Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Довгостроковий період припускає мобільність всіх виробничих ресурсів, а та-кож зміну кількості підприємств у галузі. Якщо в короткостроковому періоді в галузі

Частина ІІ. Мікроекономіка

спостерігаються економічні прибутки, це викличе притік фірм у галузь. Збільшення кількості виробників призводить до поступового зниження ціни на продукт (рис. 15.5).

 

 

МС       АС

P

Q

а) фірма          б) галузь

Рис. 15.5. Наслідки розширення галузі

 

Q

 

З часом, внаслідок припливу нових фірм у галузь, економічний прибуток змен-шується. Зменшення економічного прибутку буде тривати доки він не стане дорівня-ти нулю, тобто Р = АТС = МС.

Якщо ж у галузі спостерігаються збитки, то процес відтоку фірм з галузі також буде тривати до тих пір, доки економічний прибуток не зрівняється з нулем (рис. 15.6).

 

 

P

 

MC     AC

 

P

 

 

 

а) фірма

 

Q

 

б) галузь

 

Q

 

Рис. 15.6. Наслідки звуження галузі

Таким чином у довгостроковому періоді на ринку досконалої конкуренції довго-строкова рівновага відповідає стану нульового економічного прибутку.

Таким чином з часом на ринку досконалої конкуренції ціна продукту тяжіє до мінімальних довгострокових середніх загальних витрат (ціна Р0 на рис. 15.7).

По-перше, ціна не може на тривалий час опускатися нижче мінімальних довгостро-кових середніх загальних витрат (LАТС), оскільки в такій ситуації фірма збиткова.

По-друге, ціна не може тривалий час перевищувати мінімальні довгострокові се-редні загальні витрати, оскільки в цій ситуації прибуток фірми позитивний. Позитив-ний прибуток залучить у галузь нові фірми, що збільшить ринкову пропозицію та зни-зить ринкову ціну. Ціна буде знижуватися доти, доки знову не досягне мінімуму LАТС.

Таким чином, у довгостроковому періоді всі фірми галузі отримають нульовий економічний, тобто нормальний прибуток. При цьому кожна фірма обирає такий об-сяг продукції, для якого виконується наступна умова:

P = MR = MC = min SATC = min LATC.

Розділ 15. Ринок досконалої конкуренції

 

P, C

P

 

мс

 

АТС

 

 

 

 

 

Q

 

Рис. 15.7. Рівновага конкурентної фірми в довгостроковому періоді

У довгостроковому періоді крива пропозиції галузі не може бути отримана підсу-мовуванням кривих пропозицій фірм галузі оскільки кількість цих фірм змінюється. Конфігурація кривої пропозиції галузі в довгостроковому періоді залежить від того, чи змінюється вона, а якщо так, то яке розташування кривої довгострокових середніх загальних витрат типової фірми в результаті зміни галузевого випуску.

Розрізняють три типи галузей: з незмінними, зростаючими та спадними витратами.

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі з незмінними середніми витратами. Будемо вважати, що ціна продукту збільшується внаслідок зрушення вправо кривої ринкового попиту в короткостроковому періоді. Тоді обсяг пропозиції галузі в коротко-строковому періоді також збільшиться (закон пропозиції). Крім того, з часом у галузь ввійдуть нові фірми, приваблені підвищеною ціною та позитивним економічним при-бутком. У результаті крива пропозиції зрушиться вправо, ринкова ціна зменшиться, а галузевий випуск збільшиться (рис. 15.8, а). Оскільки в цьому випадку збільшення галузевого випуску не призводить до збільшення цін ресурсів і зрушення кривої довго-строкових середніх загальних витрат фірми, нова рівновага встановиться на початковій ціні продукту, що дорівнює мінімальним довгостроковим середнім загальним витратам.

Таким чином, у довгостроковому періоді галузь з незмінними середніми витра-тами має єдину ціну пропозиції, що дорівнює величині мінімальних довгострокових середніх загальних витрат. Довгострокова крива пропозиції галузі в цьому випадку має вигляд горизонтальної лінії (крива SL на рис. 15.8, а).

Досліджуємо довгострокову рівновагу галузі зі зростаючими середніми витра-тами. У цьому випадку збільшення ціни продукту також призведе до зрушення ко-роткострокової кривої ринкової пропозиції вправо і до збільшення галузевого випус-ку. Однак зі зростанням випуску в цьому випадку будуть також зростати й ціни на ресурси. Тому довгострокова крива середніх загальних витрат типової фірми зру-шиться вгору, і нова ринкова рівновага встановиться за більш високої ціни, що до-рівнює новому мінімуму довгострокових середніх загальних витрат.

Крива пропозиції галузі зі зростаючими середніми витратами у довгостроковому періоді має вигляд зростаючої лінії, тобто збільшення галузевого випуску можливо лише при збільшенні ціни продукту (крива SL, на рис. 15.8, б).

Частина ІІ. Мікроекономіка

 

 

s

I           I           +          I           I           P.         I           »

a)         Qi        Q2       Q         6)    Qi Q*        Q

Рис. 15.8. Пропозиція галузі в довгостроковому періоді

У випадку галузі зі спадними середніми витратами зростання ціни на продукт та пов’язане з цим зростання галузевого випуску викликають зниження цін використо-вуваних ресурсів. Тому в довгостроковому періоді крива пропозиції галузі з спадни-ми середніми витратами май спадний нахил.