Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Розкрийте роль СНР та її основні методологічні принципи.

2.         Назвіть основні макроекономічні показники, що розраховуються в СНР.

3.         Дайте характеристику окремих методів обчислення ВВП: виробничого, розпо-дільчого та кінцевого використання.

4.         У чому полягає суть інфліювання і дефліювання ВВП?

Контрольні тести

1.         Базовим елементом обліку в Системі національних рахунків є:

а)         повна вартість;

б)         інституційна одиниця;

в)         резиденти даної країни;

г)         додана вартість.

2.         Валовий внутрішній продукт (ВВП) не розраховується за:

а)         виробничим методом;

б)         методом кінцевого використання;

в)         розподільчим методом;

г)         методом колективної експертної оцінки.

3.         Ринкова вартість всіх кінцевих благ, вироблених у певній країні протягом

року, — це:

а)         валовий внутрішній продукт;

б)         чистий внутрішній продукт;

в)         національний дохід;

г)         чистий національний продукт.

4.         Чистий внутрішній продукт — це:

а)         валовий внутрішній продукт, скоригований на суму амортизаційних відра-

хувань;

б)         ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, вироблених за певний проміжок

часу;

в)         державні видатки на кінцеві продукти підприємств і на наймання в держав-

ний сектор працівників;

г)         частка продукції (доходу), що вироблена в Україні за допомогою факторів

виробництва, що належать резидентам.

5.         Що із переліченого не враховується під час визначення обсягу національного

доходу:

а)         доходи власників;

б)         рентні доходи;

в)         прибуток корпорацій;

г)         амортизаційні відрахування.

Розділ 19. Система національних рахунків — нормативна база макроекономічного рахівництва

6.         Якщо обсяг реального ВНП знизився на 5%, а чисельність населення цього ж

року зменшилась на 2%, то:

а)         реальний ВНП на душу населення зменшився;

б)         реальний ВНП на душу населення збільшився;

в)         реальний ВНП збільшився, а номінальний зменшився;

г)         номінальний ВНП не змінився.

7.         Номінальний ВВП збільшився з 30,0 до 35,0 млрд. грн, а дефлятор ВВП — зі

125 до 150%. За таких умов величина реального ВВП:

а)         збільшиться;

б)         зменшиться;

в)         не зміниться;

г)         не може бути розрахована за цими даними.

8.         Який із названих елементів не входить до національного доходу:

а)         доходи бюджету від непрямих податків на бізнес;

б)         доходи найманих працівників та некорпоративних власників;

в)         рентні доходи;

г)         доходи корпорацій.

Задачі

Задача 1. Розрахуйте розмір кінцевого безподаткового доходу населення при умові, що відрахування на соціальне страхування дорівнює розміру трансфертних виплат, а також: споживчі витрати населення — 70 млрд. грн; урядові витрати — 35 млрд. грн; валові внутрішні приватні інвестиції — 40 млрд. грн; експорт — 100 млрд. грн; імпорт — 66 млрд. грн; відрахування на повне відновлення зношених засобів — 18 млрд. грн; непрямі податки — 4 млрд. грн.; податок на прибуток корпорацій — 18 млрд. грн; нерозподілений прибуток корпорацій — 40 млрд. грн; податки, які сплачує населення — 19 млрд. грн.

Задача 2. Чому дорівнює нерозподілений прибуток корпорацій, коли відомо, що: винагорода за найману працю — 76 млрд. грн.; рентні платежі — 5 млрд. грн; доходи на грошовий капітал — 7млрд. грн; амортизаційні відрахування — 9 млрд. грн; непрямі податки — 3 млрд. грн; доходи уряду від податку на прибуток корпорацій — 2 млрд. грн; дивіденди — 7 млрд. грн? Винагорода за працю найманих працівників становить

^З ВНП.

Задача 3. У базовому році ВВП дорівнював 500 млрд. грн, в аналізованому році дефлятор ВВП склав 120, а приріст реального ВВП — 5%. Чому дорівнює номіналь-ний ВВП в аналізованому році?

Задача 4. У базовому 2000р. ВВП становив 410 млрд. грн. У 2001р. номінальний ВВП становив 394,1 млрд. грн, а дефлятор ВВП склав 95,2%. У 2002р. номінальний ВВП становив 501,7 млрд. грн, індекс цін — 114,3%. Розрахувати тем приросту та темп зростання ВВП.

Задача 5. Розрахувати розмір національного доходу в аналізованому періоді, коли відомо, що:

Частина ІІІ. Макроекономіка

 

Галузі народного господарства       Валовий випуск галузей

народного господарства,

млрд. грн       Матеріальні витрати галузей

народного господарства,

млрд. грн

Промисловість          236      170

Сільське господарство         156      99

Транспорт      87        51

Будівництво  201      114

Послуги          258      173

Інші галузі      34        22

Розділ 20. Макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції