Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

Контрольні запитання

1.         Дайте визначення світової валютної системи.

2.         Проаналізуйте етапи становлення світової валютної системи.

3.         Що таке валюта і які її основні види?

4.         Дайте характеристику видів валютних курсів.

5.         В чому суть та які види валютного ринку?

6.         Назвіть основні елементи валютної політики.

7.         Дайте характеристику дисконтної політики.

8.         Дайте характеристику девізної політики.

9.         В чому суть валютних інтервенцій?

Контрольні тести

1.         Поставка валюти при операціях, що здійснюються на умовах «СПОТ», відбу-

вається:

а)         протягом 48 годин;

б)         більше як за 2 доби;

в)         протягом 2 годин;

г)         правильна відповідь відсутня.

2.         Розрахунки за операціями форвардного типу здійснюються:

а)         протягом 48 годин;

б)         більше як за 2 доби;

в)         протягом 2 годин;

г)         правильна відповідь відсутня.

3.         За опціонних операцій суб’єкти ринку мають право купити або продати валюту:

а)         за курсом, зафіксованим на момент укладання угоди;

б)         за курсом, який буде в майбутньому.

4.         Система «золотого стандарту» характеризувалася:

а)         забороною вільної міграції золота;

б)         вільним експортом та імпортом золота;

в)         забороною безпосередньої конвертованості національних валют у золото;

г)         наявність золота в обігу у вигляді чеканних монет лише на зовнішньому

ринку.

5.         Бреттон-Вудська система характеризувалася:

а)         розміном на золото паперових знаків вартості;

б)         забороною вільної (приватної) купівлі-продажу золота;

в)         наявністю плаваючих валютних курсів;

г)         усі відповіді правильні.

6.         Підвищення облікової ставки при пасивному платіжному балансі сприяє:

а)         відпливу капітали в інші країни;

б)         падінню курсу національної валюти;

Розділ 40. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

в)         зменшенню активного сальдо платіжного балансу;

г)         поповненню офіційних валютних резервів.

7.         Для підтримання курсу національної валюти центральний банк:

а)         продає іноземну валюту;

б)         скуповує іноземну валюту;

в)         продає національну валюту;

г)         усі відповіді правильні.

8.         Падіння курсу національної валюти призводить до:

а)         зменшення експорту товарів і послуг;

б)         збільшення експорту товарів і послуг;

в)         збільшення імпорту товарів і послуг;

г)         правильна відповідь відсутня.

9.         Підвищення курсу національної валюти призводить до:

а)         зменшення імпорту товарів і послуг;

б)         збільшення імпорту товарів і послуг;

в)         збільшення експорту товарів і послуг;

г)         правильна відповідь відсутня.

10.       Країни з хронічно пасивними платіжними балансами змушені:

а)         вдаватися до різних видів валютних обмежень;

б)         надавати перевагу валютним інтервенціям;

в)         надавати перевагу дисконтній політиці;

г)         надавати перевагу девізній політиці.

11.       Ревальвація — це:

а)         підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют;

б)         зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют;

в)         підвищення курсу іноземних валют;

г)         правильна відповідь відсутня.

12.       Платіжні угоди клірингового типу передбачають:

а)         зовнішньоторговельні та всі види неторгових платежів здійснюються у віль-

но конвертованій валюті;

б)         взаємний залік вимог і зобов’язань у розрахунках у зовнішній торгівлі та

інших формах міжнародних економічних відносин;

в)         платежі між країнами здійснюються як шляхом взаємного заліку так і у віль-

но конвертованій валюті;

г)         усі відповіді правильні.

13.       Встановлення «валютного коридору» означає

а)         встановлення фіксованого курсу валют;

б)         визначення території, на якій дозволяється вільне здійснення валютних

операцій;

в)         встановлення меж, в яких дозволяється коливання курсу національної валюти;

г)         визначення території, на якій заборонене вільне здійснення валютних опе-

рацій.

Частина V. Міжнародна економіка

14.       Україна є членом МВФ з:

а)         1950 року в складі СРСР;

б)         1992 року;

в)         1998 року;

г)         правильна відповідь відсутня.

15.       Ямайська валютна система виникла в :

а)         1960 р.;

б)         1975 р.;

в)         1976 р.;

г)         1980 р..

16.       Дисконтна політики — це:

а)         регулювання облікової ставки;

б)         купівля-продаж іноземної валюти;

в)         установлення валютного коридору;

г)         заборона ввозу іноземної валюти.

17.       Девізна політика — це:

а)         регулювання облікової ставки;

б)         купівля-продаж іноземної валюти;

в)         установлення валютного коридору;

г)         заборона ввозу іноземної валюти.

18.       Девальвація — це:

а)         підвищення курсу національної валюти щодо іноземних валют;

б)         зниження курсу національної валюти щодо іноземних валют;

в)         підвищення облікової ставки;

г)         заборона ввозу іноземної валюти.

19.       Валютні інтервенції — це:

а)         повне або часткове блокування валютних рахунків;

б)         заборона вивозу капіталу;

в)         заборона ввозу капіталу;

г)         цільові операції центральних банків щодо купівлі-продажу іноземної ва-

люти.

20.       Умовами для валютного демпінгу є:

а)         установлення різниці між курсом національної валюти та її купівельною

спроможністю на внутрішньому ринку;

б)         заборона ввозу іноземної валюти;

в)         заборона вивозу іноземної валюти;

г)         установлення валютного коридору.

21.       Матеріальною базою проведення валютних інтервенцій є:

а)         офіційні валютні резерви;

б)         офіційна допомога розвитку;

в)         державний бюджет;

г)         всі відповіді правильні.

Розділ 40. Світова валютна система та міжнародні розрахунки

22.       Повна конвертованість валюти означає:

а)         усі юридичні та фізичні вітчизняні і зарубіжні особи мають можливість віль-

но здійснювати як поточні, так і інвестиційні валютні операції;

б)         повна свобода валютних операцій надається лише іноземним фізичним та

юридичним особам;

в)         правом обмінних операцій користуються лише фізичні та юридичні особи

даної країни;

г)         всі відповіді правильні.

23.       Вираження курсів двох валют одна до одної через курс кожної з них щодо тре-

тьої валюти — це:

а)         крос-курс;

б)         пряме котирування;

в)         обернене котирування;

г)         всі відповіді правильні.

Частина V. Міжнародна економіка