Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 3.8 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 3.8


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

РУХ ФІНАНСОВИХ КОШТІВ HA ПРОТЯЗІІСНУВАННЯ ЗАПРОПОНОВАНОГО ПРОЕКТУ

 

Рядокм затрат та надходжень         01.10.03—      01.10.04—      01.04.05—      01.10.05—      01.04.06—            01.10.06—      01.04.07—      Усього

 

            01.10.04          01.04.05          01.10.05          01.04.06          01.10.06          01.04.07          01.10.07         

Обсяг реалізації (тис. шт)     1800,00           1800,00           1800,00           1800,00           1800,00           1800,00            1800,00           12600,00

Ціна продуцкцїі (грн/тис. шт)          2423,18           2423,18           2423,18           2423,18           2423,18            2423,18           2423,18          

Надходженя від реалізації (грн)       4361724,00     4361724,00     4361724,00     4361724,00     4361724,00            4361724,00     4361724,00     30532068,00

Собівартість продукції (грн)            3028986,00     3028986,00     3028986,00     3028986,00     3028986,00            3028986,00     3028986,00     21202902,00

Прибуток (грн)          605790,00       605790,00       605790,00       605790,00       605790,00       605790,00            605790,00       4240530,00

Податок на прибуток 30 % (грн)     181737,00       181737,00       181737,00       181737,00       181737,00            181737,00       181737,00       1272159,00

Прибуток після сплати пода-тку на прибуток (грн)         424053,00       424053,00       424053,00       424053,00            424053,00       424053,00       424053,00       2968371,00

Админістративні витрати і ватрати на збут (грн) 107208,00       107208,00       107208,00       107208,00            107208,00       107208,00       107208,00       750456,00

Роялті (грн)    277200,00       277200,00       277200,00       277200,00       277200,00       277200,00       277200,00            1940400,00

Прибуток до виплати креди-ту (грн)         316845,00       316845,00       316845,00       316845,00       316845,00            316845,00       316845,00       2217915,00

Накопичення попередніх пе-ріодів (грн)               172845,00       151023,33       141201,67       143380,00            157558,33       183736,67      

ВІДСОТЕШ за користування кре-дитом (грн)      144000,00       72000,00         60000,00         48000,00            36000,00         24000,00         12000,00         396000,00

Відрахування на погашення кредиту (грн)            0,00     266666,67       266666,67       266666,67       266666,67            266666,67       266666,67       1600000,00

Чистий прибуток наростаю-чим підсумком (грн)            172845,00       151023,33       141201,67       143380,00            157558,33       183736,67       221915,00       221915,00

 

Загальна ефективність проекту визначена таки інтегральни-ми показниками:

NPV    255 572,09

IRR      17,80 %

РІ        1,17

DPB (РР)        3 роки

ARR    33,34 %

MIRR  6,04 %

Викладене свідчить, що запропонований проект впроваджу-ється на підставі вітчизняних розробок та використовує вітчизня-ні трудові, матеріальні та фінансові ресурси, що матиме позитив-ний соціально-економічний вплив. Це робить запропонований проект доцільнім до впровадження.

I. Меморандум про конфіденційність

2. Загальні відомості

2.2.      Мета проекту.

Створення та налагодження виробництва спеціалізованих бу-дівельних матеріалів (з домішками спеціальних модифікаторів) для захисту від радіаційного випромінення.

2.3.      Виконавець проекту:

Державне підприємство «Виробниче об'єднання Швденний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова» (ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова»).

ДП «ВО Швденний машинобудівний завод ім. О. М. Макаро-ва» було створено 21 липня 1944 р.

ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова» почало випуск тракторів у 1953 р. з моделі МТЗ по КД Мінського тракторного заводу.

3 1971 р. ДП «ВО ПМЗ ім. О. М. Макарова» випускає тракто-ри власної розробки. 3 1970 р. і по нинішній час розроблено і впроваджено в серійне виробництво трактори моделей ЮМЗ-6, ЮМЗ-80/82 різних модифікацій. Розробляються та впроваджу-ються в виробництво трактори з двигунами 100 к. с.

Починаючи з 1992 р., по програмі конверсії на підприємстві розроблено та розпочато серійне виробництво тролейбусів моде-лей «ЮМЗ-ТІ», «ЮМЗ-Т2», «ЮМЗ-Т2-9». За період початку ви-робництва на цей час виготовлено понад 750 тролейбусів різних моделей, які зараз експлуатуються в Україні, Росії, Молдові, Бі-лорусії, Туркменістані.

 

3 того ж року по ліцензії «Windenergo» виробляється повіт-ряна турбіна ВЕО 56-100, яка призначена для перетворення енергії повітря в електричну енергію промислової частоти з напругою 380В. На сьогодні впроваджується у виробництво ВЕО-Т600-48 потужністю 600 кВт.

3 2000 p. по КД BAT ПКІ «Почвопосівмаш» (м. Кіровоград) на підприємстві виготовляється пневматична 12-метрова сівалка — СЗПЦ-12.

ЗВЕДЕНИЙ БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА НА «_»            . (тис. грн)