Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Ринкова рівновага та рівноважна ціна : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Ринкова рівновага та рівноважна ціна


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Ринкова рівновага — ситуація на ринку, коли попит (D) і пропозиція (S) зна-ходяться в стані рівноваги, яка характеризується рівноважною ціною (Р ) і рівно-важним обсягом. Тобто обсяг попиту ((X) дорівнює обсягу пропозиції (0„) за даної рівноважної ціни (Р ) (рис. 13.5).

QD(Pe)=Qs(Pe)=QXPe)-

Рівноважна ціна — єдина ціна, за якою продається і купується рівноважна кіль-кість товару.

Але стан рівноваги на ринку нестійкий, оскільки зміни ринкового попиту і рин-кової пропозиції викликають зміну ринкової рівноваги.

Якщо реальна ринкова ціна (Р.) вище Р , то об’єм попиту (0„) буде менше об’єму пропозиції (Qg), тобто виникає надлишок товару ( Д Q^). Надлишок пропозиції завжди діє у бік пониження ціни, оскільки продавці прагнутимуть уникнути затоварювання.

Частина ІІ. Мікроекономіка

 

P

P

P

 

 

Надлишок                               ж Sj Q3>QD 1                                                        ^          

г         

*         

S            ^^3  

Ч       f          A            S

           

 

1                      |                     D   1                 ►

Q

Q.

Qs

 

P

P

P

 

Дефіцит

QS<QD          s

 

Q

 

Рис. 13.5. Ринкова рівновага

Щоб уникнути зміни ціни, виробники можуть скоротити пропозицію, що приве-де до скорочення обсягу до Q Якщо реальна ринкова ціна (Р ) виявляється нижче за ціну рівноваги Ре, то обсяг попиту (QD) перевищує обсяг пропозиції Qs, виникає дефіцит товару ( Д QD). Дефіцит товару діє у бік підвищення його ціни. В цій ситуації покупці готові заплатити і більш високу ціну за товар. Тиск з боку попиту продовжу-ватиметься до тих пір, поки не встановиться рівновага, тобто поки дефіцит не стане нульовим ( Д Q =0).

Закон спадної граничної корисності (послідовне збільшення споживаного блага веде до зниження корисності від нього) пояснює негативний нахил кривої попиту (D). Тобто кожний споживач відповідно до корисності товару, що знижується, купує його більшу кількість тільки за умови зниження ціни.

За допомогою кривої попиту можна визначити виграш (надлишок) споживача — це різниця між максимальною ціною, яку може заплатити споживач за товар (ціна попиту), і реальною (ринкової) ціною даного товару.

Ціна попиту на товар (PD) визначається граничною корисністю кожної одиниці товару, а ринкова ціна товару — взаємодією попиту (D) і пропозиції (S). В результаті цієї взаємодії товар продається за ринковою ціною (Р ) (рис. 13.6).

Тому споживач виграє, купуючи товар дешевше, ніж він міг за нього заплатити. Цей виграш рівний площі заштрихованого трикутника PDEPe. Знання граничних ви-трат (МС) дозволяє визначити виграш виробника. Річ у тому, що мінімальна ціна, по якій фірма може без втрат продавати одиницю продукції, не повинна бути нижчою за граничні витрати (МС) (приріст витрат, пов’язаний з виробництвом кожної подаль-шої одиниці продукції). Будь-яке перевищення ринкової ціни одиниці продукції над її МС означатиме зростання прибутку фірми. Таким чином, виграш виробника — це величина перевищення ціни реалізації (ринкова ціна) над граничними витратами ви-робництва. Такий надлишок фірма одержує від кожної одиниці товару, що продаєть-ся, за ринковою ціною (Ре), що перевищує граничні витрати (МС) виробництва даної одиниці. Таким чином, продаючи об’єм товару (Q) (при різних МС на кожну одиницю продукції від 0 до О ) по Р , фірма отримає виграш, рівний заштрихованій площі Р ЕРС.

 

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія

P, мс

 

o          Qe       Q

Рис. 13.6. Надлишок споживача і виробника