Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕМИ РЕФЕРАТІВ : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

 

Історія людства та етапи розвитку інвестиційної теорії.

2.         Економічна сутність та класифікація інвестицій.

3.         Роздержавлення як передумова розвитку інвестиційного про-цесу.

4.         Чинники та перспективи інвестиційної діяльності корпорацій.

5.         Переваги акціонерних товариств при здійсненні інвестування.

6.         Законодавча база інвестиційної діяльності в Україні.

7.         Напрями взаємодії акціонерних товариств з державними органа-ми при здійсненні інвестиційної діяльності.

8.         Функції структурних підрозділів акціонерних товариств (корпо-рацій) у здійсненні інвестиційної діяльності.

9.         Особливості залучення інвестицій у англо-американській корпо-ративній моделі.

 

10.       Акція — як інструмент корпоративного управління та залучення інвестицій.

11.       Механізм залучення інвестицій у німецькій корпоративній моделі.

12.       Механізм залучення інвестицій в японській корпоративній моделі.

13.       Порівняльний аналіз інструментів залучення інвестицій у країнах Східної Європи, Балтії та Росії.

14.       Економічні передумови взаємодії інституційних інвесторів і кор-порацій.

15.       Класифікація та механізм діяльності інституційних інвесторів.

16.       Діяльність страхових компаній та комерційних банків як інсти-туційних інвесторів.

17.       Участь пенсійних та донорських фондів у інвестиційній діяльності.

18.       Світовий досвід функціонування пенсійних схем.

19.       Роль донорських фондів у інвестиційному процесі.

20.       Особливості пенсійної системи України.

21.       Характеристика пенсійного законодавства України.

22.       Механізм нарахування пенсій на пенсійних рахунках недержав-них пенсійних фондів.

23.       Загальні риси та відміни пенсійних систем України та розвину-тих країн.

24.       Методика оцінки інвестиційної привабливості корпорацій.

25.       Класифікація інвестиційних проектів за різними типами та озна-ками.

 

26.       Ієрархія інвестиційних цілей.

27.       Склад, структура та зміст інвестиційного проекту.

28.       Основні методи оцінки, порівняння та відбору інвестиційних проектів.

29.       Склад техніко-економічного обґрунтування інвестицій.

30.       Структура бізнес-плану (на прикладі).

31.       Вигоди, що виділяються від інвестиційної діяльності.

32.       Прогноз бухгалтерського балансу.

33.       Розрахунок показників ліквідності й рентабельності.

34.       Сутність та основи форми міжнародних корпорацій.

35.       Особливості функціонування транснаціональних корпорацій.

36.       Характерні риси діяльності транснаціональних корпорацій.

37.       Умови і засади інвестиційної діяльності транснаціональних кор-порацій.

38.       Правила функціонування транснаціональних корпорацій на між-народному ринку.

39.       Причини і фактори міжнародної інвестиційної діяльності транс-національних корпорацій.

40.       Варіанти здійснення інвестицій транснаціональною корпорацією.

41.       Вплив транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав.

42.       Оцінка впливу транснаціональних корпорацій на економічний розвиток держав.

43.       Економічне значення інвестиційної діяльності транснаціональ-них корпорацій.

44.       Мотиви проведення процедури злиття.

45.       Процедура об’єднання компаній при злитті.

46.       Характеристика операційного та фінансового злиття.

47.       Тактичні прийоми захисту від поглинання.

48.       Переваги та недоліки холдингових компаній.

49.       Роль іноземних інвестицій у реформуванні економіки України.

50.       Правові основи іноземного інвестування в Україні.

51.       Іноземні компанії на українському ринку.

52.       Спеціальні економічні зони і прямі іноземні інвестиції.

53.       Місце України у світовій економічній системі.

54.       Визначення та функціональні типи спеціальних економічних зон.

55.       Форми інвестиційних активів, що можуть бути інвестовані на території України.

56.       Корпоративні форми іноземного інвестування.

57.       Пріоритетні сфери іноземного інвестування в Україні.

58.       Припинення діяльності іноземних та спільних підприємств в Україні.

59.       Поняття вільної економічної зони й території пріоритетного роз-витку.

60.       Цілі створення вільних економічних зон.

61.       Основні принципи формування і функціонування ВЕЗ.

 

62.       Класифікації українських ВЕЗ та ефективність їхнього функціо-нування.

63.       Результати функціонування ВЕЗ і ТПР в Україні в 2000— 2004 роках.

64.       Рекомендації щодо перспектив ВЕЗ та ТПР в Україні, поліпшен-ня умов їх діяльності.

65.       Розвиток транспортної інфраструктури світу в історичній ретро-спективі.

66.       Умови розвитку транспортної інфраструктури світу.

67.       Світові інвестиційні мегапроекти.

68.       Історія становлення світових мегапроектів минулого і сучасності.

69.       Сутність та значення транзиту для України.

70.       Умови надання транзитних послуг.

71.       Завдання Міністерства транспорту України для координації дія-льності учасників транзиту.

72.       Міжнародні транспортні шляхи.

73.       Напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств віт-чизняного транспортного машинобудування.

74.       Роль інвестицій у підвищенні конкурентоспроможності підпри-ємств вітчизняного транспортного машинобудування.