Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця З.З : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця З.З


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

РОЗРАХУНОК ТЕПЕРІШНЬОЇ ВАРТОСТІ ДЛЯ ОЦІНКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

РІК      Грошовий потік (дол.)          PVIF за10 %   Теперішня вартість для кожного року (дол.)

1          9000    0,909   = 8181

2          6500    0,826   = 5369

3          4300    0,751   = 3229

 

Висновок інвестиційний проект рекомендується компанії до впровадження, бо значення його чистої теперішньої вартості позитивне. Як видно з таблиці, дисконтні ставки залежать від тривалості проекту. Отже, довгостроковий проект має ризикова-ніший характер, ніж короткостроковий. Тому за решти однакових показників довгострокові проекти слід дисконтувати за вищими ставками, ніж короткострокові.

Наступний метод-- це визначення індексу прибутковості (777). Індекс прибутковості визначається за формулою:

ІП = ТВ / Ш,   (3)

де ТВ — теперішня вартість грошових потоків;

Ш — початкові інвестиції.

Суть цього методу полягає у порівнянні теперішньої вартості майбутніх грошових потоків із вартістю початкових інвестицій. Проект, у якого значення Ш більше за одиницю, приймають, менше за одиницю — відхиляють. Ця методика тісно пов’язана з методикою ЧТВ. Справді, якщо чиста теперішня вартість про-екту позитивна, то Ш буде більший за одиницю, і навпаки. От-же, незалежно від того, який метод застосувати — ЧТВ чи Ш, висновок буде один. Але слід зауважити, що ці два методи по-різному оцінюють пріоритетність ухвалених альтернативних проектів.

Наступний метод — визначення внутрішньої ставки доходу (ВСД) є популярним засобом оцінки доцільності інвестицій. ВСД — це міра прибутковості, за якої теперішня вартість грошо-вих потоків дорівнює вартості початкових інвестицій. ВСД — це дисконтна ставка, за якої ЧТВ дорівнює нулю. Значення ставки, при якій проект відхиляють, називають граничною ставкою. Ви-ходячи з вартості фінансування та ризикованості проекту, вира-ховують розмір граничної ставки. I лише після визначення гра-ничної ставки прогнозують майбутні грошові потоки та вираховують ВСД.

Розглянемо приклад вирахування ВСД із різними грошовими потоками. Компанія А розглядає можливість інвестицій, які да-ють протягом трьох років відповідно такі грошові потоки: 13 500, 17 000 та 20 500 доларів. Початкові інвестиції становлять 38 970 доларів. Чи можна затвердити цей проект, якщо розмір граничної ставки 11 %?

Необхідно окремо дисконтувати кожен грошовий потік. По-чинаючи з 10 %, визначимо теперішню вартість грошових пото-ків за три роки, подані в таблиці 3.4.