Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Що представляє собою первісне нагромадження капіталу, які завдання воно виконує?

2.         Чому формулу Г - Т - Г' називають загальною формулою капіталу? Супереч-ність загальної формули.

3.         Гроші і капітал — одне й теж? Засоби виробництва завжди капітал?

4.         Чи може праця бути товаром? Обґрунтуйте свою відповідь.

5.         Які способи створення додаткової вартості ви знаєте?

6.         Чому більшість політекономічних шкіл не приймають поділу капіталу на по-стійний та змінний?

7.         Охарактеризуйте принципову різницю між бухгалтерським і економічним прибутком.

8.         Норма прибутку та методи її визначення. Яка роль прибутку в ринковій еконо-міці?

Контрольні тести

1.         Послідовний рух капіталу, в процесі якого він проходить три стадії (обіг — ви-

робництво — обіг) і набуває трьох функціональних форм (грошова, продуктивна, то-

варна), називається:

а)         оборотом капіталу;

б)         кругообігом капіталу;

в)         часом обігу капіталу;

г)         прибутком.

2.         Кругообіг капіталу, взятий не як окремий акт, а як процес, що постійно віднов-

люється, називається:

а)         часом обігу капіталу;

б)         оборотом капіталу;

в)         відтворенням капіталу;

г)         постійним капіталом.

3.         Постійний капітал за натурально-речовою формою представлений:

а)         предметами праці;

б)         засобами праці;

в)         засобами виробництва;

г)         робочою силою.

4.         Змінний капітал за натурально-речовою формою представлений:

а)         комплектуючими вузлами і деталями, сировиною;

б)         енергоносіями і сировиною;

в)         коштами на оплату найманої робочої сили;

г)         всі відповіді правильні.

5.         Яке з визначень найбільш повно розкриває суть прибутку?

а) прибуток — різниця між грошовою виручкою від реалізації продукції та її собівартістю;

Розділ 8. Капітал та прибуток

б)         прибуток — різниця між ціною продажу продукції та її собівартістю;

в)         прибуток — це реалізована підприємством додаткова вартість;

г)         немає правильної відповіді.

6.         Вкажіть правильне визначення ціни, як економічної категорії:

а)         грошовий вираз мінової вартості;

б)         корисність речі, виражена в грошах;

в)         грошовий вираз вартості товару;

г)         споживні властивості товару.

7.         Різниця між роздрібною і оптовою ціною розкриває механізм утворення:

а)         додаткового продукту;

б)         підприємницького прибутку;

в)         торгового прибутку і чистих витрат обігу;

г)         немає правильної відповіді.

8.         Грошовий капітал, який власник грошей віддає у позику і який приносить йому

доход у вигляді проценту, називається:

а)         акціонерним капіталом;

б)         позичковим капіталом;

в)         позичковим процентом;

г)         фінансовим капіталом.

9.         За якими критеріями поділяють капітал (виробничі фонди) на основний і обо-

ротний?

а)         за величиною вартості його структурних елементів;

б)         за характером участі в процесі виробництва і особливостями перенесення

власної вартості на продукцію, що виробляється;

в)         за сферою функціонування;

г)         всі відповіді правильні.

10. У чому відмінність між постійним і основним капіталом?

а)         постійний капітал — це засоби виробництва, а основний — засоби праці;

б)         постійний капітал — це засоби виробництва, а основний — предмети праці;

в)         постійний капітал — це засоби праці, а основний — предмети праці;

г)         немає правильної відповіді.

Частина І. Вступ до економічної теорії