Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 18. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА § 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 18. РИНОК ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА § 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Фактори виробництва — блага, що потрібно придбати підприємству для забезпе-чення випуску інших благ — готової продукції. Основними факторами виробництва є земля (природні ресурси), праця, капітал та підприємницький хист.

Ринки факторів виробництва — це специфічні ринки, де попит формують під-приємства, що споживають відповідні ресурси (фактори), а пропозицію формують домогосподарства — власники цих факторів. Ринки факторів виробництва являють собою ту сферу ринкових відносин, де в результаті взаємодії попиту та пропозиції формується ціна на працю, капітал і природні ресурси у формі заробітної плати, від-сотка і ренти.

Підприємства, окрім перелічених факторів виробництва, можуть для виробни-цтва своєї продукції використовувати також і продукцію інших фірм — проміжні продукти. Але такі ресурси аналізуються так само, а попит на проміжні продукти з боку підприємств розглядається так само, як і попит на інші фактори виробництва.

Попит на фактори виробництва підприємства є завжди похідним, тому що він зале-жить від обсягу виробництва і витрат на придбання фактора (зарплата, орендна плата).

Пред’являючи попит на фактори виробництва, підприємство, що прагне макси-мізувати прибуток, повинне враховувати три основних моменти: кількість готової продукції, що може бути вироблена з використанням даного фактору виробництва; дохід, одержуваний від продажу готової продукції, виробленої за допомогою даного фактору; витрати на придбання даного фактору виробництва.

Показником кількості продукції, що припадає на одиницю ресурсу (фактора), що здобувається, є граничний продукт ресурсу (МРР). Він визначається як зростання виробництва продукції внаслідок збільшення застосування певного ресурсу, у той час як кількість всіх інших ресурсів залишається незмінною.

Гранична прибутковість ресурсу (МRР) — це зміна у валовому доході підприєм-ства, викликана продажем додаткової продукції, що вироблена завдяки застосуванню додаткової одиниці змінного ресурсу:

MRP

де R — ресурс (фактор виробництва).

Гранична прибутковість ресурсу може бути також знайдена як добуток гранично-го доходу підприємства на граничний продукт ресурсу:

MRP = MR х МРР.

Гранична прибутковість ресурсу для підприємства в умовах досконалої конку-ренції, дорівнює вартості граничного продукту ресурсу:

MRP= VMP.

Якщо обсяг використання певного ресурсу зростає, за умови незмінності обсягу використання всіх інших ресурсів, то досягається такий рівень, за яким граничний

Розділ 18. Ринок факторів виробництва

продукт змінного ресурсу, а отже, і його гранична прибутковість будуть зменшувати-ся. Цей принцип називається законом спадної продуктивності факторів виробництва. Граничні витрати ресурсу (MRC) — це приріст валових витрат підприємства вна-слідок придбання і використання кожної додаткової одиниці змінного ресурсу:

,,„„    АТС

МКС =           ,

AR

де R — ресурс (фактор виробництва).

Граничні витрати ресурсу для підприємства, що погоджується із ціною ресурсу в умовах досконалої конкуренції, є постійною величиною та дорівнюють ціні ресурсу:

MRC = Р.