Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 5. Ефект заміщення та ефект доходу. Надлишок споживача : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 5. Ефект заміщення та ефект доходу. Надлишок споживача


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

При дослідженні причин, що впливають на характер залежності обсягу попиту блага X від його ціни, ми будемо використовувати результати попереднього питання.

При зниженні ціни виникають два ефекти. По-перше, споживач заміняє товаром, що подешевів, деякі інші товари, і попит на даний товар збільшується. По-друге, ре-альний дохід покупця збільшується, тому підвищується попит на деякі товари, до яких зазвичай належить і товар що подешевів.

Ефект заміщення — зміна обсягу попиту, спричинена зміною відносної ціни това-ру при незмінному реальному доході.

Ефект доходу — зміна обсягу попиту, спричинена зміною реального доходу при незмінності відносних цін.

Ефект заміщення завжди позитивний, у той час як ефект доходу може бути як позитивним, так і негативним.

В узагальненому вигляді дія ефектів доходу і заміщення показана в таблиці 12.2.

Таблиця 12.2

Дія ефектів доходу і заміщення

Ефект  Нормальний товар   Неякісний товар

 

Ефект доходу: ціна зменшується ціна зростає        Споживання зростає Споживання зменшується  Споживання зменшується Споживання зростає

Ефект заміщення: ціна зростає ціна зменшується  Споживання зменшується Споживання зростає  Споживання зменшується Споживання зростає

Ефект доходу позитивний для нормальних товарів, тобто з високим ступенем корисності через їх досить високу якість. І навпаки, для неякісних товарів ефект до-ходу — негативний.

Маючи справу з нормальними товарами, споживач реагує на зміну цін зміною обсягу своїх покупок у зворотному напрямку. Зниження ціни, наприклад, спричиняє збільшення закупівель. У цьому випадку спрацьовує, по-перше, ефект заміщення, і більше дешеві товари починають витісняти більше дорогі, по-друге, має місце пози-тивний ефект доходу: виграш від зниження ціни направляється на збільшення по-купок того товару, ціна на який знизилася. Обидва ефекти діють в одному напрямку.

Маючи справу з товарами низької споживчої цінності, споживач реагує на змі-ну цін зміною обсягу своїх покупок. Зниження ціни, наприклад на варену ковбасу, відіб’ється не збільшенням її споживання, як того вимагає ефект заміщення, а вико-ристанням більшого реального доходу споживача на придбання високоякісної коп-ченої ковбаси. Ефект заміщення і ефект доходу в цьому випадку діють у протилеж-них напрямках. Який з них виявиться сильніше, залежить від ряду обставин: ступеня зниження ціни, частки даного продукту в споживчому наборі та ін.

Існує ще один аспект споживчої поведінки, пов’язаний з відповіддю на питання: скільки споживач буде згодний заплатити за додаткову одиницю блага, що вже є в нього в певній кількості?

Розділ 12. Аналіз поведінки споживачів

Надлишок споживача — це різниця між граничною корисністю і-ї одиниці блага і його ринковою ціною.

Надлишок споживача справедливо називають його прибутком, оскільки він яв-ляє собою різницю між корисним результатом споживання (величиною додаткового задоволення) і витратами на споживання (ринковою ціною блага). У цілому резуль-тат споживання всіх одиниць блага виражається сумарним надлишком споживача, що дорівнює сумі надлишків споживача для всіх спожитих одиниць блага.

Якщо сумарний надлишок споживача позитивний, то в цілому споживання є вда-лим або «прибутковим». Якщо ж сумарний надлишок споживача негативний, то спо-живання «збиткове».

Частина ІІ. Мікроекономіка