Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Цінова дискримінація : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Цінова дискримінація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Ціновою дискримінацією є ситуація на ринку, коли монополіст встановлює різ-ні ціни різним категоріям покупців на той самий товар. Вона дозволяє монополісту збільшити свій прибуток порівняно з випадком єдиної ціни за рахунок присвоєння всього споживчого надлишку покупців (або його частини).

Умови існування цінової дискримінації:

—        наявність монопольної влади;

—        можливість перепродажу товару виключена.

Ринки різних регіонів відрізняються між собою рівнем еластичності.

Основні види цінової дискримінації представлені в табл. 16.1.

Існує три види, або три ступені, цінової дискримінації.

Дискримінація першого ступеня, або досконала цінова дискримінація, проявля-ється в тому, що на кожну одиницю виробленого однорідного товару встановлюється своя ціна, — максимальна, яку може і готовий заплатити покупець. Ця цінова полі-тика застосовується в умовах індивідуального виробництва, коли виготовлення та

Частина ІІ. Мікроекономіка

реалізація якогось товару, наприклад, нової техніки, здійснюється за замовленням конкретних споживачів. Монополіст знає криву попиту кожного покупця і встанов-лює для нього індивідуальну ціну, рівну його ціні попиту. Таким чином підприєм-ство, що практикує досконалу цінову дискримінацію, одержить не тільки прибуток, звичайний для умов монополії, але й додатковий прибуток .

Таблиця 16.1

Основні види цінової дискримінації

Назва  Критерії диференціації цін   Приклади

 

Територі-альна          Територіальна диференціація покупців      – демпінгові ціни;

– цінові пояси й зони;

– ціни офшорних зон;

– сільські та міські ціни і тарифи

Часова            Час придбання товарів і послуг      – денні та нічні ціни; – сезонні ціни

Товарна          Ціль придбання товарів і по-слуг   – тарифи на виробниче або споживче корис-тування енергією

 

            Обсяг придбання      – оптові та роздрібні ціни і тарифи

 

            Якість товарів або послуг    – надбавки та знижки за якість, сортність

 

            Торговельна марка   – ціни на товари провідних і невідомих фірм

Персональ-на            Рівень доходів покупців       – магазини для незаможних і заможних по-купців

 

            Статус покупця         – знижки для постійних покупців; – знижки для першого покупця; – ціна для співробітників фірми

Соціальний статус покупця – ціни для дітей, студентів, дорослих і тощо.

Однак у реальному житті здійснити досконалу цінову дискримінацію практично неможливо. Найбільш близький до стану доконаної цінової дискримінації ринок ко-місійних послуг.

При проведенні цінової дискримінації другого ступеня продукція, що випуска-ється монопольним підприємством, (або послуги) групуються в партії, на які вста-новлюються різні ціни. Зазвичай це пов’язано зі зміною в обсягах споживання.

Цінова дискримінація 2-го ступеня застосовна в галузях з достатньо масовим ви-робництвом, коли немає можливості індивідуалізувати, тобто виділити кожну окре-му товарну одиницю. На практиці вона здійснюється у формі знижок і надбавок на ціни товарів або послуг. Наприклад, квитки в кінотеатр на денні та вечірні сеанси, квартирна плата за нормативну площу і за надлишки житлової площі, плата за елек-трику для домогосподарств і фірм, квитки в музей для дорослих, дітей, пенсіонерів тощо. У всіх випадках монополіст привласнює частину споживчого надлишку.

На відміну від другого виду, цінова дискримінація третього ступеня припускає поділ самих покупців на окремі групи або ринки, де встановлюється своя ціна реалі-зації.

При проведенні такої цінової політики особливо важливо, щоб виключалося пе-реміщення придбаних товарів або послуг між ринками і попит на кожному з них не залежав від цін, встановлених на іншому ринку.

Розділ 16. Монополія

Типовим прикладом цінової дискримінації 3-го ступеня є діяльність приватно практикуючих юристів, викладачів і лікарів. Зокрема, кожний з них, як правило, бере більш високу плату з більш заможних клієнтів і меншу — з менш забезпечених гро-мадян.

У цілому ж оцінка цінової дискримінації неоднозначна. У багатьох країнах окре-мі її види заборонені законодавством, тому що засуджуються багатьма покупцями. Однак цінова дискримінація може сприяти зростанню ефективності функціонуван-ня ринку, оскільки ті покупці, які цінують той або інший продукт вище його гранич-них витрат, одержують можливість купити цей продукт і не бути «відрізаними» від ринку.

Переваги монополії:

•          стимулюють розвиток НТП;

•          застосовується найновіші технології;

•          собівартість продукції завжди вище на великих підприємствах.

Основним недоліком монополій є те, що вони роблять населення країни бідни-ми шляхом встановлення економічно необґрунтованих високих цін. Монополія, не зважаючи на те, що виробляє менше продукції встановлює вищу ціну, ніж за умов досконалої конкуренції, що дає їй можливість отримати надприбуток.

Іншими словами, при монополії зменшується доступність товарів для спожива-чів.

Частина ІІ. Мікроекономіка