Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Таблиця 3.2 : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Таблиця 3.2


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

СХЕМА РОЗРОБКИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

 

Стадії, етапи  Зміст цілей

1. Передінвестиційна фаза

1.1. Ідентифікація інвестиційних можливостей

1.1.1. Визначення

інвестиційних

можливостей Початок мобілізації інвестиційних фондів іпляхом постачання інформації про нововиявлені інвестиційні можливості потенцій-них інвесторів на підставі аналізу природних ресурсів, існуючої структури сільського господарства, потенційного попиту на де-які споживчі товари, статей імпорту для заміщення внутрішнім виробництвом, впливу знову утворюваних галузей на навколи-шнє середовище, можливих взаємозв’язків з іншими секторами національної та зарубіжної економіки, можливостей диверсифі-кацїі, загальної інвестиційної кон’юнктури, промислової політи-ки, можливостей експорту, забезпеченості трудовими та матері-альними ресурсами

1.1.2. Аналіз зага-льних можливос-тей (макропідхід)      Три типу аналізу:

регіональний, мета — визначення можливостей конкретного регіону;

галузевий, мета — виявлення можливостей обмеженого сектора

економіки;

ресурсний, мета — виявлення можливостей, пов’язаних з використанням природних ресурсів, сільськогосподарської або промислової продукції.

Мета етапу — привернення уваги до конкретних інвестиційних

пропозицій

1.1.3. Аналіз мож-ливостей конкре-тного проекту (мі-кропідхід)          Стимулювання реакції інвестора для трансформацїі ідеї проекту в ясно виражену інвестиційну пропозицію

1.2. Підготовка обґрунтування

1.2.1. Попереднє обгрунтування    1.         Визначення (підтвердження або спростування) критеріїв:

—        інвестиційні можливості, за якими рішення про інвестування

може бути прийнято на основі інформації, отриманої на стадії

попереднього обґрунтування;

—        аспекти проекту, що мають вирішальне значення для його

ефективності та потребують глибокого визначення іпляхом досліджень;

—        інформація, достатня для визначення життєздатності проекту або привабливості для конкретного інвестора (групи інвесторов);

—        стан навколишнього середовища в місці запропонованого

розташування виробництва та потенційний вплив на нього виробничого процесу, що проектується.

2.         Огляд наявних альтернатив за головними компонентами обГрунтування

 

Продовження табл. 3.2

 

1.2.2. Допоміжні (функціональні) дослідження     Більш детальне опрацювання якого-небудь конкретного аспекту

проекту, особливо для великомасштабних інвестиційних пропозицій.

Класифікація досліджень:

—        вивчення ринку товарів, які будуть вироблятись, включаючи

прогнозування попиту на ринку;

—        вивчення сировини та матеріалів, що охоплює рівень доступності, а також існуючі та прогнозовані зміни цін на ці матеріали;

—        лабораторні та експериментальні випробування, необхідні

для значення придатності конкретних видів сировини;

—        визначення місць розташування, особливо для проектів, у

яких транспортні розрахунки можуть бути визначальним фактором;

—        аналіз техногенного та екологічного впливу на навколишнє

середовище;

—        ’ослідження оптимальних масштабів виробництва,

повязаних з вибором альтернативних технологій, з визначенням

відповідних інвестиційних та виробничих витрат та ціни на продукцію, що проектується;

—        вибір обладнання з урахуванням числа та можливостей

постачальників і обсягів відповідних витрат на альтернативній основі

1.2.3. Технікоекономічне

обґрунтування          Прийняття остаточного рішення про те, чи існують комерційні, технічні, економічні та екологічні передумови для здійснення проекту та чи слід його переводити в інвестиційну фазу

1.3. Оцінка проекту тарішення про інвестщії

1.3.1. Оціночний звіт           Фіксація остаточного рішення про інвестування, прийнятого особами, що підтримують проект. Оцінка проекту проводиться національними або міжнародними банківськими організаціями у технічному, ринковому, управлінському, організаційному, фі-нансовому та інших аспектах

1.3.2. Підтримка

інвестиційних

проектів         1.         Визначення потенційних джерел фінансування.

2.         Створення спеціалізованих національних органів стимулювання та розвитку.

3.         Організаційні заходи

2. Інвестиційна фаза

та о2.1. s=s?^si=

2.1.1.   Підготовка установчих документів.

Вибір організаційної структури управління.

Придбання технологій