Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 4. Національні і глобальні проблеми роззброєння та демілітаризації економіки : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 4. Національні і глобальні проблеми роззброєння та демілітаризації економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

У 50-х роках XX ст. розпочалася так звана «холодна війна» між економічно роз-виненими країнами, які входили до складу НАТО, і країнами Варшавського догово-ру, почалася і набрала небачених раніше масштабів гонка озброєнь. Остання в гло-бальному аспекті може оцінюватись тільки негативно.

1.         Гонка озброєнь — це загроза виникнення війн, у тому числі термоядерних. У сві-

ті накопичено майже 50 тис. різних ядерних зарядів. Цього вистачить, щоб повністю

знищити усе живе на планеті. Достатньо сказати, що вибухівка сила ядерної бомби в

1 мегатонн перевищує сумарну силу усіх вибухів під час Другої світової війни. З роз-

падом колишнього СРСР «холодна війна» закінчилася. Однак загроза термоядерної

війни залишається, оскільки її запаси не знищено. Окрім того, зростає кількість кра-

їн, які вже реально володіють цією зброєю, або потенційно можуть її виробити.

Крім термоядерної зброї реальною загрозою є нагромадження інших видів озбро-єння, які використовують у локальних війнах.

2.         Гонка озброєнь супроводжується зростаючими витратами матеріальних ресур-

сів, людської праці, відведення територій землі. На неї щорічно витрачають близько

700 млрд. дол. Зрозуміло, що краще було б, коли ці кошти людство могло б направити

на вирішення інших глобальних проблем.

Окрім того, мілітаризація економіки завдає збитків навколишньому середовищу. Особливо небезпечними є зберігання її відходів та поховання ядерної зброї. Це ж сто-сується хімічного та бактеріологічного виробництва і зброї, аварії на військових заво-дах і складах, літаках і підводних човнах, озброєних термоядерною зброєю. Особливу загрозу людству створює мілітаризація Космосу, порушення озонного шару тощо.

Більшість країн світу усвідомлюють загрозу, яку несе гонка озброєнь, і виступа-ють за демілітаризацію економіки. А це залежить від політичного клімату, характеру відносин, насамперед, між великими державами — США, Росія, Китай, Індія, Японія й інші. Так, на США і Росію припадає майже 90% ядерних боєголовок світу.

Демілітаризація або роззброєння можуть проводитись за різними напрямами і з ви ко ристанням тих чи інших засобів. Можливе пряме знищення нагромадженої зброї, використання певних її елементів у мирних цілях (наприклад, двигунів), або як брухту. Щодо виробництв, які виготовляли зброю, використовують таке поняття як «конверсія».

Частина І. Вступ до економічної теорії

Конверсія — перехід від процесу мілітаризації економіки до економіки роззбро-єння, переведення військового виробництва на випуск мирних видів продукції.

Процес конверсій складний. В економічному аспекті на перших етапах він пов’язаний з певними витратами на переоснащення військових заводів, зміну технологій, кваліфі-кацію працівників. У соціальному плані можливі їх звільнення і зниження заробітної плати. Досить складно і суперечливо проходила конверсія в Україні. Цей процес співпав з ринковою трансформацією і глибокою кризою національної економіки, розбудовою незалежної держави. В Україні було роззосереджено понад 30% виробничих потужнос-тей ВПК у складі колишнього СРСР. Водночас тут вироблялось самостійно лише 4% сукупного асортименту зброї в загальному ВПК. Тобто більша частка військової про-дукції мала незавершений технологічний цикл. Нині питома вага військової продукції в загальному обсязі виробництва становить близько 3–4% (у 1990 р. 22,7%).