Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Правило максимізації прибутку : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Правило максимізації прибутку


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Кожна фірма, в умовах будь-якої ринкової структури, завжди вирішує для себе два важливих питання:

1.         Чи потрібно їй взагалі залишатися в даній галузі та виробляти продукцію, або

ж припинити існування?

2.         Якщо залишатися в галузі, то, у якому обсязі виробляти товари або послуги.

Бажання припинити виробництво або ліквідувати підприємство виникає в під-

приємця коли загальні витрати перевищують валовий дохід (ТC > ТR).

Однак, ухвалюючи рішення щодо ліквідації підприємства, підприємець пови-нен мати на увазі, що при повному припиненні виробництва його витрати будуть дорівнюють постійним витратам (він повинен буде розрахуватися по всіх своїх зобов’язаннях — орендна плата, кредит тощо). Тому, якщо додаткове використання змінних ресурсів дозволяє виробити такий обсяг продукції, виручка від продажу яко-

Розділ 15. Ринок досконалої конкуренції

го покриває всі змінні витрати (ТR > VС) і хоча б частину постійних витрат, то під-приємцеві потрібно продовжувати виробництво.

Підприємство повинне ліквідуватися, якщо валовий дохід від продажу будь-якого обсягу його продукції не перевершує величину змінних витрат виробництва цієї кількості товарів і послуг, тобто ТR < VС. Якщо ж обидві частини розділити на величину обсягу виробництва Q, то підприємство повинне припинити виробництво, якщо ціна товару не перевершує середніх змінних витрат, тобто Р < АVС.

Якщо фірма ухвалює рішення щодо продовження виробництва, то вона повинна визначити, в якому обсязі випускати продукцію.

Рівноважним є такий обсяг виробництва, за яким прибуток фірми максимальний.

Для визначення рівноважного обсягу виробництва застосовують два підходи.

Перший підхід. Порівняння валового доходу і валових витрат.

Максимальний прибуток може бути отриманий за такого обсягу виробництва продукції, за яким валовий дохід перевищує валові витрати на максимальну величи-ну (рис. 15.2).

 

 

TR, TC

QA

QE

QB

Q

Рис. 15.2. Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння валового доходу

і валових витрат

На рис. 15.2 крива валового доходу конкурентної фірми (TR) зображена прямою, що проходить через початок координат. Її нахил визначається ціною продукту. Кри-ва валових витрат (ТС) перетинає криву TR у точках А і В. Відповідно, за обсягу QА та QВ прибуток фірми дорівнює нулю. Якщо обсяг виробництва менше ніж QА, або більше ніж QВ, то витрати перевищують дохід і фірма зазнає збитки. Якщо об-сяг виробництва знаходиться в інтервалі від QА до QВ, тобто крива ТR розташована вище кривої ТС, фірма отримує прибутки. Однак, лише в точці QЕ, цей прибуток буде максимальним, тому що виручка перевищує витрати на найбільшу величину (сама велика відстань між кривими TR і ТС).

Другий підхід. Порівняння граничного доходу та граничних витрат.

Максимальний прибуток може бути отриманий при такому обсязі виробництва продукції, за яким граничний дохід дорівнює граничним витратам (рис.15.3).

Отже, лише в точці QЕ фірма отримує максимальний прибуток, а МR = МС. Як тільки приріст витрат починає перевищувати приріст виторгу, фірма припиняє ви-робляти додаткову продукцію. У цьому полягає правило максимізації прибутку.

Частина ІІ. Мікроекономіка

 

Р

 

МС

 

MR

QE       Q

Рис. 15.3. Вибір оптимального обсягу виробництва шляхом порівняння граничного доходу

і граничних витрат

Таким чином, головною умовою для фірми, що прагне максимізувати прибуток, є рівність граничного доходу і граничних витрат:

МR = МС.

Для фірми, що функціонує в умовах досконалої конкуренції правило максиміза-ції прибутку може бути записане як

МR = МС = Р.