Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Карта кривих байдужності відображає суб’єктивні переваги споживача, однак іс-нують і об’єктивні умови, що обмежують можливості вибору, і, насамперед, розміри доходів та ціни.

Частина ІІ. Мікроекономіка

Для зручності геометричної інтерпретації розглянемо випадок, коли споживач повністю витрачає весь свій дохід І на придбання тільки двох товарів Х і Y. Тоді бюд-жетне обмеження буде мати вигляд:

І = Рх Х + Ру Y, де Рх, Ру — ціни відповідних товарів.

Лінія, що описує це рівняння називають лінією бюджетного обмеження, або бю-джетною лінією (рис. 12.2). Бюджетна лінія (АВ) є зображення безлічі наборів благ, що мають однакову вартість, тобто задовольняють бюджетному обмеженню.

Y

А

А

 

В

 

В

 

В

 

X

Рис. 12.2. Бюджетна лінія

Властивості бюджетної лінії: 1) чим далі бюджетна лінія розміщена від початку координат, тим більші бюджетні можливості споживача вона ілюструє (пунктирна лінія А2В2); 2) при пропорційному зниженні цін на обидва блага бюджетна лінія зру-шується паралельно собі вгору, а при збільшенні цін — ближче до початку координат; 3) при зміні ціни одного товару змінюється нахил бюджетної лінії (пунктирна лінія

АВ1).

Таким чином крива байдужності показує, що споживач хотів би купити на свій обмежений дохід, а бюджетна лінія — що споживач дійсно може купити з урахуван-ням його бюджетного обмеження. Отже, у своїй єдності вони можуть відповістити на запитання: Як забезпечити максимальне задоволення від покупок двох благ при обмеженому бюджеті?

Спільний графік карти кривих байдужності та бюджетної лінії використовується для графічної інтерпретації ситуації, коли споживач максимізує корисність, одержувану ним від покупки двох різних благ за наявного бюджету (рис. 12.3). Це фіксується в точці доти-ку бюджетної лінії та найвищої з доступних споживачеві кривих байдужності. Ця точка, що показує найбільше можливе задоволення споживача, є точкою споживчої рівноваги (точка Е).

Рівноважний стан споживача досягається в точці Е, в якій бюджетна лінія АВ торка-ється найбільш високої з усіх доступних кривих байдужності (кривої байдужності U2).

Розділ 12. Аналіз поведінки споживачів

 

 

Y

A

 

B

 

X

 

Рис. 12.3. Рівновага споживача

Ситуація, в якій споживач не може збільшити загальну корисність, одержувану виходячи з даного бюджету, витрачаючи менше грошей на покупку одного блага й більше на покупку іншого блага, називається споживчою рівновагою.

Можна обґрунтувати рівновагу споживача алгебраїчно. Лише в точці Е, де бю-джетна лінія і крива байдужості дотичні, їх нахил однаковий. Як ми знаємо, нахил кривої байдужості (AX/AY) відображає гранична норма заміни MRS    = MLL / MIL,,

 XY     X         Y7

а нахил бюджетної лінії — співвідношення цін (PV/PA Тобто в точці рівноваги: MUV/P„ = MUV/PV  або  MLL/MLL = P„/Pv.

X'      X           Х'      Y           X         Y         X/      Y