Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 3. Демографічні проблеми світу : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 3. Демографічні проблеми світу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Вони зумовлені швидкими темпами зростання народонаселення в останні десяти-річчя. Наведемо лише деякі фактичні дані щодо динаміки цього процесу. На початку нашої ери на всій планеті проживало за різними даними 160–200 млн осіб. У 1830 р. населення планети досягло чисельності 1 млрд. осіб. Зростання його ще на 1 млрд. осіб відбулося приблизно через 120 років, а наступний третій мільярд — вже через 32 роки (у 1960 р.). Сьогодні кількість населення на планеті досягла 6 млрд. осіб, а до кінця 2010 р. за прогнозами експертів ООН стабілізується на рівні 12–13 млрд. осіб. Чим зумовлений цей так званий «демографічний вибух»? По-перше, зменшенням смертності і зростанням середнього віку життя людей. По-друге, зростанням «ваго-мості» абсолютних приростів населення.

Зауважимо, що йдеться про значне зростання населення в «планетарному» масш-табі. Щодо окремих регіонів і країн, то цей процес супроводжується нерівномірністю, а в деяких країнах навіть його скороченням.

У чому сутність, власне, проблеми «демографічного вибуху»? Проблема у за-безпеченні їх необхідними життєвими благами. Темпи їх виробництва відстають від темпів зростання населення. У першу чергу, це належить, насамперед, до так званих «країн, що розвиваються», або «країн третього світу». Терміни небезспірні і, мож-ливо, не зовсім коректні, але залишається фактором, що в Азії, Африці і Латинській Америці близько 1 млрд. чол. живуть в умовах абсолютної злиденності — від постій-ного недоїдання та голоду щорічно помирають більше 40 млн осіб.

Демографічний вибух, у свою чергу, зумовлює загострення таких глобальних проблем, як продовольча, екологічна, енергетична і сировинна. Слід зважити і на

Розділ 11. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток україни

проблему зменшення питомої ваги населення економічно високорозвинених країн у його загальній кількості.

Які можливі шляхи вирішення демографічної проблеми? Дуже різноманітні, не-цивілізовані і цивілізовані. До перших належать ті, які ще пропонував Р. Мальтус у XVIII ст.: голод, війни, хвороби тощо.

Зважаючи на ту обставину, що практично усі життєві блага є природного похо-дження, а значна кількість їх невідтворювальна, поступово вичерпується, на зростаюче забруднення довкілля, на нереальність швидкого розвитку продуктивних сил у відста-лих в економічному аспекті країнах вихід може бути, в першу чергу, в скороченні тем-пів зростання населення. Йдеться про зменшення народжуваності. Зрозуміло, що за ін-ших рівних умов це призведе до зростання життєвого рівня населення відсталих країн.