Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Поясніть взаємозв’язок між потребами та суспільним виробництвом.

2.         Розкрийте зміст закону зростання економічних потреб.

3.         Чому суспільні інтереси стають рушійним механізмом економічного прогресу.

4.         Проаналізуйте позитивні та негативні сторони економічного прогресу для роз-витку сучасної цивілізації.

5.         Як можна охарактеризувати національне багатство України.

6.         Поясніть недоліки теорії ієрархії потреб Маслоу.

7.         Поясніть виникнення екологічних проблем в умовах НТР.

Контрольні тести

1.         Потреби, які можуть бути задоволені при певному рівні розвитку виробни-

цтва — це:

а)         абсолютні потреби;

б)         платоспроможні потреби;

в)         дійсні потреби;

г)         загальні потреби.

2.         Економічні інтереси — це:

а)         ознака, показник, на основі яких обґрунтовується оцінка сутності та якості

поступального розвитку економічної системи і, передусім, головної продук-

тивної сили — людини;

б)         суттєве, закономірне відношення і взаємодія між протилежними сторонами

економічного явища чи процесу, внаслідок якої вона (суперечність) є їх ру-

шійною силою розвитку, а в гносеологічному аспекті — основою пізнання

сутності економічних законів та категорій;

в)         категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потре-

би людей, класів, суспільства;

г)         макроекономічний показник, який виражає ринкову сукупну вартість кін-

цевих товарів та послуг, які були вироблені в країні за визначений період

часу всіма виробниками.

3.         До фізіологічних потреб відносять;

а)         потреба у самовираженні;

б)         потреба у повазі;

в)         потреба у їжі;

г)         потреба у спілкуванні.

4.         Матеріальні потреби — це:

а)         бажання людей, щоб їх поважали і розуміли;

б)         бажання людей мати визнання;

в)         бажання людей придбати та спожити продукти, які є для них корисними;

г)         бажання людей розкрити свої здібності.

Частина І. Вступ до економічної теорії

5.         Категорія, що виражає об’єктивно зумовлені матеріальні (економічні) потреби

людей, класів, суспільства — це:

а)         блага;

б)         економічний прогрес;

в)         економічні інтереси;

г)         абсолютні потреби.

6.         Які економічні системи вивчає економічна теорія?

а)         тільки ринкову економіку;

б)         економічні системи, засновані на суспільній власності;

в)         всі економічні системи на всіх етапах розвитку;

г)         змішану економічну систему.

7.         Вільні блага — це:

а)         ті, що дешеві;

б)         тих, що багато;

в)         ті, які не вимагають затрат на придбання;

г)         ті, що знаходяться в повітрі.

Розділ 5. Соціально-економічний устрій суспільства. Екомічна система суспільства та закони її розвитку