Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

магниевый скраб beletage

Контрольні запитання

1.         Назвіть основні види міжнародного бізнесу.

2.         Які причини створення транснаціональних компаній?

3.         Назвіть критерії зарахування до ТНК

4.         Які мотиви створення спільних підприємств?

5.         Назвіть типи спільних підприємств.

6.         Який механізм створення транснаціональних компаній?

7.         Які види вільних економічних зон ви знаєте?

8.         Охарактеризуйте види пільг у вільних економічних зонах.

Контрольні тести

1.         До критеріїв визначення ТНК відносяться:

а)         не менше 2 філіалів за кордоном;

б)         не менше 3 філіалів за кордоном;

в)         не менше 4 філіалів за кордоном;

г)         не менше 6 філіалів за кордоном.

2.         До критеріїв визначення ТНК відносяться:

а)         частка закордонних активів не менше 10%;

б)         частка закордонних активів не менше 25%;

в)         частка закордонних активів не менше 50%;

г)         частка закордонних активів не менше 70%.

3.         Формування закордонних філій відбувається такими способами:

а)         придбання закордонних підприємств;

б)         заснування власних підприємств;

в)         обидві відповіді правильні.

4.         Придбання закордонних підприємств відбувається:

а)         через міжнародні злиття і поглинання;

б)         через міжнародні злиття;

в)         через міжнародні поглинання;

г)         через заснування власних підприємств.

5.         Види пільг у вільних економічних зонах:

а)         соціальні;

б)         технологічні;

в)         транспортні;

г)         податкові.

6.         Види пільг у вільних економічних зонах:

а)         податкові;

б)         фінансові;

в)         адміністративні;

г)         всі відповіді правильні.

Частина V. Міжнародна економіка7.         Зовнішньоторговельні пільги у ВЕЗ включають:

а)         зменшення мита;

б)         відміна мита;

в)         спрощення порядку здійснення зовнішньоторговельних операцій;

г)         всі відповіді правильні.

8.         Податкові пільги у ВЕЗ стосуються:

а)         податкової бази;

б)         рівня податкових ставок;

в)         питань постійного чи тимчасового звільнення від оподаткування;

г)         всі відповіді правильні.

9.         Фінансові пільги ВЕЗ включають:

а)         різні форми субсидій;

б)         спрощення процедури реєстрації підприємств;

в)         зменшення мита;

г)         всі відповіді правильні.

10.       Адміністративні пільги ВЕЗ включають:

а)         різні форми субсидій;

б)         спрощення процедури реєстрації підприємств;

в)         зменшення мита;

г)         всі відповіді правильні.

11.       Комплексні зони:

а)         створюються шляхом встановлення особливого пільгового режиму госпо-

дарської діяльності на території окремих адміністративних утворень;

б)         Створюються при участі декількох держав.

12.       Міжнародні зони:

а)         створюються шляхом встановлення особливого пільгового режиму госпо-

дарської діяльності на території окремих адміністративних утворень;

б)         створюються при участі декількох держав.

13.       Технопарки є різновидом:

а)         техніко-впроваджувальних зон;

б)         промислово-виробничих зон;

в)         сервісних зон;

г)         торгових зон.

14.       Функціональний підхід при організації ВЕЗ означає, що це:

а)         відокремлена територія, де всі підприємства користуються пільговим режи-

мом господарської діяльності;

б)         пільговий режим, який застосовується до певного виду підприємницької ді-

яльності незалежно від місцезнаходження відповідної фірми в країні;

15.       Торгові зони включають:

а)         вільні безмитні зони;

б)         офшорні зони;

в)         технополіси;

Розділ 42. Міжнародний бізнес

г) всі відповіді правильні.

16.       Спільне підприємство — це:

а)         національні монополії з закордонними активами;

б)         підприємство, яке ґрунтується на спільному капіталі суб’єктів господарської

діяльності країни та іноземних суб’єктів господарської діяльності.

17.       У практиці світогосподарських зв’язків використовують такі форми СП:

а)         акціонерні товариства;

б)         товариства з обмеженою відповідальністю;

в)         холдинги;

г)         всі відповіді правильні.

18.       За часткою участі партнерів у капіталі СП виділяють:

а)         участь на паритетних засадах;

б)         більша участь іноземного капіталу;

в)         менша частка іноземного капіталу;

г)         всі відповіді правильні.

19.       У промислово розвинутих країнах більш поширена така форма СП:

а)         участь на паритетних засадах;

б)         більша участь іноземного капіталу;

в)         менша частка іноземного капіталу;

г)         всі відповіді правильні.