Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗМІСТ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗМІСТ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

ПЕРЕДМОВА            3

ЧАСТИНА І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ          4

Розділ 1. Предмет і метод економічної теорії          4

§ 1. Предмет економічної теорії       4

§ 2. Становлення й основні етапи розвитку економічної теорії              6

§ 3. Функції економічної теорії         9

§ 4. Методи пізнання економічних процесів і явищ та їхня класифікація           10

Завдання для самоконтролю            13

Розділ 2. Основні напрями розвитку світової економічної думки           16

§ 1. Кейнсіанство та його еволюція            16

§ 2. Інституціоналізм             21

§ 3. Еволюція неокласичної теорії  24

§ 4. Неолібералізм      28

Завдання для самоконтролю            35

Розділ 3. Процес суспільного виробництва, його фактори та фази         37

§ 1. Сутність і структура суспільного виробництва          37

§ 2. Основні фактори суспільного виробництва та їхній взаємозв’язок. Виробнича функція ...41

§ 3. Результативність суспільного виробництва  47

§ 4. Економічний прогрес та його види     49

Завдання для самоконтролю            51

Розділ 4. Економічні потреби та економічні інтереси суспільства           54

§ 1. Сутність потреб та особливості їх розвитку    54

§ 2. Економічний закон зростання потреб             56

§ 3. Економічні інтереси та їх особливості             57

Завдання для самоконтролю            59

Розділ 5. Соціально-економічний устрій суспільтва. економічна система суспільства

та закони її розвитку              61

§ 1. Економічна система, її сутність, цілі й основні структурні елементи           61

§ 2. Типи і еволюція економічних систем              62

§ 3. Власність та сучасні тенденції розвитку відносин власності            65

§ 4. Типи, види й форми власності             67

§ 5. Реформування відносин власності на сучасному етапі розвитку України              70

Завдання для самоконтролю            71

Розділ 6. Основні форми економічного розвитку. Товар і гроші              73

§ 1. Форми суспільного виробництва        73

§ 2. Товар та його властивості         75

§ 3. Теорії вартості     77

§ 4. Суть та значення грошей в суспільному розвитку     79

§ 5. Грошовий обіг та його закони              84

§ 6. Інфляція, її причини та наслідки           85

Завдання для самоконтролю            88

Розділ 7. Ринок, його суть та функції. конкуренція і Монополія              91

§ 1. Поняття ринку та його основні елементи       91

Зміст

§ 2. Попит та пропозиція. Взаємодія між ними     94

§ 3. Ринкова інфраструктура            95

§ 4. Конкуренція та монополія         99

Завдання для самоконтролю            103

Розділ 8. Капітал та прибуток          106

§ 1. Перетворення грошей в капітал. Механізм створення додаткової вартості            106

§ 2. Оборот капіталу              108

§ 3. Прибуток як економічна категорія        111

Завдання для самоконтролю            114

Розділ 9. Су’бєкти ринкової економіки       116

§ 1. Домогосподарства як суб’єкт ринкових відносин     116

§ 2. Підприємство та підприємницька діяльність              117

§ 3. Держава як суб’єкт ринку          121

Завдання для самоконтролю            124

Розділ 10. Сучасне світове господарство  127

§ 1. Світове господарство: основні риси та особливості розвитку         127

§ 2. Форми міжнародних економічних зв’язків     127

§ 3. Міжнародні валютні відносини            129

Завдання для самоконтролю            132

Розділ 11. Економічні аспекти глобальних проблем та їх вплив на економічний

розвиток України       136

§ 1. Сутність, класифікація та причини виникнення глобальних проблем        136

§ 2. Паливно-енергетична та сировинна проблема         137

§ 3. Демографічні проблеми світу    138

§ 4. Національні і глобальні проблеми роззброєння та демілітаризації економіки        139

§ 5. Екологічні проблеми      140

Завдання для самоконтролю            141

ЧАСТИНА ІІ. МІКРОЕКОНОМІКА           143

Розділ 12. Аналіз поведінки споживачів     143

§ 1. Корисність в економічній теорії і проблема її виміру             143

§ 2. Смаки споживача           144

§ 3. Бюджетні обмеження та рівновага споживача           145

§ 4. Реакція споживача на зміну доходу та на зміну цін товарів              147

§ 5. Ефект заміщення та ефект доходу. Надлишок споживача      150

Завдання для самоконтролю            152

Розділ 13. Попит та пропозиція, їх взаємодія         157

§ 1. Поняття попиту і чинники впливу на попит             157

§ 2. Поняття пропозиції і чинники впливу на пропозицію          161

§ 3. Ринкова рівновага та рівноважна ціна            163

§ 4. Еластичність попиту та пропозиції      165

Завдання для самоконтролю            170

Розділ 14. Теорія фірми: виробництво та вартість             174

§ 1. Процес виробництва. Ресурси і випуск          174

§ 2. Виробнича функція        176

§ 3. Визначення результатів ринкової діяльності фірми    179

Завдання для самоконтролю            185

Зміст

Розділ 15. Ринок досконалої конкуренції    189

§ 1. Характеристика ринку досконалої конкуренції           189

§ 2. Правило максимізації прибутку            190

§ 3. Функціонування фірми в короткостроковому періоді            192

§ 4. Функціонування фірми в довгостроковому періоді    193

§ 5. Досконала конкуренція та економічна ефективність             196

Завдання для самоконтролю            197

Розділ 16. Монополія            200

§ 1. Поняття та види монополії       200

§ 2. Попит та пропозиція монополії            200

§ 3. Цінова дискримінація     203

Завдання для самоконтролю            206

Розділ 17. Олігополія та ринок монополістичної конкуренції      209

§ 1. Олігополія: сутність і основні ознаки  209

§ 2. Олігополістичне ціноутворення           211

§ 3. Сутність і основні ознаки монополістичної конкуренції       214

§ 4. Короткострокова та довгострокова рівновага фірми в умовах монополістичної

конкуренції     215

Завдання для самоконтролю            218

Розділ 18. Ринок факторів виробництва     222

§ 1. Загальна характеристика ринку факторів виробництва        222

§ 2. Ринок праці         223

§ 3. Ринок капіталу    228

§ 4. Ринок землі та природних ресурсів      231

Завдання для самоконтролю            233

ЧАСТИНА ІІІ. МАКРОЕКОНОМІКА        236

Розділ 19. Система національних рахунків — нормативна база макроекономічного

рахівництва    236

§ 1. Суть та основні характеристики СНР              236

§ 2. Основні методологічні принципи побудови СНР     242

§ 3. Основні макроекономічні показники у СНР  244

Завдання для самоконтролю            248

Розділ 20. макроаналіз сукупного попиту та сукупної пропозиції           251

§ 1. Макроаналіз сукупного попиту            251

§ 2. Макроаналіз сукупної пропозиції         253

§ 3. Модель макроекономічної рівноваги AS-AD              255

§ 4. Модель IS-LM     256

Завдання для самоконтролю            258

Розділ 21. Сукупні видатки та економічна рівновага        260

§ 1. Споживання та заощадження  260

§ 2. Моделі поведінки споживача  261

§ 3. Інвестиції та фактори інвестування      270

§ 4. Сукупні видатки та рівноважний рівень виробництва         274

§ 5. Ефект мультиплікатора              277

§ 6. Рівноважний рівень ВВП та ВВП в умовах повної зайнятості: рецесійний та

інфляційний розриви            277

Завдання для самоконтролю            278

Зміст

Розділ 22. Макроекономічна нестабільність           281

§ 1. Суть економічного циклу та його фази            281

§ 2. Безробіття як індикатор макроекономічної нестабільності    284

§ 3. Методологічні положення класифікації та аналізу стану економічно активного

населення       285

§ 4. Інфляція як індикатор макроекономічної нестабільності       293

Завдання для самоконтролю            297

Розділ 23. Механізм фіскальної політики    300

§ 1. Дискреційна фіскальна політика           300

§ 2. Автоматична фіскальна політика         300

§ 3. Методологія дослідження впливу державних закупок та чистих податків на ВВП           303

Завдання для самоконтролю            306

Розділ 24. Грошово-кредитний ринок та монетарна політика    309

§ 1. Грошово-кредитний ринок та грошові агрегати        309

§ 2. Попит на гроші  310

§ 3. Пропозиція грошей та рівновага на грошовому ринку          313

§ 4. Комерційні банки та їх роль у функціонуванні грошово-кредитного ринку           314

§ 5. Грошово-кредитна політика центрального банку      319

Завдання для самоконтролю            323

Розділ 25. Економічне зростання     327

§ 1. Суть економічного зростання  327

§ 2. Типи та фактори економічного зростання      328

§ 3. Моделі економічного зростання           329

Завдання для самоконтролю            341

ЧАСТИНА IV. ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ  343

Розділ 26. Предмет, методи та періодизація економічної історії              343

§ 1. Предмет, структура та функції економічної історії      343

§ 2. Методи історико-економічного аналізу           344

§ 3. Періодизація економічної історії           345

Завдання для самоконтролю            346

Розділ 27. Господарство первісної доби     347

§ 1. Особливості господарства первісної доби, основні риси її періодизації     347

§ 2. Господарство кам’яного віку    347

§ 3. Господарство мідного, бронзового та залізного віків            348

Завдання для самоконтролю            350

Розділ 25. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій           351

§ 1. Особливості економічного розвитку країн Стародавнього Сходу  351

§ 2. Господарство Стародавньої Греції та Риму    354

§3. Криза рабовласницького ладу. Її причини      355

Завдання для самоконтролю            356

Розділ 29. Економічний розвиток країн Західної Європи в епоху Середньовіччя         358

§ 1. Основні риси та періодизація феодальної економіки             358

§ 2. Господарство раннього середньовіччя            358

§ 3. Господарство класичного середньовіччя (X–XV ст.)            359

Завдання для самоконтролю            361

Зміст

Розділ 30. Господарство країн Західної Європи та США у період розпаду феодалізму

та зародження Індустріального суспільства (XVI–XVIII ст.)       363

§ 1. Основні фактори розкладу феодального господарства та становлення індустріального

суспільства     363

§ 2. Особливості ґенези індустріального суспільства в Голландії, Англії, Франції        364

§ 3. Економічний розвиток північноамериканських колоній       365

Завдання для самоконтролю            367

Розділ 31. Промислова революція у найбільш розвинутих країнах Західної Європи та

США    369

§ 1. Причини, хід та наслідки промислового перевороту в Англії          369

§ 2. Особливості промислового перевороту у Франції та Німеччині та США  370

§ 3. «Прусський» та «американський» шляхи розвитку капіталізму в сільському

господарстві  372

Завдання для самоконтролю            374

Розділ 32. Господарство провідних країн світу в останній третині XIX — на початку XX ст. . 376

§ 1. Революція в галузі науки та її наслідки            376

§ 2. Перехід від вільної конкуренції до монополій             376

§ 3. Особливості економічного розвитку провідних країн світу в кінці XIX — на початку

XX ст. .            377

Завдання для самоконтролю            380

Розділ 33. Господарство світу в міжвоєнний період         382

§ 1. Економічні наслідки Першої світової війни     382

§ 2. Економічний розвиток провідних країн світу у 20-ті роки    382

§ 3. Світова економічна криза 1929–1933 рр. ..     384

§ 4. Господарство розвинутих країн світу в 30-х роках    386

Завдання для самоконтролю            389

Розділ 34. Господарство країн світу в роки Другої світової війни. Економічні перетворення та реформи у зарубіжних країнах у післявоєнний період (1939–1970) .... 391

§ 1. Економіка провідних країн в роки Другої світової війни. Економічні наслідки війни ...391 § 2. План Маршалла та його внесок у відродження післявоєнного господарства країн

Західної Європи         393

§ 3. Економічна програма Л. Ерхарда в ФРН         393

§ 4. Економічна політика голлізму у Франції          394

§ 5. Японське «економічне диво»    395

Завдання для самоконтролю            396

Розділ 35. Сучасний етап реформування у зарубіжних країнах  397

§ 1. Економічні проблеми сучасного етапу господарського реформування у зарубіжних

країнах             397

§ 2. «Рейганоміка» та її результати  397

§ 3. Економічні реформи уряду М. Тетчер              398

Завдання для самоконтролю            400

ЧАСТИНА V. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА       402

Розділ 36. Суть і основні тенденції міжнародної економіки         402

§ 1. Суть, основні риси та етапи розвитку світового господарства        402

§ 2. Міжнародні економічні відносини та їх форми           404

§ 3. Економічні аспекти глобальних проблем        405

Завдання для самоконтролю            407

Зміст

Розділ 37. Міжнародна торгівля       409

§ 1. Суть та значення міжнародної торгівлі            409

§ 2. Ціноутворення в міжнародній торгівлі            410

§ 3. Регулювання міжнародної торгівлі       412

§ 4. Україна на світовому ринку товарів і послуг  415

Завдання для самоконтролю            417

Розділ 38. Міжнародний рух капіталу         420

§ 1. Суть, причини та наслідки руху капіталу        420

§ 2. Форми руху капіталу      421

§ 3. Іноземні інвестиції в Україні     423

Завдання для самоконтролю            425

Розділ 39. Міжнародна міграція робочої сили        428

§ 1. Суть, причини та наслідки міграції робочої сили       428

§ 2. Сучасні світові ринки робочої сили     430

§ 3. Міграційні процеси в Україні    432

Завдання для самоконтролю            435

Розділ 40. Світова валютна система та міжнародні розрахунки              437

§ 1. Світова валютна система та етапи її становлення. .              437

§ 2. Суть та основні інструменти валютної політики       440

§ 3. Структура та основні механізми валютного ринку    444

Завдання для самоконтролю            446

Розділ 41. Міжнародна економічна інтеграція       450

§ 1. Суть, передумови та форми інтеграції             450

§ 2. Інтеграційні процеси в Європі             451

§ 3. Особливості інтеграційних процесів у Північній та Латинській Америці  453

§ 4. Інтеграція в Азії та Африці. .     455

Завдання для самоконтролю            459

Розділ 42. Міжнародний бізнес        462

§ 1. Спільні підприємства, їх природа та функції  462

§ 2. Транснаціональні компанії, їх суть та еволюція          465

§ 3. Вільні економічні зони та їх роль в міжнародному бізнесі     466

Завдання для самоконтролю            469

ГЛОСАРІЙ     472

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ              509

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

АНДРЮЩЕНКО Андрій Миколайович

БУРЛЯЙ Аліна Павлівна

КОСТЮК Віра Степанівна

КРИМКОВСЬКИЙ Руслан Борисович

МУДРАК Руслан Петрович

ПЕНЬКОВА Оксана Георгіївна

ФИЦИК Лариса Анатоліївна

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Керівник видавничих проектів — Б. А. Сладкевич

Дизайн обкладинки — Б. В. Борисов

Коректор — С. С. Савченко

Підписано до друку 23.07.2009. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 30,22.

Наклад 1000 прим.

Видавництво «Центр учбової літератури»

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК № 2458 від 30.03.2006