Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Продовження табл. 3.2 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Продовження табл. 3.2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

2.2. Детальне проектування. Контракція

 

2.2.1.

 

Підготовка територїі будівництва.

Остаточний вибір технологїі та обладнання.

Будівельне планування.

Календарне планування строків виробничого будівництва.

Підготовка необхідних документів, креслень, виконаних у масштабі, та інших схем.

Тендеринг.

Оцінка пропозицій.

Переговори та контракція між інвесторами та фінансуючими,

консультативними й архітектурними організаціями, а також постачальниками сировини

 

2.3. Будівнщтво

2.3.1.   Купівля землі

2.3.2.   Будівельні роботи разом із установкою та монтажем згідно із заданою програмою та графіком            обладнання

2.3.3.   Здача в експлуатацію

2.4. Передвиробнтий маркетинг

2.4.1    Маркетингові приготування для підготовки ринку до дуктів     нових про2.4.2.         Забезпечення критичного рівня поставок

2.5. Набір та иавчаиия персоиалу

2.6. Введення в екстуатацію

3. Виробнича фаза

3.1. Розробка бізнес-плану інвестщійного проекту

3.2. Господарча діяльність підприємства (фірми)

Життєеий цикл проекту — це час від першої затрати до останньої вигоди проекту. Він відображає розвиток проекту, ро-боти, які проводяться на різних стадіях його підготовки, реаліза-ції та експлуатації.

Цикл проекту є певною схемою або алгоритмом, за допомо-гою якого відбувається встановлення певної послідовності дій при його розробці та впровадженні.

 

Програмою промислового розвитку ООН (UNIDO) запропо-новано бачення проекту як циклу, що складається з трьох окре-мих фаз — передінвестиційної, інвестиційної та експлуатаційної (рис. 3.1).

Життєвий цикл проекту

 

Передінвестиційна фаза

 

Інвестиційна фаза

 

Експлуатаційна фаза

 

->■

 

Пошук

інвестиційних

концепцій

 

Переговори

Навчання

 

Розширення, інновація

 

Попередня

підготовка

проекту

 

Маркетинг

 

Заміна, реабілітація

 

Ідентифікація проекту

 

Будівництво

 

Експертиза проекту

 

Інженернотехнічне

проектування

 

Здача в експлуатацію

Рис. 3.1. Фази інвестиційного циклу проекту

Передінвестиційна фаза має такі стадії: визначення інвести-ційних можливостей, аналіз альтернативних варіантів і попере-дній вибір проекту— попереднє техніко-економічне обґрунту-вання, висновок за проектом і рішення про інвестування.

Інвестиційна фаза: встановлення правової, фінансової та орга-нізаційної основ для здійснення проекту, придбання і передача технологій, детальне проектне опрацювання та укладання конт-рактів, придбання землі, будівельні роботи і встановлення облад-нання, передвиробничий маркетинг, набір і навчання персоналу, здача в експлуатацію та запуск.

 

Фаза експлуатації розглядається як у довгостроковому, та ко-роткостроковому планах. У короткостроковому плані вивчається можливе виникнення проблем, пов'язаних із застосуванням об-раної технології, функціонуванням обладнання або з кваліфікаці-єю персоналу. У довгостроковому плані до розгляду береться об-рана стратегія та сукупні витрати на виробництво і маркетинг, a також надходження від продажу.

Універсальним підходом до визначення робіт, які відносяться до різних фаз і стадій циклу проекту, є підхід Всесвітнього банку. Це ідентифікація, розробка, експертиза, переговори, реалізація та завершальна оцінка.