Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Реакція споживача на зміну доходу та на зміну цін товарів : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Реакція споживача на зміну доходу та на зміну цін товарів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Розглянемо вплив на рівновагу споживача зміни доходу. Припустимо, що доход зростає за інших рівних умов. Оскільки ціни товарів X, Y залишаються незмінни-ми, нахил лінії бюджетного обмеження не змінюється. Поступове зростання доходу споживача (I) призведе до зміщення бюджетної лінії (B) праворуч вгору паралельно початковій B1 в положення B2, B3 (рис. 12.4). Сумістивши графіки бюджетного обме-ження з картою байдужості, можемо знайти точки оптимуму споживача за кожного з рівнів доходу.

Крива «доход — споживання» єднає всі точки рівноваги споживача, пов’язані з різними рівнями доходу.

Траєкторія кривої «доход — споживання» залежить від типу благ. Рис. 12.4 відо-бражає найпоширенішу ситуацію реального життя, коли зі зростанням доходу відбу-вається збільшення споживання обох товарів. Це означає, що обидва товари належать до нормальних благ. Крива «доход — споживання» для нормальних благ є монотонно зростаючою. Для нижчих благ вона набуває від’ємного нахилу.

Частина ІІ. Мікроекономіка

Модель «доход — споживання» може бути використана для побудови кривих Ен-

геля.

 

 

Y

 

X

Рис. 12.4. Крива дохід-споживання

Криві Енгеля характеризують залежність обсягу споживання товару від доходу споживача (рис. 12.5).

 

 

I

 

I

 

I

 

 

 

а)

 

Q

 

б)

 

Q

 

в)

 

Q

 

Рис. 12.5. Криві Енгеля

На рис. 12.5 представлені криві Енгеля для нормальних (а), нижчих (б) та ней-тральних (в) благ. Криві Енгеля і криві «доход — споживання» мають однаковий ха-рактер залежності від доходу: для нормальних благ є висхідними і мають додатний нахил, для нижчих — відхиляються ліворуч і набувають від’ємного нахилу, а для ней-тральних є вертикальними.

Криві Енгеля мають практичне значення. Вони можуть надати інформацію сто-совно груп населення з відповідними доходами, для яких реклама певних товарів буде найбільш ефективною.

Розділ 12. Аналіз поведінки споживачів

 

Тепер проаналізуємо зміну оптимуму споживача під впливом зміни ціни одного з благ. Припустимо, що за інших рівних умов ціна товару Х поступово знижується від Р1 до Р2, Р3. Бюджетна лінія обертається назовні праворуч вздовж абсциси, при цьому її кутовий коефіцієнт зменшується, що означає зміну відносної ціни товару Х, — він стає дешевшим порівняно з благом Y. З’єднавши утворені точки рівноваги плавною лінією, одержимо криву «ціна — споживання».

Крива «ціна — споживання» показує функціональну залежність між обсягом спо-живання блага та його ціною; вона сполучає всі точки рівноваги споживача, пов’язані зі зміною ціни одного з благ (рис. 12.6, а).

На основі кривої «ціна — споживання» будується крива індивідуального попиту. Криву індивідуального попиту на товар Х отримаємо, якщо перенесемо рівноважні об-сяги споживання товару Х у систему координат «ціна — кількість товару Х» (рис. 12.6, б).

 

Y

а)

P

 

б)         QX

Рис. 12.6. Крива «ціна — споживання» та крива індивідуального попиту товару Х

Частина ІІ. Мікроекономіка