Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Умови здійснення інвестиційної діяльності : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Умови здійснення інвестиційної діяльності


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

 

£

 

£

 

£

 

 

Наявність вільного капіталу

 

Можливість

розміщення

капіталу

 

Наявність прибуткових підприємств

 

Правові умови

 

т

 

т

 

т

 

т

 

J

 

Інвестори

 

£

 

 

Інституційні

 

Індивідуальні

 

J

 

Банки

 

Страхові компанії

 

ІСІ

 

Пенсійні фонди

 

Донорські

та благодійні

фонди

 

Позиковоощадні

асоціації

 

£

 

V У

 

Види інвестиційних ресурсів

 

1          1          1          1          1          1          1          1

Вклади           Стра-  Цінні   Пенсійні         Капіта-           Запози-          Іноземні         Інші

юридич-         XOB1  папери           заоща- ловк-   чені фі-           інвести-          види

нихта  внески                        дження           ладен- нансові           цп      

фізичних осіб                                    ня        ресурси                     

 

Рис. 1.2. Необхідні умови та учасники інвестиційного процесу

 

Збільшення довгострокових кредитів в економіку обмежуєть-ся з причини загальних проблем, властивих як підприємствам -кредитоотримувачам, так і комерційним банкам. Основні з цих проблем: затяжна економічна криза, що доповнюється світовою фінансовою кризою, наслідки яких цілком ще не переборені; не-рентабельна робота підприємств, низькі обсяги виробництва; не-досконалість діючого законодавства; неплатежі, бартеризація економіки. У цих умовах істотно знижена можливість збільшення статутного капіталу банків, знижується прибутковість банківсь-кої діяльності.

Для активізації переходу банківської системи до довгостроко-вого кредитування виробництва потрібно здійснення організа-ційних, економічних і правових заходів, серед них:

Посилення концентрації банківського капіталу, що дасть по-силення можливість інвестувати великі проекти;

перетворення комерційних банків у гнучку, динамічну систе-му, стійку стосовно негативних змін у макроекономічній держав-ній і регіональній фінансовий системах;

вдосконалення правової бази діяльності банків, насамперед заставного права за договором застави;

встановлення єдиної для всіх підходів до визначення вартості майна, переданого в заставу, процедури вилучення і переоформ-лення документів і надання права заставоутримувачу самостійної реалізації майна для погашення боргу;

прийняття на регіональному рівні комплекс заходів, що охоп-люють широке коло питань стимулювання переорієнтації комер-ційних банків на довгострокове кредитування і зміцнення з цією метою взаємозв'язку регіональних владних структур, промисло-вих підприємств з комерційними банками.