Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
§ 2. Сучасні світові ринки робочої сили : Економічна теорія. Навчальний посібник : Бібліотека для студентів

§ 2. Сучасні світові ринки робочої сили


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 
150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 
165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 
180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 
195 196 197 198 199 200 201 

Загрузка...

У світі склалось кілька ринків робочої сили. Перший дуже швидко створюється в районі нафтодобувних країн Близького Сходу. Тут зайнято близько 3 млн. Іноземних робітників із сусідніх арабських країн. Про інтенсивність цієї еміграції свідчить зна-чна питома вага іноземної робочої сили в її загальній чисельності. Так в Об’єднаних Арабських Еміратах вона становить близько 90%, Катарі — понад 50%, Кувейті — близько 70%.

Другий ринок склався в країнах Західної Європи, де почали активно викорис-товувати іноземну робочу силу. Іноземні робітники традиційно використовуються у тих сферах, де велика частка ручної праці і де робота є небезпечною або непрестиж-ною для місцевого населення. їхня зайнятість тут інколи досягає 70%. В імміграції до-даткової робочої сили і міждержавному пересуванні в основному бере участь молодь до 25 років, яка придатна до найважчих фізичних робіт.

Третій ринок традиційно належить США, трудові ресурси яких історично скла-лися за рахунок іммігрантів. У теперішній час вони становлять близько 5% загальної кількості робочої сили.

Четвертий ринок сформувався в Латинській Америці, де в основному Аргентина приймає робітників із сусідніх країн. Загальна чисельність іммігрантів досягає 8 млн. осіб.

Щоб зберегти деяку суму для переказу додому, іммігранти вимушені обмежувати власні потреби, необхідні для нормального відновлення працездатності. При пере-казі частини заробітної плати на Батьківщину вони здають у банки іноземну валюту, а їх родини одержують перекази у вітчизняній валюті, яка звичайно має нижчу купі-

Розділ 39. Міжнародна міграція робочої сили

вельну здатність порівняно із зданою валютою, тобто недодержують належну їм купі-вельну здатність грошового переказу. Проте через велику різницю в заробітній платі у різних країнах ці перекази є суттєвою підтримкою для залишених на Батьківщині родин іммігрантів. У багатьох країнах добре відпрацьований принцип «ротації» ім-мігрантського контингенту, який передбачає оновлення людського матеріалу, тобто іноземні робітники неодноразово замінюються новими, молодшими.

Статистика промислово розвинутих країн включає до економічно активного на-селення громадян від 15 років, тоді як в країнах що розвиваються — із 12–14 років, а в окремих африканських країнах — навіть із шестирічного віку. Ця частина населення у промислово розвинутих країнах складає трохи більше 45%, у країнах, що розви-ваються — трохи менший від 40%. Прогнози показують, що до 2000 р. все населення землі досягне приблизно 6,2 млрд. осіб, в тому числі економічно активне населен-ня буде сконцентровано переважно в країнах «третього світу», (приблизно 1,9 млрд. осіб.), а в індустріально розвинутих країнах в результаті старіння населення ця част-ка скорочуватиметься.

В основі десятиріччя демографічна ситуація на Заході, а також у деяких державах СНД, в тому числі в Україні, характеризується тривожними тенденціями. Йдеться про те, що в окремих країнах населенню збільшується повільно або ж не зростає зо-всім. Чисельність населення України з 1.01.94. до 1.01.95 рр. Зменшилось з 52,1 до 51,7 млн осіб. Таке зниження є наслідком як природного так і міграційного руху на-селення. З індустріально розвинених країн США — єдина держава, де населення ста-більно збільшується, причому не лише за рахунок природного приросту, айв резуль-таті притоку іммігрантів, який на кінець 80-х років становив в середньому 100 тис. осіб на рік.

Високі темпи приросту населенню країн, що розвиваються (Африка — 2,9%, Ла-тинська Америка — 2,3%, Азія — 2,2%, при збереженні його «омолодженої» вікової структури) майже 34% людей у віці до 15 років формують збільшення масштабів тру-дових ресурсів. Це призводить до необхідності створення нових робочих місць з ме-тою ліквідації часткового чи повного безробіття (до 2000 р. потрібно створити майже 1 млрд. робочих місць). Розрахунки експертів МОП показують, що для задоволення потреби в зайнятості й ліквідації безробіття до 2025 р. на планеті необхідно щорічно додавати 50 млн. робочих місць, в тому числі 40 млн — у країнах , що розвиваються. Однак такі оцінки не дають підстав для оптимізму. Відомо, що НТР, крім позитив-них результатів, має й негативні, один з яких — зростання безробіття. Так, в Японії кожний робот позбавляє роботи 3–4 осіб. Згідно з даними МОП, найбільш гостро від безробіття страждають Іспанія, Болівія та Пуерто-Ріко, де більше 20% активного населення — безробітні. Згідно з оцінками, рівень безробіття буде збільшуватись і в країнах Східної Європи і найближчим часом досягне 15%.

Науково-технічна революція «сприяла» розвиткові й такого явища, як міжнарод-на міграція науково-технічної інтелігенції. Сьогодні «зарубіжний внесок» інтелекту-альної еліти в розвиток знань світового співтовариства настільки високий, що про нього можна говорити як про новий феномен. У 50–60-ті роки міжнародна міграція висококваліфікованих кадрів відбувалась головним чином серед промислово розви-нутих країн Заходу, у 30–70 роки цей процес іде по лінії «Південь-Північ», тобто плинність науково-технічних кадрів та спеціалістів проходить головним чином з кра-їн, що розвиваються, в розвинуті країни, а від середини 80-х років виникає навіть

Частина V. Міжнародна економіка

емігрантський потік кваліфікованих кадрів — з СССР і країн Східної Європи. Його поява зменшує третій стан «витоку умів». Лише з 1986 по 1990 рр. із країн Східної Європи та колишніх республік колишнього Союзу до США й країн Західної Європи виїхало приблизно 1,3 млн осіб. Спеціалістів серед яких 30%.