Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         За яких умов можлива досконала конкуренція?

2.         Що розуміють під стандартизованим продуктом?

3.         Чому не співпадають крива попиту на продукцію конкурентної фірми і крива ринкового попиту?

4.         Чому для конкурентної фірми граничний дохід та середній дохід співпадають?

5.         За якого рівня витрат підприємство повинне бути ліквідовано?

6.         За якого рівня витрат підприємство одержує економічний прибуток?

7.         Які підходи застосовують для визначення рівноважного обсягу виробництва в короткостроковому періоді?

8.         Що має зробити конкурентне підприємство, якщо МС > АТС?

9.         Якому економічному прибутку на ринку досконалої конкуренції в довгостро-ковому періоді відповідає довгостроковий рівноважний стан?

 

10.       На якому рівні встановиться ціна в довгостроковому періоді для галузі з не-змінними середніми витратами, якщо в короткостроковому періоді крива рин-кового попиту зрушилася вправо?

11.       На якому рівні встановиться ціна в довгостроковому періоді для галузі зі зрос-таючими середніми витратами, якщо в короткостроковому періоді крива рин-кового попиту зрушилася вправо?

12.       Які основні недоліки ринку досконалої конкуренції?

13.       Які основні переваги ринку досконалої конкуренції?

Контрольні тести

1.         Яке з наступних тверджень не є припущенням теорії досконалої конкуренції?

а)         багато продавців і покупців, значення кожного з яких незначне в загальному

обсязі покупок і продажів;

б)         кожна фірма виробляє різний продукт;

в)         покупці та продавці мають рівний доступ до інформації про ціни, кількість

товарів, джерелах сировини;

г)         легко ввійти та вийти з галузі.

2.         Приклади досконалої конкуренції включають:

а)         деякі ринки виробництва сільськогосподарських культур;

б)         автомобільний ринок;

в)         ринок безалкогольних напоїв;

г)         «а», «в»;

3.         Підприємство, «що погоджується» із ціною:

а)         яке не має здатності контролювати ціни на продукцію, яку воно реалізує;

б)         яке має здатність, хоча й обмежену, контролювати ціни на продукцію, яку

воно реалізує;

в)         яке може підняти ціни на продукцію, яку воно реалізує;

г)         жодна з відповідей.

Частина ІІ. Мікроекономіка

4.         Крива попиту конкурентного підприємства:

а)         спадна крива;

б)         зростаюча крива;

в)         горизонтальна;

г)         вертикальна.

5.         Крива галузевого попиту в умовах досконалої конкуренції:

а)         спадна крива;

б)         зростаюча крива;

в)         горизонтальна;

г)         спадна або зростаюча крива, що залежить від типу товару, пропонованого

для продажу.

6.         Ціна, за якою конкурентне підприємство продає свою продукцію:

а)         визначається окремим продавцем, що аналізує понесені витрати та граничну

прибутковість;

б)         визначається всіма продавцями та покупцями цього продукту;

в)         визначається покупцями цієї продукції, оскільки продавці не можуть узго-

дити ціну;

г)         визначається урядом, оскільки всі покупці та продавці разом не можуть

узгодити ціну.

7.         Підприємство в умовах досконалої конкуренції буде максимізувати прибуток,

виробляючи такий обсяг продукції, за яким:

а)         середні змінні витрати мінімальні;

б)         середні загальні витрати мінімальні;

в)         середні постійні витрати мінімальні;

г)         граничні витрати дорівнюють граничному доходу.

8.         В умовах досконалої конкуренції підприємство буде максимізувати прибуток у

короткостроковому періоді, виробляючи такий обсяг продукції, за яким:

а)         валовий дохід дорівнює загальним витратам;

б)         валовий дохід перевищує загальні витрати на найменшу величину;

в)         валовий дохід перевищує загальні витрати на найбільшу величину;

г)         валовий дохід менше ніж загальні витрати.

9.         Якими будуть наслідки одержання конкурентними підприємствами економіч-

ного прибутку у довгостроковому періоді:

а)         підприємства галузі почнуть нарощувати обсяги виробництва;

б)         підприємства залишать галузь;

в)         підприємства скоротять обсяги виробництва;

г)         інші підприємства будуть входити в галузь.

10. Сума збитків підприємства, що припиняє свою діяльність у короткостроковому періоді за умови досконалої конкуренції, має бути рівною:

а)         сукупним змінним витратам;

б)         нулю;

в)         сукупним постійним витратам;

г)         жодна з відповідей.

Розділ 15. Ринок досконалої конкуренції

Задачі

Задача 1. Підприємство-досконалий конкурент має функцію витрат ТС = 380Q + + 4000, працює на рівні беззбитковості, ATC = 800 грн. Визначити, яким повинен бути річний обсяг виробництва продукції.

Задача 2. Конкурентне підприємство виготовляє 12 тис. од. продукції на рік з середніми змінними витратами 5 грн. Який прибуток отримає підприємство при ринковій ціні одиниці продукції 7 грн, якщо річна сума амортизаційних відрахувань складає 10 тис. грн., орендна плата — 2 тис. грн, фіксовані податки — 5 тис. грн?

Задача 3. Якою має бути рівноважна ціна товару на ринку, щоб підприємство, функція витрат якого ТС = 6 + 0,25Q, отримувало нормальний прибуток? Функція попиту на цей товар має вигляд Р = 15 — 2Q2.

Задача 4. Підприємство виробляє олівці, які продає на досконало конкурентно-му ринку по 5 грош. од. за набір. Виробнича функція задана рівнянням:

Q = 60L — 0,5L2,

де Q — кількість наборів за місяць, тис. шт.;

L — кількість робітників, осіб.

Якщо поточна ставка заробітної плати становить 150 грош. од. на місяць, скільки робітників найме підприємство

Задача 5. Поєднання обсягів використання праці та обсягу випуску продукції підприємства, що діє на конкурентному ринку, представлено у таблиці:

 

Обсяг використання праці, тис. осіб          10        15        20        25        30        35

Обсяг випуску продукції, тис. од.   800      1600    2600    3350    3850    4100

Підприємство продає готову продукцію за ціною 2 грн. за одиницю. Побудуйте галузеву функцію попиту на працю за умови, що в галузі діє 10 підприємств з одна-ковою виробничою функцією.

Задача 6. На конкурентному ринку діє три підприємства з функціями попиту: QD1 = 60 — 3P; QD2 = 40 — 2P; QD2 = 40 — P.

Визначити графічно та алгебраїчно функцію ринкового попиту.

Задача 7. Визначити ціну рівноваги та рівноважні обсяги, якщо на ринку діє 100 підприємств, які мають однакові функції витрат: ТС = Q2, і 120 споживачів продукції даних підприємств з однаковими функціями попиту QS = 60/P.

Задача 8. В галузі, що функціонує за умов досконалої конкуренції після вста-новлення довгострокової рівноваги працювало 50 підприємств з однаковою для всіх функцією витрат: ТС = Q3 — 6Q2 + 40Q. Внаслідок збільшення галузевого попиту під-приємства збільшили обсяги виробництва і їх функція витрат змінилася, прийнявши вигляд: ТС = Q3 — 3Q2 + 60Q. Побудуйте графік функції галузевої пропозиції і роз-рахуйте, який прибуток отримає підприємство.

Задача 9. Підприємство має обсяг пропозиції, що задається функцією: QS = 10p — — 50; де QS — обсяг пропозиції товару на ринку, тис. од.; p — ринкова ціна одиниці продукції, грн, а ринкова ціна встановилася на рівні 5 грн, за одиницю. Визначите надлишок конкурентного підприємства.

Частина ІІ. Мікроекономіка