Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Тести до третього розділу : Інвестування. Міжнародний аспект : Бібліотека для студентів

Тести до третього розділу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 

магниевый скраб beletage

1.         Об’ектреал,ного інеестуеання, н,мічении дореалпафмента, який містить систему езаємопое’яза,их у часі й про-u=s^=:^caMU заходіе'т спр—х на

а)         інвестиційний проект;

б)         інвестиційна програма;

в)         техніко-економічне обгрунтування;

г)         капітальні вкладення.

2.         Комплекс інеестиційних проектіе і фінансоеих інеестиt^s^:::^emmo "w°' —™рта)       інвестиційна програма;

б)         інвестиційний проект;

в)         техніко-економічне обгрунтування;

г)         капітальні вкладення.

 

ma обмеженим часом їх еиконання ma можуть бути міжнарод-ними, національними, міжгалузееими, галузееими, — це:

а)         мегапроекти;

б)         мультипроекти;

в)         монопроекти;

гтранспортні проекти.

4. Проекти, що здійснюються в організаціях та на фірмах і пое'язані з визначеною концепціею й напрямом стратегічного

митакомпанії-це:

а)         мультипроекти;

б)         мегапроекти;

в монопроекти;

г)         реальні проекти.

пот)ебують стеорення єдиної проектної команди, — це:

а)         монопроекти;

б)         мегапроекти;

в мультипроекти; г) реальні проекти.

6.         Час еід першої затрати на здійснення проекту до останньоїеигоди проекту — це:

а)         життєвий цикл проекту;

б)         термін виконання проекту;

в)         окупність проекту;

г тривалість проекту.

7.         Виконання есіх необхідних робіт для досягнення мети

проекту — це:

а)         реалізація проекту;

б)         термін виконання проекту;

в)         окупність проекту;

г тривалість проекту.

 

спективи розвитку, економічного стану, ефективність вико-ристання актиеіе, стан платоспроможності та фінансоеої стійкості, — це:

а)         інвестиційна привабливість;

б)         інвестиційний проект;

в)         техніко-економічне обґрунтування;

г)         капітальні вкладення.

9.         Вюначити ступінь обое’язкоеих еиплат диеіденді, nа)    покриття дивідендів no привілейованих акціях:

б)         ліквідності акцій на фондовій біржі;

в)         балансової вартості однієї акції;

г)         автономії.

10.       Інеес:иційну приеаблиеість акцій BAT характерюує

а)         ліквідності акцій на фондовій біржі:

б)         покриття дивідендів по привілейованих акціях;

в)         балансової вартості однієї акції;

г)         автономії.

11.       Про забе:печення акцій ATреальними актиеами no баа) балансова вартість однієї акції;

б)         ліквідність акцій на фондовій біржі;

в)         довгострокова заборгованість;

г)         автономія.

12.       Відношення есіх лікеідних актиеіе до суми поточної

(короткострокоеої) заборгоеаності характеризує коефіцієнт:

а)         «критичної оцінки» ліквідності;

б)         ліквідності акцій на фондовій біржі;

в)         довгострокової заборгованості;

г)         автономії.

а)         довгострокової заборгованості;

б)         ліквідності акцій на фондовій біржі;

в)         «критичної оцінки» ліквідності;

г)         автономії.

 

14.       Рівень власного капіталу в активах підприемства і відпоеідно його фінансоеу незалежність характеризує коефіцієнт:

а)         автономії.

б)         ліквідності акцій на фондовій біржі;

в)         довгострокової заборгованості;

г)         балансової вартості однієї акції.

15.       Ефективність використовуваних підприемством активів

на осноеі їхньоїприбуткоеості дозеоляє оцінити коефіцієнт:

а)         прибутковості всіх використовуваних активів;

б)         ліквідності акцій на фондовій біржі;

в)         довгострокової заборгованості;

г)         балансової вартості однієї акції.