Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 15. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ § 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 15. РИНОК ДОСКОНАЛОЇ КОНКУРЕНЦІЇ § 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Досконала конкуренція — це така модель ринку, за якою численні виробники, що вільно входять і залишають ринок, пропонують численним покупцям певний стан-дартний продукт.

Основні умови, за яких можлива досконала конкуренція:

1.         Виробництво стандартизованого продукту. Під стандартизованим розуміється такий продукт, всі одиниці якого однакові в сприйнятті покупців і на їхній вибір не впливає інформація про те, ким, де, коли і яким технологічним способом вироблена та або інша його одиниця. Тобто всі одиниці стандартизованого продукту різних вироб-ників взаємозамінні для кожного покупця, причому гранична норма заміщення одно-го продукту іншим дорівнює одиниці. Наприклад, заміна в наборі кілограма цукру одного виробника на кілограм цукру іншого виробника не змінює корисності набору.

2.         Частка кожного виробника на ринку неістотна. Це означає, що якщо один з ви-робників вирішить залишити галузь, то це майже не вплине на загальну пропозицію. Отже, ці суб’єкти не можуть впливати на ринкову ціну та сприймають її як задану величину, тобто погоджуються з нею.

Попит на продукцію окремої конкурентної фірми є максимально можливим об-сягом продажів цієї фірми (в одиницях продукту) за деякою встановленою в цій га-лузі ціною.

На рис. 15.1 а) зображена крива попиту на продукцію конкурентної фірми. Ця крива являє собою криву абсолютно еластичного попиту, показуючи, що будь-яка кількість товарів і послуг фірма буде продавати за однієї ціною, що визначається за-гальним галузевим попитом та пропозицією.

p

p

 

а)

Q

б)

Q

Рис. 15.1. Крива попиту на продукцію конкурентної фірми і крива ринкового попиту

Однак не можна плутати криву попиту на продукцію окремої конкурентної фір-ми і ринкову криву попиту. Крива ринкового попиту (рис. 15.1, б) є похилою, та від-биває готовність споживачів придбати різну кількість даного товару або послуг за всіх можливих рівнях цін.

Таким чином, для галузі, тобто для всіх фірм, що виробляють певний однорідний продукт, обсяг продажу може бути збільшений тільки шляхом встановлення нижчої ціни. Всі фірми, діючи незалежно, але одночасно, можуть вплинути на загальний об-сяг продажів, і, відповідно, на ринкову ціну.

Частина ІІ. Мікроекономіка

3.         Свобода входу і виходу. Вхідні бар’єри у галузь відсутні.

4.         Абсолютна інформованість. Покупці та продавці володіють всією необхідною інформацією про параметри ринку. Якщо один з продавців вирішить збільшити ціну на свій продукт, то він втратить усіх покупців, тому що покупці поінформовані щодо цін інших виробників.

5.         Досконала мобільність. Покупець (продавець) може миттєво укласти угоду з будь-яким продавцем (покупцем), при цьому не потрібно нести додаткових витрат.

Порушення хоча б однієї з перерахованих умов призведе до недосконалої конку-ренції.

Для подальшого аналізу досконалої конкуренції необхідно ввести поняття за-гального (валового), середнього і граничного доходу.

Загальний (валовий) дохід конкурентної фірми (ТR) дорівнює добутку ціни на кількість продукції, яку фірма може продати:

TR = Рх Q.

Середній дохід (АR) — це частина валового доходу, що припадає на одиницю про-дукції:

■^ - П - Р

AR

тобто в умовах досконалої конкуренції він дорівнює ціні товару.

Граничний дохід (МR) — це зміна у валовому доході фірми, що викликана збіль-шенням продажів на додаткову одиницю товару:

ATR

= AQ = P.

AR

Оскільки за досконалої конкуренції фірма не може впливати на ціну продукту, то кожна додаткова одиниця продукції продається за однаковою ціною, тобто гранич-ний дохід є постійним. Звідси одержуємо наступне співвідношення:

АR = МR = Р.