Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Додаток А : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Додаток А


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

Порівняння техніко-економічних і експлуатаційних характеристик електровоза ДС-3 з аналогом BR-145.

ПОРІВНЯННЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРОВОЗІВ

 

Техніко-економічні показники (найменування й одиниці виміру)         дс-з

(Україна, НПО «ДЕВЗ»)       BR-145 (Швейцарія, «ADtranz»)

Осьова формула        /2у- 2у/ (чотирьохосний)      /2у- 2у/ (чотирьохосний)

Вид служби   Вантажо-пасажирський       Вантажо-пасажирський

Номінальна потужність на валах тя-гових двигунів, квт 4800/9600       4200/8400

Номінальна сила тяги, кН    270/540           265/530

Номінальна швидкість, км/год.                  

з вантажними потягами      62,7     57

з пасажирськими потягами 105      92

Максимальна швидкість, км/год.               

з вантажними потягами      120      120

з пасажирськими потягами 160      140

Потужність електричного гальма, квт: Рекуперативного            4900/9800       4285/8570

Реостатного   —        —

Вартість електровоза, тис. грн        22824,4           22930

При розробці електровоза були закладені нові технології і досягнен-ня, що дали можливість виготовити зразок електровоза, що за своїми технічними даними перевершує свої аналоги. Перевага електровоза ДС-3 у порівнянні з аналогом BR 145:

1. Перевага електричної схеми.

Використання індивідуальних інверторів напруги для кожного тяго-вого двигуна електровоза збільшує резерв залишкової потужності при

 

відмові тягового двигуна або тягового інвертора з 50 % потужності при груповому постачанні до 75 % потужності при індивідуальному поста-чанні.

2.         Перевага системи управління.

Система керування ДС-3 виконана на основі мікропроцесорного комплекту Siemens-SIBAS 32, що відрізняється високою продуктивніс-тю і надійністю (середній час наробіток до відмовлення від 90 000 до 230 000 годин).

За структурою система керування ДС-3 має об'єднані в одну єдину системи діагностики функціонування електровоза і його керування й безперервне самодіагностування.

3.         Перевага схеми вентиляції.

Схема вентиляції тягових двигунів, трансформаторів і перетворюва-льного оснащення спроектована таким чином, що дозволяє зменшити кількість мотор-вентиляторів із шести до чотирьох. При цьому потуж-ність, витрачена на постачання мотор-вентиляторів, зменшується, ККД електровоза підвищується з 85 % до 87 %.

4.         Перевага й особливість пневматичної системи електровоза ДС-3:

—        сушіння повітря проводиться методом механічного відділення вологи з повітря в жалюзійних сепараторах вологи, що мають меншу собівартість виготовлення і не вимагають експлуатаційних витрат;

—        використовується другий ступінь натискання гальмових колодок з підвищеним тиском у гальмових циліндрах, що дозволяє забезпечити задану гальмову колію електровоза з підвищеними швидкостями руху.

5.         Кузов електровоза ДС-3 у порівнянні з електровозом BR-145 має:

1)         збільшену площу засклення кабіни, що дозволить поліпшити оглядовість для локомотивної бригади і збільшити освітленість усере-дині кабіни;

2)         посилений пояс на лобовій частині кабіни нижче прорізу вікон, що забезпечує захист обслуговуючого персоналу при зіткненні елект-ровоза з сторонніми тілами.

6.         Візок.

На електровозі ДС-3 установлений тяговий привід з опорно-рамною підвіскою тягового двигуна з опорно-осьовим редуктором (привід II класу), має також істотні переваги в порівнянні з приводом з опорно-рамним редуктором (привід III класу):

у частині навантаження підшипників тягового двигуна, тому що під-шипник у приводі ПІ класу сприймає навантаження в 13—15 разів більше;

привід II класу, при рівних централях через менший припустимого кліренсу, забезпечує більше передаточне відношення і велику силу тяги.

Привід, прийнятий для вантажно-пасажирського електровоза ДС-3 з конструкційною швидкістю до 160 км/м, забезпечує реалізацію, макси-мальну по зчепленню, сили тяги і високі динамічні показники під час руху електровоза, навіть при тому стані колій, що є в Україні. У країнах Західної Європи динамічні показники електровозів з опорно-рамним підвішуванням розраховані на pyx по «оксамитній» колії.

 

Прийняте для електровоза ДС-3 трубкове підвищення з використан-ням проміжної балки і смиренних трубкових підвісок дозволяє знизити поперечну складову під час руху в кривій і забезпечує «чисте» наван-таження пружин, що значно збільшує їхню довговічність у порівнянні із системою обпирання кузова на візок типу «Флексікойл», застосова-ною на електровозі BR-145, де пружини працюють на вигин.

7.         Компонування оснащення на електровозі. Переваги за розташуванням оснащення:

—        тягові перетворювачі виконані загальною шафою для пари дви-гунів і компонованому із шафою допоміжних перетворювачів, що за-безпечують симетричне розташування оснащення і мінімальну відстань для електричного монтажу;

—        установка мотор—компресорів, мотор—вентиляторів виконана симетрично відносно подовжньої і поперечної осі електровозові, що за-безпечує раціональне розвішування і мінімальний електричний монтаж;

—        з метою створення комфортного температурного поля в кабіні машиніста електровоза ДС-3 на відміну від електровоза BR-145 устано-влена система кондиціонування повітря влітку, а узимку передбачене опалення кабін за допомогою калорифера.

8.         Тяговий асинхронний електродвигун.

Потужність тягового двигуна електровоза ДС-3 (1200 кВт) вище по-тужності тягового двигуна електровоза BR-145 (1050 кВт), він розрахо-ваний для важкої роботи з вантажними потягами і для швидкісного ру-ху з пасажирськими потягами.

9.         Тяговий трансформатор.

На електровозі ДС-3 установлений тяговий трансформатор потужні-стю 6316 кВт і масою 8730 кг, що за своїми показниками значно пере-важає трансформатор електровоза BR-145 (1250 кВт і 5600 кВт, і 10 000 кг).