Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
РОЗДІЛ 11. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ § 1. Сутність, класифікація та причини виникнення глобальних проблем : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

РОЗДІЛ 11. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ГЛОБАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ § 1. Сутність, класифікація та причини виникнення глобальних проблем


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Глобальні проблеми — проблеми, пов’язані з природними, природно-антропо-генними, антропогенними (у т.ч. економічними, соціальними) явищами, що виникли в процесі розвитку сучасної цивілізації і мають загально планетарний характер як за масштабами та значенням, так і за способами вирішення, а тому потребують коорди-нації зусиль всього світового співтовариства.

Глобальні проблеми поділяють на три сфери дії.

Сфера 1. Взаємодія природи й суспільства. До проблем цієї сфери відносяться: а) надійне забезпечення людства сировиною, енергією, продовольством; б) збережен-ня навколишнього середовища; освоєння ресурсів світового океану; г) оволодіння космічним простором тощо.

Сфера 2. Суспільні взаємовідносини. Найважливіші проблеми цієї групи: а) від-носини між державами різних соціально-економічних устроїв; б) подолання еконо-мічної відсталості багатьох країн світу; в) локальні, регіональні та міжнародні вій-ськові, національні та релігійні конфлікти; г) відвернення загрози ядерної війни.

Сфера 3. Розвиток людини. Тут справу маємо насамперед: а) з демографічною проблемою; б) з проблемою сучасної урбанізації; в) з проблемою пристосування до умов природного й соціального середовища, яке постійно змінюється під впливом НТП; г) з проблемою боротьби з епідеміями й тяжкими захворюваннями тощо.

Класифікація глобальних проблем за сферами дії не означає, що вони відокрем-лені одна від одної. Кордони між сферами часто мають умовний характер. Усі гло-бальні проблеми тісно між собою пов’язані, більш того, зумовлюють одна одну, тому що, як правило, мають одні причини виникнення.

Що ж є причиною виникнення глобальних проблем? Однозначної відповіді на це запитання в соціально-економічній літературі немає. Так, більшість західних ідео-логів причиною виникнення глобальних проблем вважають перенаселення планети, сучасну науково-технічну революцію, зростання промислового виробництва тощо.

Ряд американських науковців (В. Вайскопер, Д. Блейні) основними причинами, наприклад, військових конфліктів, мілітаризації економіки, що загрожує людству ядерною війною, вважають природно-історичні умови розвитку людини, її психоло-гію, природне прагнення до насильства. Причину ж екологічної кризи й можливої екологічної катастрофи американець Ф. Слейтер, швейцарець Д. Дерест та ін. вбача-ють у притаманному людині інстинкті до руйнування.

Такі тлумачення причин виникнення глобальних проблем не мають наукового обґрунтування, а лише спрямовані на захист певної суб’єктивної ідеологічної позиції, на якій стоїть її автор.

Глобальні проблеми більшістю західних учених-ідеологів розглядаються як фа-тальні, такі, що не можуть бути розв’язанні. Тому, на їх думку, загострення глобаль-них проблем неминуче веде до вселенської катастрофи.

Розділ 11. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний розвиток україни

Кожна з названих проблем виникає не сама по собі, не в результаті якихось ви-падкових обставин і, що найголовніше, не поза виробничого діяльністю людей, а в її процесі. Тому глобальні проблеми є породженням комплексу об’єктивних причин, зу-мовлених, з одного боку, специфікою розвитку продуктивних сил, географічного поло-ження, рівня прогресу техніки, природно-кліматичними умовами, тобто факторами за-гальними, незалежними від форми соціально-економічного ладу країн. З іншого боку, глобальні проблеми породжуються специфічною суспільною формою, тобто особли-вістю розвитку відносин власності , виробництва, розподілу, обміну та споживання.