивостями.

4.2.      Ринок збуту та обсяги реалізації продукції.