Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         У чому полягає економічний зміст власності? Чим він відрізняється від юри-дичного змісту?

2.         Як ви розумієте тезу, що відносини власності займають визначальне місце в системі виробничих відносин?

3.         Проаналізуйте історичний процес розвитку форм власності й виведіть з цього певні тенденції, які мають значення для сучасного стану розвитку людства.

4.         Як, на вашу думку, реформування відносин власності, що відбувається в Укра-їні, відповідає світовим тенденціям?

5.         Типи, види й форми власності. Що дає їх вивчення?

6.         Які основні тенденції в розвитку відносин власності спостерігаються на сучас-ному етапі в країнах світу? Чим це викликано?

7.         Які соціальні наслідки мають зміни у відносинах власності в розвинутих краї-нах світу?

8.         Чим викликане в сучасних умовах зростання питомої ваги й обсягів державної власності на Заході? А як в Україні?

9.         Чим викликана необхідність реформування власності в Україні і як вона здій-снюється?

 

10.       Чи є сенс у повній ліквідації державної власності? Як це питання вирішується в країнах Заходу і в Україні?

11.       Згадайте основні можливі шляхи роздержавлення власності. Який шлях засто-совується в Україні?

Контрольні тести

1.         Яка з перерахованих характеристик власності є визначальною?

а)         володіння;

б)         користування;

в)         розпорядження;

г)         вірної відповіді немає.

2.         Вкажіть причину розпаду громадської власності і виникнення приватної влас-

ності:

а)         утвердження індивідуального характеру виробництва;

б)         прагнення особистості до свободи;

в)         зростання чисельності населення;

г)         всі відповіді вірні.

3.         Яке визначення категорії власності є політекономічним?

а)         власність — це встановлений законом порядок володіння, користування і

розпорядження матеріальними цінностями;

б)         власність — це суспільні відносини з приводу присвоєння матеріальних і ду-

ховних благ;

в)         власність — це єдність продуктивних сил і виробничих відносин;

Частина І. Вступ до економічної теорії

г) власність — це сукупність взаємовідносин між людьми з приводу привлас-нення або відчуження матеріальних і нематеріальних благ.

4.         Відносини між людьми в процесі виробництва, розподілу, обміну, споживання,

які характеризують привласнення засобів виробництва і предметів споживання, це:

а)         вартість;

б)         ціна;

в)         власність;

г)         продуктивні сили.

5.         Що не відноситься до особливостей сучасних форм власності?

а)         участь працівників в управлінні виробництвом;

б)         передача працівникам частини акцій підприємства;

в)         обов’язок компенсувати втрати підприємства за власний рахунок працівни-

ків;

г)         всі відповіді вірні.

6.         Власність є:

а)         економічною категорією;

б)         правовою категорією;

в)         економічною та правовою категоріями;

г)         економічною та юридичною категорією.

7)         Володіння означає:

а)         відносини з реалізації об’єктів власності;

б)         відносини з наявності об’єктів власності у її суб’єкта;

в)         відносини по можливості визначення методів використання об’єктів влас-

ності;

г)         відносини оренди.

8)         Власність як основа економічної системи визначає:

а)         визначає класову структуру суспільства;

б)         спосіб та характер привласнення результатів праці;

в)         характер з’єднання робочої сили із засобами виробництва;

г)         визначає відносини використання її об’єктів.

9)         Реалізація власності — це:

а)         продаж її об’єктів;

б)         використання її об’єктів за їх призначенням;

в)         знищення об’єктів власності;

г)         пряме чи опосередковане використання об’єктів власності.

10. Закон України «Про власність» прийнятий Верховною Радою:

а)         у 1991 році;

б)         у 1992 році;

в)         у 1995 році;

г)         у 2001 році.

Розділ 6. Основні форми економічного розвитку. Товар і гроші