Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ПЕРЕДМОВА : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ПЕРЕДМОВА


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

У соціально-економічних перетвореннях країни найважливішу роль відіграють фахівці економічного напряму, які повинні мати сучасні знання, що стосуються за-кономірностей розвитку економічної системи в умовах глобалізації та володіти здат-ністю розв’язувати складні господарські проблеми як на макро- так і на мікрорівні.

Запропонований навчальний посібник являє собою систематизоване та цілісне викладення курсу «Економічна теорія», до якого входять чотири складові дисциплі-ни — «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка» та «Міжнародна економіка». Розділи посібника охоплюють значну частину проблем сучасної еконо-мічної теорії. У першій частині дається характеристика матеріального виробництва як основи життя людського суспільства, обґрунтовується необхідність вивчення еко-номічних законів і категорій.

У частині «Мікроекономіка» висвітлюються основні закономірності та правила прийняття рішень економічними суб’єктами в ринковому середовищі. Зокрема, роз-глядаються принципи поведінки споживачів і виробників на ринку продуктів та фак-торів виробництва, умови та особливості встановлення рівноваги за різних ринкових структур.

У частині «Макроекономіка» виділені такі проблеми: національний продукт та його складові, сукупний попит і сукупна пропозиція, макроекономічна нестабіль-ність, державне регулювання і фіскальна політика, грошово-кредитна система і еко-номічне зростання.

У частині «Історія економіки і економічної думки» висвітлено історію господар-ства України та провідних держав світу, аналізуються сучасні напрями і школи еко-номічної думки.

У частині «Міжнародна економіка» знайшли відображення закономірності роз-витку світового господарства, міжнародного бізнесу та проаналізовані основні фор-ми міжнародних економічних відносин.

Посібник в основному відповідає програмам дисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародна економіка», затверджених Мі-ністерством освіти і науки України для підготовки бакалаврів у галуззі знань 0305 «Економіка та підприємництво».

Даний навчальний посібник поєднує в собі курс лекцій, контрольних питань, за-дач, тестів, що спрощує студенту процес підготовки до державного екзамену з еконо-мічної теорії, а простота та чіткість викладу матеріалу дають можливість за короткий період освоїти основи економічної теорії, перетворивши його у надійний самовчи-тель для широкого кола читачів.

Навчальний посібник написаний на основі накопиченого досвіду викладання дисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Історія економіки і економічної думки»та «Міжнародна економіка» викладачами кафедри економічної теорії Уманського державного аграрного університету. Автори посібни-ка будуть вдячні за побажання та рекомендації щодо можливого вдосконалення да-ного видання.