Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків?

2.         Чим глобальна економіка відрізняється від світової економіки?

3.         Чому глобалізація є новим етапом інтеграційних процесів у світовій економіці?

4.         Що таке глобальна економіка?

5.         Які фактори зумовлюють процес глобалізації?

6.         Охарактеризуйте форми прояву глобалізації.

7.         Чому глобалізація суперечливо впливає на світогосподарський розвиток?

8.         Назвіть основні ознаки глобальних проблем.

9.         У чому полягає суть глобальної екологічної кризи?

 

10.       Охарактеризуйте необхідні умови забезпечення екорозвитку.

11.       Які основні передумови вирішення глобальних проблем?

12.       Охарактеризуйте форми міжнародного співробітництва у вирішенні глобаль-них проблем.

13.       Яку роль відіграє ООН та інші міжнародні суспільно-політичні організації у вирішенні глобальних проблем?

14.       У чому необхідність і суть переходу до сталого розвитку?

Контрольні тести

1.         Глобальні проблеми характеризуються:

а)         спільністю і взаємозалежністю політичних, соціальних, економічних, науково-

технічних та інших аспектів розвитку окремих країн;

б)         інтернаціоналізацією виробничих процесів, які вимагають значних фінансо-

вих і матеріальних ресурсів;

в)         зв’язками та відносинами між державами й соціальними системами, сус-

пільством у загальнопланетарному масштабі, які зачіпають життєві інтереси

народів усіх країн і можуть бути розв’язані шляхом їх взаємодії.

2.         Критерії, за якими проблеми відносять до глобальних:

а)         їх вплив на політичний, соціальний та економічний розвиток України має

визначальний характер;

б)         вони мають загальносвітовий характер, тобто стосуються інтересів усіх або

значної групи держав;

в)         нерозв’язання їх викликає загрозу людству, регрес в умовах життя людей, у

розвитку продуктивних сил;

г)         вони вимагають невідкладних скоординованих дій світового співтовариства.

3.         На скільки сфер за ознаками дії поділяють глобальні проблеми:

а)         на дві;

б)         на три;

в)         на чотири;

г)         на п’ять?

4.         Сферами дії глобальних проблем є:

 

Частина І. Вступ до економічної теорії

а)         взаємодія людини і природи;

б)         взаємодія природи і суспільства;

в)         збереження навколишнього середовища;

г)         суспільні взаємовідносини;

д)         взаємовідносини між людьми;

е)         розвиток науки;

є) розвиток людини.

5.         Чим породжені сучасні глобальні проблеми:

а)         розвитком продуктивних сил;

б)         зростанням промислового виробництва;

в)         географічним середовищем;

г)         перенаселенням планети;

д)         природнокліматичними умовами;

е)         психологією людини;

є) рівнем прогресу техніки?

6.         Причинами загострення сучасних глобальних проблем є:

а)         швидке зростання народонаселення на Землі;

б)         нерівномірне розміщення населення і енергетичних ресурсів на планеті;

в)         низький рівень впровадження ресурсо- та енергозберігаючих, екологічно

чистих технологій;

г)         швидка урбанізація населення;

д)         зменшення родючості ґрунту;

е)         варварське ставлення людини до природи.

7.         Основними шляхами розв’язання глобальних проблем є:

а)         демілітаризація економіки і конверсія;

б)         встановлення державної (всенародної) власності на природні ресурси;

в)         перерозподіл енергетичних ресурсів між державами світу;

г)         використання відновлюваних видів енергії;

д)         примусове зниження народжуваності у слаборозвинутих країнах світу;

е)         впровадження екологічно безпечних технологій;

є) розробка і реалізація комплексної колективної програми: економічної, еко-логічної і воєнно-політичної безпеки людства.

8.         Які з організацій відіграють провідну роль у розв’язанні глобальних проблем:

а)         ООН;

б)         МВФ;

в)         Світовий Банк;

г)         Європейський Союз;

д)         Світова організація торгівлі?