Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

І. Л. САЗОНЕЦЬ, В. А. ФЕДОРОВА

ІНВЕСТУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

 

УДК 330.320(075.8) ББК 65.268я73 С 11

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18–415 від 20.02.2006 р.)

Рецензенти:

Макаренко П. М. — доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Дніпропетровського державного аграрного університету;

Покотілов А. А. — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії Дніпропетровського національного універ-ситету залізничного транспорту;

Шевцова О. Й. – доктор економічних наук, професор, завідуюча ка-федри банківської справи Дніпропетровського національного університету.

Сазонець І. Л., Федорова В. А. С 11 Інвестування: міжнародний аспект: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 272 с.

ISBN 966-364-394-3

Одне з перших видань для вітчизняного читача, і присвячене розг-ляду та аналізу міжнародної інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують поширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. Розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу інвестиційного ринку, інвестори які діють на міжнародному інвестиційному ринку, регулювання інвестиційної діяль-ності підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку.

Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. Підручник може бути корисним для всіх, хто цікавиться або займається питаннями інвестування, інвес-тиційного менеджменту, ринку цінних паперів.

Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих на-вчальних закладів.

ISBN 966-364-394-3 © Сазонець І. Л., Федорова В. А.,2007

© Центр учбової літератури, 2007