Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів

економічних спеціальностей

вищих навчальних закладів

Київ

«Центр учбової літератури»

2009

ББК 65.01я73 УДК 30(075.8) Е 45

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 14/18-Г-2090 від 28.11.2007)

Рецензенти:

Крисальний О. В. — завідувач відділу науково-організаційного забезпечення ННЦ «Ін-ститут аграрної економіки» доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і тех-ніки України;

Савчук В. К. — завідувач кафедри статистики і економічного аналізу Національного аграрного університету, доктор економічних наук, професор;

Музиченко А. С. — завідувач кафедри економіки підприємства Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини, доктор економічних наук, професор.

Рекомендовано до видання Вченою Радою Уманського державного аграрного університе-ту, протокол 1 від 18 жовтня 2007 року.

Авторський колектив:

Частина І: к.е.н. Бурляй А. П., Андрющенко А. М., Середа Г. І. Частина ІІ: к.е.н. Пенькова О. Г., к.е.н. Кримковський Р. Б. Частина ІІІ: к.е.н. Мудрак Р. П., к.е.н. Кримковский Р. Б. Частина ІV: к.е.н. Фицик Л. А. Частина V: к.е.н. Костюк В. С.

Е 45   Економічна теорія: Навч. посіб. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 520 с.

ISBN 978-966-364-963-4

Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної частин, що забезпечує комплексне вивчення всіх складових економічної теорії та полегшує підготовку до державного екзамену. Посібник в основному відповідає програмам дисциплін «Політична економія», «Мікроекономіка», «Макроеконо-міка», «Історія економіки і економічної думки», «Міжнародна економіка» затверджених Міністерством освіти і науки України для підготовки бакалаврів у галуззі знань 0305 «Економіка та підприємництво». Адресується студентам вищих навчальних закладів, аспірантам, викладачам.

ББК 65.01я73 УДК 30(075.8)

ISBN 978-966-364-963-4

© Андрющенко А. М., Бурляй А. П.,

Костюк В. С. та ін., 2009

© Центр учбової літератури, 2009